Home

Nieuws 785 x bekeken 1 reactie

Stikstofneerslag in Brabant in veel gebieden boven kritische waarde

's-Hertogenbosch - In alle Noord-Brabantse vogelrichtlijngebieden is sprake van overschrijding van de kritische depositiewaarde voor stikstof. Dat blijkt uit een studie die onderzoeksinstituut Alterra heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie.

Volgens Alterra is sprake van een afname van de overschrijding in een aantal gebieden. De mogelijke gevolgen van de overschrijding kunnen voor een groot deel teniet worden gedaan door aanvullende maatregelen te nemen in de natuurgebieden.

Alterra constateert dat de dodaars en de zwarte specht in aantal afnemen in een aantal gebieden en dat dat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de neerslag van stikstof in de natuurgebieden. Het gaat dan met name om de Brabantse Wal en de Kampina. In andere natuurgebieden en bij andere vogelsoorten is er geen waarneembare teruggang van de vogelstand of is er geen oorzakelijk verband aan te wijzen.

Het onderzoeksrapport van Alterra is donderdag gepresenteerd door gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant.

De neerslag van stikstof in natuurgebieden kan effect hebben op de biodiversiteit. Vogelsoorten kunnen lijden onder de effecten van de stikstofneerslag, die mede veroorzaakt wordt door de uitstoot op veehouderijbedrijven. De stikstofdepositie is van belang bij de afgifte van Natuurbeschermingsvergunningen.

Alterra stelt dat de negatieve effecten van stikstof kunnen worden beperkt door bij voorbeeld maaien, plaggen of bekalken. Tegelijk kunnen ook  waterpeilbeheersmaatregelen een effect hebben.

Alterra stelt dat voor acht vogelsoorten theoretisch kan worden verklaard dat de stikstofdepositie een negatief effect heeft op de omvang van de populatie.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    zou makkelijker en slimmer zijn om reeele doelen te stellen

Of registreer je om te kunnen reageren.