Home

Nieuws 1479 x bekeken

Limburg biedt handvat bij aanvraag Natuurvergunning

Maastricht - De provincie Limburg heeft een nieuw instrument gemaakt, aan de hand waarvan investeerders in de veehouderij kunnen voldoen aan de vereisten voor een natuurvergunning.

Essentie is dat de provinciale nota aangeeft in welke situatie het nodig is extra stikstofruimte te verwerven, om te zorgen dat er geen extra neerslag van stikstof in Vogelrichtlijngebieden plaats heeft.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck van Limburg zegt blij te zijn nu een instrument te hebben, waarmee veehouders in de provincie kunnen werken. Volgens hem zal het GS-besluit voorkomen dat er juridische discussies ontstaan.

De lijn van de provincie is dat bij elke verandering in het gebied er een verbetering moet optreden voor de instandhouding van verschillende beschermde vogelsoorten.

Hoewel de meeste beschermde vogelsoorten in Limburgse vogelrichtlijngebieden geen schade ondervinden door de uitstoot van stikstof, moeten wel maatregelen genomen worden om de neerslag van stikstof niet weer te laten oplopen.

Volgens de provinciale rapportage is in alle Limburgse vogelgebieden sprake van een dalende trend in de neerslag van stikstof. Maar om te zorgen dat die trend niet doorbroken wordt, zal in een aantal gevallen een extra maatregel nodig zijn, in de vorm van saldering van de veroorzaakte stikstofneerslag.

In een aantal gebieden is nog sprake van overschrijding van de kritische waarden, maar dat heeft niet direct tot gevolg dat vogels daar zichtbaar hinder van ondervinden. In de afgelopen jaren is in Limburg sprake van een forse vermindering van de uitstoot van stikstofverbindingen, ondermeer door de toepassing van emissiereducerende technieken.

Of registreer je om te kunnen reageren.