Home

Nieuws 909 x bekeken

Helft landbouwbedrijven komt moeilijk aan geld

Den Haag - In de landbouw kan 48 procent van de bedrijven moeilijk aan een lening komen. Dat blijkt uit gepresenteerde cijfers van het CBS.

Van alle ondernemers komen boeren het moeilijkst aan geld. Ruim 40 procent van de bedrijven in de agrarische sector geeft in een enquête aan zich in de bedrijfsvoering gehinderd te voelen als gevolg van financiële belemmeringen. Volgens de ondernemers leiden de financiële problemen tot minder investeringen en wordt het uitvoeren van de lopende productie belemmerd. Zij geven aan het komende jaar extra in te willen zetten op het terugbrengen van kosten.

Van alle sectoren komen landbouwbedrijven het moeilijkst aan geld. Na de agrarische sector, komt de bouwtak. 47 van de bouwbedrijven komt moeilijk aan een lening of krediet. 38 procent van de bouwbedrijven zegt ook daadwerkelijk door het gebrek aan geld te worden belemmerd in de bedrijfsvoering. In de landbouw zegt ruim 40 procent van de ondernemers dat.

31 procent van het Nederlands bedrijfsleven zegt het komend jaar minder kosten te willen maken. In de transportsector ligt het percentage bedrijven dat kostenvermindering verwacht door te voeren op 40 procent. Verder voorziet 23 procent van de ondernemers een scherpere prijsconcurrentie of intensievere marketing.

Of registreer je om te kunnen reageren.