Home

Nieuws 652 x bekeken

Klimaatbeleid richten op energiebesparing

Delft – Het klimaat- en energiebeleid kan effectiever worden door een grotere aandacht voor energiebesparing. Om meer te besparen is het noodzakelijk om meer te reguleren en heffingen op energiegebruik of uitstoot van schadelijke stoffen te verhogen. Dat stellen onderzoekers van CE Delft en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM).

In het rapport Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid, uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer en gericht op bestaande evaluaties, zeggen de onderzoekers dat 'convenanten aantoonbaar een gering effect hebben'. Convenanten zouden alleen aanvullend mogen zijn op maatregelen en niet zelfstandig als maatregel worden gezien. De rapporteurs pleiten voor inzet op biobrandstoffen op basis van reststromen, omdat hierbij de CO2-winst het grootst is.
Het beleid leidde tussen 1999 en 2003 tot een reductie in de uitstoot van 11,4 miljoen ton CO2-equivalenten. Maatregelen in de landbouw, industrie en verkeer- en vervoerssector waren relatief goedkoop, aldus de rapporteurs. In de landbouw zijn programma’s als Glami (tuinbouw) en MIA/Vamil (milieuaftrek) gericht op energiebesparing. Maatregelen in de bouw en de inzet van duurzame elektriciteit relatief duur.
De effecten van het beleid in de periode na 2005 is onhelder. Een grove schatting op basis van gegevens van statistiekbureau CBS duidt op een emissieverlaging van 12,4 miljoen ton. Volgens Liesbeth van Tongeren van GroenLinks betekent het rapport dat 'de vervuiler moet gaan betalen'. De meeste winst is volgens haar in de industrie te halen.
Ze hekelt subsidie op fossiele energie zoals kolencentrales, benzine en gas, die volgens haar de opkomst van biobrandstoffen en hernieuwbare energie tegenhouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.