Home

Nieuws 14 reacties

Ernstige milieuschade door biogasinstallaties

Hilversum - Biogasinstallaties verwerken op grote schaal illegaal afval. In Nederland ontstaat het risico op grote bodemverontreiniging door biovergisters, als het toezicht op deze sector niet wordt verscherpt. Dat staat in een intern politiedocument dat KRO Reporter vrijdag onthult.

Politiecommissaris Roel Willekens waarschuwt voor een nieuwe vorm milieucriminaliteit. "Als het toezicht niet wordt versterkt, is het risico aanwezig dat we dadelijk hele rare dingen op het land vinden of ontdekken dat er mensen ziek worden of dood gaan als gevolg van crimineel gedrag", aldus de Landelijk programmamanager Milieu in KRO Reporter.

In Nederland staan zo'n 150 biovergisters. Deze duurzame vorm van energie heeft tot nu toe 345 miljoen euro subsidie gekost. In de installaties worden mest en restmaterialen vergist. Zo ontstaat biogas, waarmee groene stroom kan worden opgewekt.

De leveranciers van vergistingmateriaal vervalsen documenten van producten om zo illegaal afval te kunnen mengen. "De tussenhandelaren doen alles om snel geld te verdienen. Het is noodzakelijk dat er een onderzoek komt naar de grote groep ontdoeners die leveren aan de vergistingsindustrie.", zo staat in het interne politiedocument.

Hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders pleit voor nieuwe wetgeving om fraudeurs in deze sector aan te pakken. Hij bestudeerde de inspectieverslagen van meerdere handhavers met betrekking tot biovergisting. Leveranciers aan biogasinstallaties blijken dierlijk materiaal te verkopen als plantaardig materiaal. Door het uitrijden van mest uit biovergisters ontstaan risico's op ziekteverwekkende stoffen en ernstige vervuiling van de bodem. Reijnders noemt het 'volstrekt onverantwoord' dat na de inspectie in 2010 geen nieuwe maatregelen tegen frauderende leveranciers zijn genomen. 'Er wordt duidelijk gerommeld in deze sector en dat maakt ook het toezicht veel moeilijker.', aldus Reijnders in KRO Reporter.

Hoogleraar Veiligheid Ben Ale van TU Delft wil maatregelen om de veiligheid van biovergisters te vergroten. "Boeren worden eigenaren van chemische fabrieken. Ze weten vaak niet wat ze aan het doen zijn", aldus Ale in KRO Reporter. In Nederland bestaan geen opleidingseisen aan boeren die een biogasinstallatie op hun erf nemen, zo blijkt uit onderzoek van de TU Delft.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek eist Partij voor de Dieren een bouwstop voor mestvergisters in Nederland vanwege de aanzienlijke gevaren voor omwonenden en het milieu. De Partij voor de Dieren zegt al diverse malen te hebben gewaarschuwd voor de gevaren van mestvergisters en wil dat de regering een bouwstop afkondigt.

De documentaire 'De Biogas Beerput' wordt uitgezonden op vrijdag 16 november 2012, KRO Reporter om 21.20 uur op Nederland 2.

Laatste reacties

 • Mozes

  Vroeger werd geprobeerd schadelijke producten in de veehouderij af te zetten. Dit afvoerkanaal is de voorgaande jaren dichtgetimmerd door Vion en FC. Nu heeft men blijkbaar een nieuw afvoerkanaal gevonden.
  Stel dat dierlijke resten uit het buitenland die met Miltvuur zijn besmet in de biovergister terecht komen en daar verder worden opgekweekt waarna het digistaat op het land wordt uitgereden in de buurt van dorp of stad. Nog geen paar maanden geleden heeft men in Duitsland een Miltvuur uitbraak gehad niet eens zo ver van de Nederlandse grens.
  Wat te denken van afgedankt frituurvet wat gemengd is met afgewerkte motorolie?
  Of een farmaceutisch bedrijf die tonnen glucosestroop levert die gebruikt is bij de productie van de pil en boordevol hormonen zit?

 • willem

  Als ik dit zo lees, gaat hier dus niet om de vergister, maar volledig om de leveranciers van covergistings produkten. leg dan daar ook de nadruk, conrtôle, en cosequenties!

 • schoenmakers1

  wat een onzin, alsof wij het moeten hebben van de overheid, vroeger is er veel asbest met vergunning gelegd, wie moet nu de schade lijden, niet de controlerende instantie die de fout heeft gemaakt om deze te vergunnen maar de gebruiken, nee ze zijn hier weer gewoon banen aan het creeeren over de rug van goedwillende mensen

 • kleitokkers

  150 in nederland ruim 5000 in duitsland en de gevaarlijksten in nederland ?????
  Problemen kun je overal vinden waar je ook zoekt.

 • agratax2

  PvdD denkt dat bouwstop het gevaar oplost. Wanneer willen ze een stop op auto gebruik afkondigen vanwege het grote gevaar voor dier en mens dat auto verkeer oplevert? Deze partij moet eens gaan nadenken over het waarom van al deze nieuwe technologie en niet steeds de mensen naar de stad dwingen door leven op het platteland onmogelijk te maken door al de geboden en verboden van hun Sinter Klaas (graag zonder schimmel) lijstje.

 • leftturn

  deze vergisters hadden nooit gebouwd moeten worden, zijn subsidieslurpers en er gebeuren inderdaad zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. daarbij leveren ze veel stankoverlast, de eerlijke ondernemer verdient ook niks, dus er is geen reden om deze te bouwen laat staan subsidieren. waarom alleen in nl, dit is heel simpel, de duitser beurt zoveel subsidie dat hij het wel renderend kan krijgen. in nl is de subsidie te laag om op een eerlijke manier het hoofd boven water te houden.
  een bouwstop lost niets op, er worden er geen meer gebouwd, probeer maar eens een financiering te krijgen. alleen cosun denkt nog dat er iets te winnen is, maar betaalt in feite gewoon een euro per ton bieten minder. er is geen toezicht op de sector, het is immers duurzame energie, dit ga je toch niet controleren laat staan handhaven.
  de goede te na, al zijn dit er niet al te veel.

 • politiek

  De landbouw behoort niet de afvalverwerker van Nederland te zijn. Voorheen werden dergelijke afvalstoffen door voeders vermalen en vermengt. Dit met resultaat dat kankerverwerkers teruggevonden werden in vlees voor de humane consumptie. Het geeft de landbouw geen enkel recht maar wat te frauderen en te rommelen om aan inkomen te komen. Dergelijke afvalstoffen behoren niet thuis in veevoeders en dergelijke afvalstoffen behoren ook niet thuis in biogasinstallaties. Lijntjes naar kankerverwekkers bij mensen zijn inmiddels bekend en diep triest is het als de landbouw hier een schakel in is en blijft. Zeer beslist is het niet de verantwoording van de Landbouw om de troep van de industrie op te ruimen ( ook niet tegen vergoeding) met risico,s voor de humane sector. Bekend is dat er gefraudeerd wordt. Valsheid in geschrifte is meer regel als uitzondering in dergelijke praktijken. Deze gelegenheids structuur met winstoogmerk in de landbouw is verwerpelijk. Eerst door het voer en nu maar door de biogasinstallaties dus ! . Niet verwondelijk is het dat men kanker bij mensen zo niet onder controle kan krijgen.

 • sensia

  de hele vee-industrie is een criminele organisatie!

 • Mozes

  Sensia, biovergisters worden weinig door veehouders maar vooral door akkerbouwers geëxplodeerd. Ook Jaap Korteweg, de echtgenoot van Marianne Thieme heeft een dergelijke installatie.
  Als iedereen met een biovergister crimineel is dan is het echtpaar Korteweg/ Thieme dus ook crimineel!

 • Mozes

  In mijn vorige reactie moet 'geëxplodeerd' natuurlijk 'geëxploreerd' zijn. De spellingscontrole van mijn IPad past soms woorden aan zonder dat ik dit merk.

 • aarthamstra1

  MOZES , NIET de handelaar niet de boer,Niet de biogas installatie .Maar slachterijen (VION) slachten koeien, DAAR gaat het fout die brengen afval op de markt met de enge ziektes er in ,Verkopen het aan handelaren ,storten op het riool . ZONDER dat het zo behandeld is dat het vrij is van ENGE ziektes.
  Mozes u VION en u ZLTO hebben maar een doel MACHT/HEBZUCHT. Dat doen ze nu lettterlijk al met dieren lijken,Maar dat is ze niet genoeg. WIE<WIE brengt troep/verkoopt op de markt met ziektes. Lekker gemakkelijk om naar de eind verwerker te wijzen. DIE ook nog handelt op vertrouwen van de voorlichting (ZLTO)

 • Mozes

  aarthamstra1, als u mijn reactie #1 leest kunt u toch zelf constateren dat ik het probleem bij toeleveringsbedrijven neerleg. Dat neemt niet weg dat de vergisterboeren zelf kritisch moeten zijn over de producten die hun geleverd worden. Ook onder de veehouders waren er die een lage prijs belangrijker vonden dan veiligheid. Vion en FC hebben hier een eind aan gemaakt door de aansprakelijkheidsstelling van toeleveranciers goed te regelen. In de richting van de veehouderij durven ze niets meer omdat ze weten dat ze tot het vel worden uitgekleed als het fout is. Het probleem is dat de biovergisterbranche dit nog niet goed geregeld heeft. Als ze het wel goed regelen zullen de producten zo duur worden dat de biovergisters die nu al niet eens rendabel zijn nog meer verliesgevend zullen worden.

 • Mozes

  Het grootste gevaar wat zich momenteel rondom biovergisters manifesteert is botulisme. In Duitsland loopt al langere tijd een onderzoek naar wat men chronische botulisme noemt. Ook wordt in Duitsland al langere tijd t.a.v. deze ziekte een verband gelegd met met de biovergisters.

 • agratax2

  Mozes. Het ergste is dat vermoedelijk de Nederlandse grondstof leveranciers bij deze besmetting betrokken zijn. Ja Nederlanders denken kennelijk maar aan één ding >winst<. Hoe maakt niet uit.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.