Home

Nieuws 1561 x bekeken 1 reactie

Rutte: sector geen behoefte aan steunregelingen

Den Haag – De agrarische sector is sterk genoeg om ook zonder 'allerlei regelingetjes van de overheid' te kunnen. Dat zei premier Mark Rutte gisteren tijdens het debat over de regeringsverklaring. Tegelijkertijd wil hij uiterst terughoudend zijn met nationale koppen op EU-regelgeving.

Zowel in het regeerakkoord als in het debat worden warme woorden gesproken over de land- en tuinbouw. Het nieuwe kabinet heeft de sector bestempeld als een belangrijk onderdeel van de derde pijler van het regeerakkoord: een duurzame en vernieuwende economie. Zij kunnen profiteren van de 2,5 miljard aan structurele verlaging van de regeldruk voor burgers en bedrijven. Ook zullen agrarische bedrijven de ruimte te krijgen om te ondernemen.

Volgens fractievoorzitter Arie Slob (Christenunie) zijn die frasen niet meer dan een lippendienst. "U schrapt de compensatie voor rode diesel, verhoogt de assurantiebelasting en pleit voor lagere EU-subsidies", hield hij de premier voor. "Dat zijn forse stappen terug." Daarop gaf  Rutte aan niet weg te lopen voor die maatregelen, maar benadrukte niettemin de sector 'fier in de ogen' te kunnen kijken.

Het CDA wees op het feit dat in eerdere regeerakkoorden is afgesproken geen extra nationale regelgeving in te voeren bovenop de Europese wetgeving. In het nieuwe regeerakkoord ontbreekt een dergelijke passage. “Dit is vooral van belang voor bijvoorbeeld de agrarische sector", zei CDA-leider Sybrand van Haersma Buma. "Denk bijvoorbeeld aan Natura 2000.” Volgens Rutte zal het kabinet zo min mogelijk belemmeringen voor ondernemers opwerpen en oog hebben voor de internationale positie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Vanuit de PvdD klonk er kritiek op de status aparte van Wageningen UR dat als enige universiteit niet onder het ministerie van Onderwijs maar onder Economische Zaken valt. Volgens fractievoorzitter Marianne Thieme werkt dat belangenverstrengeling in de hand, maar dat is volgens Rutte onzin. "Op deze manier kunnen de kleinste ondernemer en de beste denker elkaar vinden. Dat ga ik niet kapotmaken, integendeel, misschien moeten we dat in andere sectoren ook wel zo doen."

Eén reactie

  • jan1966

    Mark zegt wel vaker wat.....................

Of registreer je om te kunnen reageren.