Home

Nieuws 1644 x bekeken 1 reactie

NVWA onderzoekt leveranciers vergisters

Den Haag - Recent heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tijdens de actie ‘Waakzaam’ monsters genomen bij transporten van stoffen die bestemd waren voor covergistingsinstallaties. Over twee weken wordt de uitkomst van het onderzoek verwacht.

Acht controleurs zijn onlangs gedurende drie dagen op pad geweest en hebben toeleveranciers van biovergisters bezocht. Zij hebben steekproefsgewijs monsters genomen van restproducten bestemd voor covergisting. Doel van het onderzoek is om te bekijken of de restproducten voldoen aan de Meststoffenwet. De analyse van de monsters zal nog twee weken duren. Dan zal duidelijk worden of de vermoedens van de milieupolitie en onderzoeksinstanties terecht zijn. Uit een intern document van de politie blijkt dat in Nederland het risico bestaat op grote bodemverontreiniging door biovergisters. Dat staat in een intern politiedocument dat KRO Reporter afgelopen vrijdag onthulde.

De lijst met toegestane co-materialen in covergistingsinstallaties is op 1 april 2012 uitgebreid. De NVWA heeft geen controles uitgevoerd in de eerste maanden van dit jaar omdat nieuwe regelgeving op komst was. De recent uitgevoerde actie ‘Waakzaam’ heeft de NVWA uitgevoerd met het oog op de invoering van het certificeringssysteem. De actie moet dienen als voorbereiding op een nog op te stellen handhavingsproject waarin de hele biogasketen wordt meegenomen en gecertificeerd moet worden. Het certificeringssysteem wordt deze maand gepresenteerd en zal binnen enkele maanden operationeel zijn. De certificaten moeten garanderen dat het door de vergisters geleverde digistaat schoon en onverdacht is.

Politiecommissaris Roel Willekens waarschuwt voor een nieuwe vorm milieucriminaliteit. “Als het toezicht niet wordt versterkt, is het risico aanwezig dat we dadelijk heel rare dingen op het land vinden of ontdekken dat er mensen ziek worden of dood gaan als gevolg van crimineel gedrag”, aldus de Landelijk programmamanager Milieu in KRO Reporter. De Partij voor de Dieren greep de uitzending aan om een bouwstop voor biogasinstallaties te eisen en noemt de mestvergisters ‘risicovolle chemische fabrieken’. De leveranciers van vergistingsmateriaal vervalsen documenten van producten om zo illegaal afval te kunnen mengen.

De biobranchesector staat aan de vooravond van de invoering van een certificeringssysteem voor biogasinstallaties en toeleveranciers. Aike Maarsingh, voorzitter van de biogasbranche organisatie (BBO) zegt dat nog deze maand het certificeringssysteem wordt afgerond en binnen enkele maanden zal zijn ingevoerd. De sector heeft zelf het initiatief genomen om een dergelijk systeem op te zetten. Hij vindt dat de uitzending van Reporter een eenzijdig en negatief beeld geeft van de sector. “De vergistingssector houdt zich aan strenge regels. Maar eventuele fraudeurs mogen voor eeuwig worden uitgesloten. Ik wil geen malafide praktijken verdedigen. Laat dat duidelijk zijn.”

Leveranciers aan biogasinstallaties blijken dierlijk materiaal te verkopen als plantaardig materiaal. Door het uitrijden van mest uit biovergisters ontstaan risico's op ziekteverwekkende stoffen en ernstige vervuiling van de bodem. Hans van den Boom, sectormanager duurzame energie bij de Rabobank, zegt verrast te zijn over eventuele misstanden in de biogasbranche. “Ik ken deze geluiden niet. De aantijgingen van KRO Reporter onderstrepen het belang van een goed certificeringssysteem voor de biogasketen. Het is zonde dat een jonge sector die probeert afval te verwaarden zo in het nieuws moet komen.”

 

Biogasbranche is jonge sector

In Nederland telt ongeveer 155 biovergisters waarvan 127 mestvergisters met co-vergisting. In deze installaties worden mest en restmaterialen vergist. Zo ontstaat biogas, waarmee groene stroom kan worden opgewekt. Door de hoge grondprijzen en lage energieopbrengsten worden nauwelijks nieuwe installaties gebouwd. Duitsland telt 7.500 biogasinstallaties.

In 2010 vond een inspectie plaats waarbij acht transporten met restproducten voor de vergisters werden gecontroleerd. Zes vrachtwagens vervoerden illegale producten. Daarop heeft het ministerie het toezicht verscherpt en is op initiatief van de sector een certificeringssysteem opgezet. Ook is de lijst met afvalstoffen voor biovergisting uitgebreid dit voorjaar.

Eén reactie

  • Jan Mark

    terecht dat er nu eindelijk wat gedaan wordt.
    Ik vind het wel jammer dat er pas wat aan gedaan wordt nadat het nieuws wordt uitgelicht op tv, terwijl de overheid al wist dat er een probleem was. Zeer laf.

Of registreer je om te kunnen reageren.