Home

Nieuws 1 reactie

Nieuwe methode bestrijding muskusratten

Tiel – Dijken beschermen tegen muskusratten maakt de intensieve jacht op deze dieren misschien minder nodig. Dat is de inzet van een veldproef die de waterschappen in januari starten.

Ze hopen dat de bestrijding gerichter, goedkoper en met minder dierenleed kan. De proef duurt tot januari 2016 en vindt in vijf verschillende gebieden verspreid over het land plaats.

Het onderzoek spitst zich toe op het beschermen van oevers en kaden. Door die te bedekken met een ondoordringbare laag van puin, gaas, beton, of kunststof doek met stortsteen, kunnen de muskusratten er niet meer in graven. Het is wel een kostbare methode. In Nederland zouden zo’n 17.600 kilometer aan dijken en kades moeten worden bekleed, aldus de Unie van Waterschappen. Dat is een kwestie van tientallen jaren.

De muskusrattenbestrijding is een belangrijke kostenpost voor de waterschappen, die deze taak sinds juli overgedragen hebben gekregen van de provincies. Vorig jaar waren 400 bestrijders actief. Zij vingen 120.000 muskusratten en 568 beverratten. De kosten waren 35 miljoen euro. De vangsten dalen al enkele jaren. In 2011 zijn bijna een kwart minder dieren gevangen dan in 2010. Hoeveel muskusratten er precies zijn in Nederland is onbekend.

De muskusrat ondergraaft dijken en taluds van sloten. Eén dier kan een kubieke meter grond per jaar verplaatsen, met als gevolg dat oevers en dijken instabiel worden. Dat betekent gevaar van overstromingen, maar ook kans op ongelukken voor boeren en vee. Dat is de reden voor de intensieve bejaging, die echter in toenemende mate op verzet stuit van organisaties als Faunabescherming en Partij voor de Dieren.

De jacht gebeurt tot nu toe vooral met vangkooien, waarin de dieren verdrinken. Dit veroorzaakt dierenleed en heeft ook als nadeel dat er kans is op nevenvangsten van niet schadelijke dieren.

Eén reactie

  • jan10

    Mooi ,als de PvdD en Faunabes. de meerkosten ophoesten prima,maar het zal er op uitlopen dat de waterschapslasten omhoog gaan als dit doorgaat.
    En de muskusrat verdwijnt er niet van,die nestelt wel ergens anders waar hij ook schade doet.

Of registreer je om te kunnen reageren.