Home

Nieuws 9555 x bekeken 23 reacties

Parkinson ‘beroepsziekte door bestrijdingsmiddelen’

Parijs – Bij een 60-jarige Franse boer is als eerste vastgesteld dat de ziekte van Parkinson waar hij aan lijdt is veroorzaakt door de dagelijkse blootstelling aan verschillende bestrijdingsmiddelen. en daarmee een beroepsziekte is. Die erkenning als beroepsziekte betekent dat de boer in aanmerking komt voor de daarvoor geldende sociale uitkeringen en vergoeding van medische kosten.

In Frankrijk is al drie jaar geleden in rechtszaken bepaald dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Dat leidde er halverwege dit jaar toe dat het ministerie van volksgezondheid deze ziekte bij boeren formeel als beroepsziekte erkende. Dat maakt het voor patiënten makkelijker om hun ziekte als zodanig erkend te krijgen en aanspraak te kunnen maken op de sociale uitkeringen voor beroepsziekten. Een patiënt hoeft nu niet meer geval per geval het verband aan te tonen maar kan zich beroepen op een aantal specifieke en vastgelegde kenmerken en verschijnselen, zoals uit het beroepsverleden. Het nu genomen specifieke besluit voor de boer uit het westelijke departement Vienne is daar een eerste uitvloeisel van.

Laatste reacties

 • agratax2

  Wat zal er nog meer uit de hoge hoed 'Gewasbescherming' getoverd worden? Is 'Gewasbescherming' synoniem aan 'Ongeneeslijke ziektes'. Zouden de 'geruchten' met betrekking tot Round Up dan toch op waarheid berusten?

 • klaasmeijaard

  agratax1 De geruchten waar u van spreekt zijn in andere landen allang waarheden. Gelukkig laat de nederlandse boer zich maar al te graag wat wijs maken dat gewasbescherming geen vergif is.

 • Adrie Vermue

  Je moet er goed mee omgaan net als met geneesmiddelen.

 • Bison

  Als plant en dier er aan kapot gaan,Hoe kunnen die bestrijdingsmiddelen dan goed zijn voor een mens.
  Ik gebruik die troep nooit,..dan maar een beetje minder opbrengst.
  Aan sociale of beroeps uitkeeringen helpt ook geen zak meer als je als een vibrator verder door het leven moet.

 • helvo2

  en al die burgers die parkison krijgen,gebruiken die dan ook allemaal gewasbeschermingsmiddelen?

 • politiek

  Beste helvo21. Kenbaar beseft u niet wat de ziekte van Parkinson inhoudt. Al is slechts bij een 5 % een relatie te leggen met gewasbeschermingsmiddelen dan is dat nog veel te hoog en ernstig. !

 • zanden

  @agratax, Helaas, de geruchten over Roundup met de glyfosaat hebben al veel gevolgen gehad in de VS. Daar heb ik een film van 2 uur over gezien met allemaal getuigenissen van mensen. In de VS zit gentech in heel veel voedsel en voedselbewerkingen. Residuen van Glyfosaat blijven in de plant achter en die eten dieren en mensen dus op. Bij dieren heeft het onvruchtbaarheid en misvormingen tot gevolg en er zijn daar de laatste 10 jaar enorm veel vruchtbaarheidsklinieken verrezen, omdat het blijkbaar ook gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen. Veel mensen, ook veel kinderen kregen nare allergieen. Zodra zij volledig stopten met gentechvoedsel, verdwenen die ziektenverschijnselen weer. Er zijn ook op diverse plaatsen acties geweest dat voedsel geetiketteerd moet worden, zodat men weet wat gentechvoedsel is en wat niet. In Europa mag gentechvoedsel gelukkig nog niet, althans bij aanwezigheid van 0,9% hoeft het niet op het etiket te staan. Ik vind het dan ook verbijsterend dat Monsanto zich, alsof er niets aan de hand is, nu gewoon tot Europa wendt met gentechteelt. Dat moeten wij burgers en boeren met alle macht proberen tegen te houden!

 • sjoerddehoop1

  Langzaam wordt duidelijk dat er een groep mensen is die een hogere gevoeligheid hebben voor resten van chemische middelen in de leefomgeving en in de voeding dan de gemiddelde veiligheidsstatistieken aangeven.
  De meeste boeren en hobbytuinders en plantsoenmedewerker die in de dagelijkse praktijk met deze middelen werken zal er geen schade van ondervinden maar een steeds verder groeiend aantal wél. Ook onder consumenten is de grootste groep nog niet zo gevoelig voor deze stoffen dat het hun gezondheid direkt bedreigt. Die andere aantallen beginnen nu echter toch serieus aandacht te vragen met dit voorbeeld uit Frankrijk als gevolg.

  Bij Waterschappen in Zuid Nederland en Drenthe maken ze zich al zorgen of de prestatiedoelen voor 2015 voor oppervlaktewater kwaliteit wel kunnen worden gehaald. Toch wordt de urgentie van deze problematiek nog te weinig onderkent bij de Wageningse Universiteit en bij een groot deel van dienstdoende beleidsmedewerkers en politici die zich hier mee bezighouden.

 • joannes

  En met al die zorgen over gezondheid en ziektes worden toch elk jaar gemiddeld ouder. Het is niet voor niets dat we nu over het verschuiven van de pensioen leeftijd praten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensverwachting Al die focus op voedsel en haar bestrijdingsmiddelen moet natuurlijk in een balans met de omgeving worden beoordeeld. Zolang mensen zich eenzijdig voeden en te dik eten kan de discussie van binair oorzaak en gevolg eeuwen doorgaan. En...zullen er altijd mensen zijn die wat uitfocussen wat ze de schuld voor hun kwaal of ziekte bij een concreet middel of concrete aktie vermoeden en daar bewijzen voor denken te vinden. Het eenzijdig genetisch manipuleren van voedsel kan mogelijk effecten hebben omdat de evolutie uit zijn synergy wordt gehaald; consumenten kunnen zich niet snel genoeg aanpassen. Maar duidelijk is dat we met z´n allen tot op heden massaal ouder worden.

 • Nines

  Het klinkt weer zoals bij de salmonella uitbraak bij de zalm. Dan overlijdt er iemand aan de hartaanval, maar doordat ie zalm had gegeten is hij toch doodgegaan aan de zalm.
  Deze boer in frankrijk is 60 jaar en krijgt parkinson. Ik vind het niet bijzonder dat je op die leeftijd eens een keer een ziekte krijgt. Vroeger was men op z'n 70ste oud en 80 was een bijzonder hoge leeftijd. Nu zijn we met 100 nog niet tevreden. Misschien moeten we maar spreken van welvaartsziektes. Wie oud wil worden moet nu eenmaal een prijs betalen.

 • Mozes

  De levensverwachting is nog nooit zo hoog geweest. Het voedsel nog nooit zo veilig. Toch is er meer angst dan ooit te voren.
  Hieruit moeten we concluderen dat met het verbeteren van de lichamelijke gezondheid de geestlijke gezondheid in gelijke mate achteruit gaat.

 • joannes

  Nee, Mozes in een rijke gemeenschap met een hoge levensverwachting vergeet je vaak hoe je zover gekomen bent. Met hard werken en risico´s nemen! Wanneer je inmiddels rijk bent heb je geen behoefte aan risico´s maar aan conserveren. Dat is wat we zien in bijna alle akties - sociale, politieke, economische,medische, enz - die er ondernomen worden. En nu de rijkdom, die we de laatste jaren gekocht hebben. in Azië opraakt omdat ze daar ook geld gaan verdienen komen we onder druk te staan en worden we nog voorzichtiger en conservatiever. Zo conservatief dat we terug naar de Natuur willen met Natuurbeheer en Dieren. In het idee dat alles vroeger veiliger was. Het was niet veiliger omdat dat blijkt uit de oplopende gemiddelde leeftijd. Maar zolang mensen liever overtuigende verhaaltjes geloven dan zelf kunnen of willen nadenken zal je deze verminkingen van de realiteit met diezelfde overtuiging moeten weerleggen.

 • theorikyreintjes1

  Ken verschillende mensen die deze ziekte helaas hebben! Maar die hebben weinig met bestrijdingsmiddellen te doen gehad! Het is nog al een uitspraak!
  Maar als ik zie wat Wakker Dier flikte in Radar over de vleeskuikens, slaat nergens op. Als alle dieren buiten moeten kunnen omdat dat beter is, zit er toch bij hun een grote steel los! Stel je voor dat ze zo moeten leven als mensen in die krottewijken. Die mensen leven in zeer vuil water! Zeer ongezond, dat moet niet kunnen! Maar als je dieren zo wilt houden, want zo gaat het met dieren in een uitloop bij slecht weer, dan ben je totaal verkeerd bezig. Waar zijn ze mee bezig, zorgen dat de mensen verhongeren, door te voor komen dat dieren in grote mooie stallen mogen leven! Wat nog betaalbaar is voor de comsument, en de veehouder een redelijke boterham mag verdienen! Dit i.p.v. alle goeds proberen onmogelijk te maken!

 • zanden

  @Joannes. 'Zo conservatief dat we terug naar de Natuur willen met Natuurbeheer en Dieren'. Ik meende dat boeren in beginsel samenwerken met de natuur, met de seizoenen, de zon, het weer en het dag-en nachtritme. Daar is niets conservatiefs aan. Dat is natuurlijk. En de charme van het boerenvak. Ook dieren hebben van nature verbinding met de natuur, de seizoenen, de zon, het weer en het dag-en nachtritme. Maar door de huidige intensieve manier van dieren houden wordt de dieren juist dit natuurlijke contact met de natuur onthouden. Dat moet wel leiden tot uit balans raken en stress. Zou daar niet de oorzaak liggen van het chronisch moeten bestrijden van kwalen? Medicijngebruik incidenteel als herstelmaatregel is acceptabel, maar medicijngebruik als chronisch ingezette methode moet je toch aan het denken zetten? Dat is toch niet natuurlijk? Als je gevolgen chronisch bestrijdt en niet op oorzakennivoi kijkt, ben je als boer en als dier beide uiteindelijk slecht af en veel duurder uit.

 • Nines

  en zanden; als dat terug moet naar de natuur; gaan we dan de flats in de stad ook weer vlak schuiven? de infrastructuur weer terugbrengen naar zandwegen. Alle grote bedrijven die er in de wereld zijn ten gronde helpen en die mensen ook maar vragen om met de hand te werken? Want al die kantoorgebouwen in de stad; dat is ook niet natuurlijk.

 • joannes

  Zanden ik weet niet wat in het dagelijks leven doet, maar die boer, die in met de Natuur werkt, is aan dezelfde economische wetten gebonden of veroordeelt als de rest van de economie. Die boer zal dus, om zijn gezin een voldoende inkomen te verzekeren, een bepaalde productiviteit moeten realiseren met zijn arbeid en geïnvesteerd kapitaal. Nu, en dat lukt niet als hobby boer met een boerderijmodel van 30 jaar terug. Daarom worden dieren nu beter verzorgt zodat ze zonder klimaat of dieet stress, zonder ziekten,en met....voldoende eten kunnen groeien tot gewenste leeftijd en gewicht voor consumptie. Consumtie zoals 95% van de consumenten hun vlees willen eten! En boeren riskeren daarbij hun kapitaal en hun tijd voor een rendement dat gemiddeld aanzienlijk lager ligt dan die rest van de economie die via de retail dat vlees kopen en genieten.

 • agratax2

  Alle door jullie aangedragen voorbeelden over de gevaren van Gewasbeschermingsmiddelen heeft de mensen in Burundi (project plattelandsontwikkeling) aan mij doen vragen of er voor het mogelijkheden zijn om via Biologische productie hun voedselproductie op een voldoende hoog peil te krijgen om te korten te voorkomen. Ik ben na de eerste publicaties over RR gewassen gaan interesseren voor de gevolgen van deze gen tech en kom steeds meer tot de conclusie dat deze weg een doodlopende is. Dat de firma uit St Louis dit gedrocht via zijn politieke kanalen de wereld opdringt. het ergste is de zaadproductie en handel die door deze firma zijn gekoppeld aan de chemie. Het wachten is op >glashard< bewijs dat schade en RR onlosmakelijk verbonden zijn. Dit bewijs heeft een concurrent van Monsanto al bijna de kop gekost dor miljarden claims en voor Monsanto is het en kwestie van tijd. Ondanks de snelle winst stijging is het aandeel Momsanto gemerkt als >junk< door invloedrijke brookers op de beursvloer.

 • Wim Claessens

  Per jaar sterven er wereldwijd 1.200.000 in het verkeer, het wordt tijd dat we weer allemaal te voet gaan.
  Het probleem is niet de auto maar de mens die erin zit. Zo is het ook met gentechnologie. Het is niet de genplant, maar het eenzijdig gebruik van een middel. Een gen-plant met een droogte resistentie, zal toch niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het is niet de techniek die een gevaar vormt maar de mens die hem op een verkeerde wijze gebruikt.

 • @meelmuisje

  Ach... Risico van het vak. Zeiden ze toch ook over de huisschilders (en anderen die veel werkten met tolueen, benzeen, xyleen, styreen, thinner, ether, etc?) met OPS??? En ja, deze reactie is sarcastisch bedoeld. Maar krab je jezelf eens op je hoofd en denk eens aan als bijen massaal door Glyfosaat sterven omdat ze er de weg van kwijtraken, wat doet het dan met de mens? Vroeger deed men ook zo luchtig over DDT. Enne, wie gebruikt er Sucralose, ook wel bekend onder de naam Splenda in de koffie? Moet je voor de gein eens googelen, 'Sucralose giftig'.

 • Wim Claessens

  @meelmuisje ik vind het zo wie zo zwak dat mensen geen commentaar durven te geven onder hun eigen naam. Ik zie dat je niet gehinderd wordt door enige kennis, glyfosaat is niet de veroorzaker van het probleem bij bijen maar men denkt(weet het nog niet zeker) imidacloprid. Ook DDT wordt in de wereld nog steeds gebruikt voor hardnekkige plagen. En wat sucralose betreft, ja als je je eigen volgooid met light producten heb je een probleem, maar de giftigheid van koffie(LD50=200mg/kg) is 150 keer hoger dan de giftigheid van sucrose(LD50=29700 mg/kg). Ik denk dat het beetje splenda in je koffie je niet het leven gaat kosten.Misschien de koffie zelf wel. Het is de mens die het probleem maakt door niet verstandig met producten om te springen en niet het product zelf. Ik vind het erg voor de schilders, zij zijn niet voldoende voorgelicht over de problemen die konden onstaan door het gebruik van thinner en verf. Het gebruik van handschoenen, binnenruimte voldoende ventileren en je handen niet wassen met thinner hadden duidelijker vermeld moeten worden.

 • Bison

  Heel oud worden is ook niet alles!.
  Can't shit, pee,see,hear,walk,sleep,dementsia..etc.
  Pilletje voor dit,pilletje voor dat.
  En als je in een verzorgingshuis terechtkomt ken je het helemaal wel schudden!.

 • Guske

  Als landbouwjournalist heb ik circa 15 jaar geleden gesproken met een voormalige loonwerker die leed aan de schildersziekte OPS (Zelfde symptomen als Parkinson) Oorzaak was het jarenlang werken met gewasbeschermingsmiddelen die ook oplosmiddelen bevatten. Hij was een wrak. Ik denk dat in veel gezinnen (oudere) voormalige boeren zitten met dergelijke symptomen, waarvan men de oorzaak niet kan thuisbrengen.

 • .....

  Hier in de buurt valt me op dat veel boeren te maken krijgen met de ziekte van Kahler, valt meer mensen dat soms ook op?

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.