Home

Nieuws

Kamer wil overleg regering met provincies over EHS

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat de regering met de provincies gaat overleggen over de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Een motie van D66, Christenunie en Groenlinks hierover werd aangenomen. De Kamer wil dat het Rijk en de provincies in overleg komen tot een robuuste EHS die voorkomt dat de biodiversiteit verder achteruit gaat.

Naast het overleg met de provincies over de vorm van de EHS, wil de Kamer ook dat de regering gaat overleggen met provincies, natuurbeheerders en de agrarische sector over de realisatie van de EHS. Hierbij moet onder andere worden gekeken naar de prioritering van gebieden en een tijdspad voor de aanleg van het natuur-netwerk. Hierbij moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij de bestaande ontwikkelingen zoals agrarische natuurbeheer en het Deltaprogramma. Ook wil de Kamer dat de gronden die nodig zijn voor realisatie van de EHS niet worden verkocht om kapitaalvernietiging te voorkomen.

De motie van D66 kreeg ook steun van regeringspartijen VVD en PvdA.

Of registreer je om te kunnen reageren.