Home

Nieuws 12 reacties

Geen afstandsnorm voor veehouderijen

Den Haag – Er zijn aanwijzingen dat omwonenden van veehouderijen kunnen worden blootgesteld aan stoffen van micro-organismen, zogeheten endotoxinen. Omdat er echter geen rechtstreekse blootstellings-effectrelaties zijn, is het niet mogelijk om tot een algemene afstandsnorm tussen woningen en veehouderijen te komen.

Ook kan geen generiek beoordelingskader met toelaatbare risiconiveaus voor omwonenden worden opgesteld. Dat concludeert de Gezondheidsraad in de studie 'Gezondheidsrisico's rond veehouderijen'. De Raad adviseert verder onderzoek, waarbij in de tussentijd overleg op lokaal niveau tot afspraken moet leiden.

Uit de studie blijkt dat rondom varkensbedrijven de concentratie endotoxinen tot vijf tot tien keer hoger kan zijn ten opzichte van de achtergrondconcentratie. Ook de MRSA-bacterie werd vaker en in hogere concentratie gevonden in een straal van een kilometer rondom veebedrijven. De fijnstofsamenstelling rondom veehouderijen is anders is dan stedelijk fijnstof, omdat er meer grove stofdeeltjes in zit.

Bij bewoners in de directe omgeving van geiten- en pluimveebedrijven wordt vaker Q-koorts en longontsteking gevonden. Astma komt tegelijkertijd minder vaak voor in de directe omgeving van veehouderijen. In geval van dierziekten die op mensen overdraagbaar zijn, zoals bij Q-koorts,  kan dit leiden tot verhoogde gezondheidsrisico's in een straal van 5 kilometer rondom een bedrijf.

Een onderscheid tussen de uitstoot bij grote en kleine bedrijven is nog onvoldoende onderzocht. De onderzoekers stellen echter dat grote bedrijven door goede technische voorzieningen niet automatisch meer uitstoten. De effecten van bedrijfsvoering op de uitstoot van stoffen is niet duidelijk.

Het is niet bekend tot welke afstand mensen in de omgeving van veebedrijven onder reguliere omstandigheden verhoogde gezondheidsrisico's lopen. Om aan de ongerustheid van burgers  tegemoet te komen,  kan het volgens de onderzoekers nuttig zijn om minimumafstanden te hanteren die niet alleen op geurbelasting gebaseerd zijn, zoals via de Wet geurhinder en veehouderij.  Dit moet op basis van overleg op regionaal niveau, met onder andere de GGD's.

Laatste reacties

 • BrabantsBoerenverstand

  Wat is ongezond? Boerenkinderen hebben een hogere weerstand als leeftijdgenoten in de stad, meestal omdat ze een resistentie hebben opgebouwd. Andersom merkte ik op het middelbaar en hoger onderwijs dat ik wel eens last kreeg van verkeersfijnstof bij drukke kruispunten en dergelijke. Meestal ging dit niet verder als een keer hoesten maar toch. Stadsmensen hadden hier juist nooit last van, het is maar waar je weerstand ligt als het om ziektekiemen gaat.
  Wordt er trouwens ook verschillen gemeten tussen gangbaar en biologisch? En sporen van akkerbouw van (kunst)mest en spuitmiddelen?

 • j.verstraten1

  Als dit persbericht correct is hoor ik de echo van het vorige rapport. We weten dat er wat in de lucht hangt, effecten op de volksgezondheid zijn vaag, criteria stellen kan dus niet, daarom verder onderzoek doen, we nemen dus ook geen verantwoordelijkheid en lokale bestuurders moeten om de vrede tussen boeren en burgers in de straat te bewaren maar op basis van emotie een afstand bedenken?

 • Romeijn

  Mensen die wonen in de buurt van veehouderijen verblijven niet 100% van hun tijd in de woning. Het is zeer variabel hoe vaak zij zich buiten hun woning ophouden en op welke afstand. Bovendien is het zeer variabel over welke routes zij zich verplaatsen en op welke afstand van (andere) veehouderijen.
  De een slaapt met het slaapkamerraam op een kier en de ander niet. Daarnaast is de inrichting van de omgeving bepalend voor blootstelling: in een bosrijke omgeving zullen micro-organismen en fijnstof zich minder ver verplaatsen dan als in een open landschap noord-oostelijk van een veehouderij gewoond wordt. Ook daarom is het zo moeilijk om een blootstellingsnorm vast te stellen.

 • jampie

  Laten we in dit nederlandje alstublieft eerst bij de auto beginnen, want ik ben er van overtuigd dat deze in nederland de meeste troep produceren. (het probleem is dat die een boel centjes opleveren voor de overheid) en dan bij de boeren beginnen, het is heel simpel: ik weet zeker dat ik het in een dichte garage het langer met een koe kan uithouden dan met een auto die stationair ldraait. wat een gezeur.

 • Marco22

  Gelukkig vind men 800 verkeersdoden en 21000 verkeersgewonden heel normaal.
  Als deze cijfers nu gevolgen waren van de veehouderij dan zou het direct verboden worden. Kan iemand mij uitleggen waarom en nog verkeer is? Of in ieder geval het een acceptabel is en het andere niet?

 • Bison

  Als ik zo de scienists moet geloven over het smelten van het polar ijs dan zit Holland voor eind van deze eeuw onder 80 meter water,dan is het voorgoed over met al dat nutteloze gezijk op dit forum.lol

 • Pork

  In het op 1 na dichtstbevolkste land ter wereld ( Nederland) is geen plaats (meer) voor intensieve veehouderijen, megastallen, log-gebieden. In Hof van Twente is een megageitenhouderij in werking zonder milieuvergunning.

 • info104

  Pork ,jij hebt denk ik ook aan die bevolkingsdichtheid meegedaan door maar veel kinderen te produceren moeten er veel woningen ,auto's ed. komen ,niet bedenkende dat zij ook allemaal gevoed moeten worden, en dan moeten goedwillende boeren die voor de mens die jij op de wereld zette ook nog ophouden te produceren , je bent een echte ego ,bij ons in de omgeving noemen zoiemand een grote klootzak zonder verstand.

 • politiek

  Alweer zeer vreemde angstige reacties. Angst is een teken van zwakte. Ga de dialoog aan en overtuig specialisten als GGD waarom MRSA en ESBL, endotoxinen,Q-koorts, gebruik (pro)hormoongebruik in de veehouderij, enz. geen gevaar is voor volksgezondheid. Weerleg het maar ben ook bewust dat er tijdens die dialoog wel eens cijfers bekend kunnen worden van vele doden en zeer vele ziekte mensen. Probeer open en transparant te zijn maar ga geen uitslagen voedselveiligheid/ volksgezondheid filteren en vernietigen. Tevens geld dit voor vele woningen die gewoon met uw instemming gebouwd worden in die gevaarlijke/beschermde zone,s. Staan die woningen er eenmaal , dan hebben ze uiteraard ook recht van spreken.

 • politiek

  @ Pork #7. Uiteraard behoort dat niet te gebeuren. Stallen bouwen en in werking zonder milieuvergunning. Evenzo is bekend dat in Brabant ook op vele plaatsen buurgerwoningen gebouwd worden binnen geurcontouuren veehouderijen. Ook dat mag officieel niet. Welke status hebben die dan vraag ik me af. Hebben die recht van spreken die bewoners van die ,,illiegale,, woningen. ?

 • henk fledderus

  ik weet er niet veel van maar als ik het zo lees kunnen een hand vol idioten uitstekend werk vinden voor zich zelf.@ politiek ik zou de discussie niet eens aan gaan, ik ga liever zitten vissen met mijn rug tegen een varkens stal dan dat ik tijd verspeel aan zulke vestivietijten. O vissen zal wel niet meer mogen in Nederland of alleen met een kilo papier in de buze. MMM bizon kan wel eens heel dicht bij de oplossing zitten..
  daar gaat je platteland met frisse lucht ruimte en stilte..
  straks kun je met seriel gaas in de hand staan pissen...
  ik wens allen een gezond and lang leven toe...

 • Lin

  In groningen hebben ze ontdanks alle onduidelijkheid al circels om dorpen en steden gelegd op basis van emotie. Als je in zo'n circel ligt mag je als IV bedrijf niet meer uitbereiden (alsof de gezinsbedrijven dat nu kunnen).
  Ze hebben in Groningen liever toerisme dan boeren:
  Liever nog meer auto's, troep en lawaai, als er maar geld in het laatje komt.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.