Home

Nieuws

Landbouwinkomen VS stijgt 7 procent

Washington – Het totale inkomen van boeren in de Verenigde Staten (VS) stijgt op jaarbasis 7 procent tot 144 miljard dollar (112,5 miljard euro), zo blijkt uit berekeningen van de Iowa State University. Het betreft een verdubbeling sinds 2006. In augustus rekende het Amerikaanse landbouwministerie nog op een bedrag van 139,3 miljard dollar.

De stijging lijkt opmerkelijk, want door droogte is de maisoogst 13 procent gedaald en is in mindere mate de soja-oogst gedecimeerd. De opbrengstderving wordt echter meer dan gecompenseerd door prijsstijgingen. Op de termijnmarkt in Chicago stegen leveringscontracten dit seizoen tot 70 procent. De graanprijzen in de VS, de grootste graanexporteur, zijn maatgevend.
Ook in Nederland tikte de voertarweprijs laatst een record aan van 268 euro per ton. De stijging is scherper dan op basis van de oogst kon worden verwacht. De oorzaak ligt in lage voorraden en de aanhoudend toenemende vraag. Het landbouwinkomen wordt ook gered door de gewasverzekering waarop in de VS geen limiet staat. Verwacht wordt dat uitkeringen dit jaar verdubbelen tot 28 miljard dollar (22 miljard euro).
De 'farm boom' vindt vooral plaats in de akkerbouw, want voor melkveehouders en de intensieve veehouderij is juist sprake van een prijzencrisis, al herstelt de pluimveehouderij deels door een sterke daling van de veestapel. Uiteindelijk profiteren toeleveranciers van de akkerbouwhausse. Zo lagen verkopen van trekkers met veel paardenkrachten in Noord-Amerika in oktober een derde hoger dan een jaar eerder.
De prijs van landbouwgrond wordt eveneens omhoog gestuwd, in het Middenwesten met 13 procent in het derde kwartaal, meldt persbureau Bloomberg. In hoeverre de sterke resultaten kunnen worden voortgezet in 2013 is de vraag. Er staat een hervorming van het landbouwbeleid en dus het verzekeringssysteem op de rol en de regering verwacht voor de landbouwexport volgend jaar een daling met 9 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.