Home

Nieuws 1 reactie

‘Niet neerleggen bij hoge prijzen’

Washington – Voedselprijzen zijn wereldwijd het afgelopen kwartaal stabiel gebleven, maar blijven dichtbij de recordniveaus van 2008 liggen. Dat schrijft de Wereldbank, die waarschuwt dat hogere en beweeglijke prijzen niet mogen worden geaccepteerd. Hierdoor kan honger en ondervoeding toenemen.

De Wereldbank schrijft in de 'Food Price Watch' dat er nog geen paniek heerst op de markt, ondanks een mislukte maisoogst in de VS en zorgen over het Amerikaanse winterareaal. Het aantal exportrestricties voor bijvoorbeeld graan, zuivel of vlees is beperkt, waardoor anders dan in 2008 prijzen toch minder hoog zijn en minder schommelen.
Ondanks de stabilisering liggen prijzen nog 7 procent boven het niveau vorig jaar. Met name graan is in prijs gestegen (12 procent) en van de granen mais (17 procent) het meest. De Wereldbank noemt het zorgwekkend dat grondstofprijzen, ook die van gas en olie, hoog zijn juist nu de economische groei wereldwijd afneemt. Deels wordt de maisprijs via de bio-ethanolsector nog extra in de benen gehouden door de koppeling met de oliemarkt.
Volgens Otaviano Canuto van de Wereldbank moeten investeringen in de landbouwproductie fors omhoog. De bank, gericht op het bevorderen van economische ontwikkeling in arme landen, zelf zegt steeds meer geld uit te lenen voor landbouwproductie. Eerder predikte de Wereldbank samen met het IMF dat vooral industrialisatie moest worden bevorderd. “Meer bronnen, betere data en goed beleid is echt nodig om de honger die 870 miljoen mensen lijden te beëindigen”, aldus Canuto.

Eén reactie

  • John*

    misschien dat de economische groei juist afneemt doordat voedsel en energie zo aan prijs blijven? er is geen geld meer over voor luxe. lage voedselprijzen zijn de aanjager voor de economie!

Of registreer je om te kunnen reageren.