Home

Nieuws 15 reacties

Efsa: Frans onderzoek GMO-mais deugt niet

Parma - De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa zegt dat het onderzoek van de Franse wetenschapper Gilles-Eric Séralini over de mogelijke gezondheidseffecten van genetisch gemodificeerde mais en onkruidbestrijder glyfosaat niet aan de wetenschappelijke standaarden voldoet.

Séralini zei dat ratten ernstige tumoren ontwikkelden na blootstelling aan GMO-mais en de onkruidbestrijder. De gegevens kunnen de conclusies niet dragen, aldus de Efsa. Het onderzoek kent ernstige tekortkomingen, oordeelt de voedselveiligheidsautoriteit.

 

 

Laatste reacties

 • Hoedjes

  Ik zou graag weten op welke gronden Efsa dit beweert. Ik heb zelf het onderzoek gelezen en noch op statistische analyses noch in opzet en uitvoering van het onderzoek onregelmatigheden aangetroffen.

 • edzes

  heeft dit onderzoek een hoog Stapelgehalte????????

 • sjoerddehoop1

  Ik wil graag meer onderzoek naar residuen van glyfosaat in het graan dat één week voor de oogst nog is gespoten met Pre Harvest Round up om het onkruid te bestrijden. De methode heeft als effect dat afrijpen van het graan wordt versneld en er een hogere rijsnelheid van de maaidorsers mogelijk. Allemaal voordelen zou je zeggen.
  Dit gewone graan bevat wellicht méér Glyfosaat dan de GMO Maïs.
  Wie in Nederland zoekt dit eens uit?

 • agratax2

  Is hun bevinding met de Monsanto toets uitgevoerd? ze hebben een toets gedaan volgens hun eigen normen. Waarom laten ze niet een contra expertise doen dan zijn we zeker wie er fout zit. Ik vind het toelaten van RR ready gewassen spelen met vuur, zeker nu er steeds meer negatieve ervaring uit Amerika komt, waarbij als eersten de boeren de klos zijn. Extra spuitkosten wegens resistentie tegen Glyfosaat van het onkruid, daarnaast is het onkruid extra ongevoelig voor de oude middelen (overdosis nodig). Als extra kostenpost hier nog bij de door Monsanto geëiste LICENTIE voor een gewas dat met minder bestrijdingskosten onkruidvrij gehouden kan worden. Zaad van niet RR / GMO gewassen is niet meer voorradig omdat Monsanto eigenaar is van de zaad veredelaar en dus de oude zaden productie op een minimum niveau gebracht. Willen wij in Europa in dezelfde fuik zwemmen als onze Amerikaanse collega's. Geldt hier niet een gewaarschuwd man telt voor twee?

 • Ishtar

  Huiver en lees,
  Monsanto is doing their own research and nobody can check what they do, or what they found, or how, and what they tested.
  They just say, we tested it and all is ok.....
  No checks by FDA or by European EFSA, just 'kidnapped' the laws and say it is justice and 'democracy'.

  Quote, 'The reason that neither our government food protection agencies, nor independent scientists, can properly investigate the long term impact of genetically modified food is because scientific research into food safety, and its effect on public health, has been hijacked and corporatized. What little scientific research exists is largely industry-funded, therefore data is manipulated and evidence unsavory to the corporations is suppressed. GM foods are given an automatic GRAS (generally recognized as safe) approval from the FDA, which relies on the very companies that create GMO's to evaluate their safety for human consumption.

  The FDA stated in 1992 that GM foods weren't significantly different than their conventionally grown counterparts, and therefore were considered safe without any safety testing required. However Jeffrey Smith, CEO of the Institute for Responsible Technology, cites internal memos revealing this assessment to be fraudulent, as FDA insiders were ordered by the White House to promote GMO.'
  <>

 • palmkes55

  UITERAARD deugde dit onderzoek niet.
  Het spreekwoord 'wie een hond wil slaan, vind wel een stok' is hier van toepassing. Al jaren wil men GMO's tegenhouden op emotionele grond en wat is er emotioneler dan ratten die tumoren ontwikkelen? Iedereen kent wel iemand die aan kanker via tumoren overleden is. Als men onderzoeken vervalst of moedwillig verkeerde handelingen stelt, waarvan men vooraf weet wat er zal gebeuren is dergelijk onderzoek dan ook duidelijk op zijn minst vooringenomen en tendentieus. Ik wil niet alle GMO's veilig verklaren, maar ze allemaal onveilig verklaren lost ook niets op. Het nuttig gebruik tegen oa. plantenziektes, droogteresistenties lijkt me veel belangrijker. Het resistent maken van planten tegen herbicides als Round Up heb ik nooit begrepen. Men blijft dan afhankelijk van een herbicide. Opbrengstverhoging, droogteresistenties,resistentie tegen schadelijke plantenvirussen en insekten, kwaliteitsverhogingen in planten, verbeterde nutriëntenopnames waardoor meststoffen beter en nuttiger kunnen gebruikt worden zijn veel belangrijker, zijn milieuverbeterend en zijn zelfs noodzakelijke tools in veredeling van planten.

 • pdenh1

  Het wordt hoog tijd, dat er een onafhankelijk onderzoek komt om GM mais, soya, aardappels, etc . te testen, opdat objectieve gegevens te voorschijn komen en de hele GMmaterie ontdaan wordt van emotionele en andere benaderingen en slechts wetenschappelijk verantwoorde conclusies ter tafel komen. Mede met het oog op de voorspelde voedseltekorten in 2020/2050 is het van levens belang, dat evidentie geschapen wordt.

 • gifsoja.nl

  Tsja, de EFSA vindt het moeilijk om te erkennen dat haar eigen toelating van dit soort gewassen niet deugt. Het onderzoek van Seralini had een te kleine onderzoeksgroep voor een grootschalig onderzoek naar tumoren, maar zo was het ook niet opgezet. Het was een toxicologisch onderzoek, gericht op onderzoek naar schade aan organen en gezondheid in een langdurige periode. Het onderzoek is heel wat serieuzer opgezet en besloeg een veel langere periode dan de onderzoeken van Monsanto op basis waarvan de toelating van deze gentech mais is gebaseerd. De in wereld van onafhankelijk onderzoek breed gedragen conclusie is dat de bevindingen van dit onderzoek heel serieus genomen moeten worden en dat snel breder onafhankelijk onderzoek nodig is naar de effecten van zowel gentech producten als roundup. De EFSA is nog te veel gevangene van haar eigen beperkingen, van de dogmatische leer dat GGO's goed moeten zijn en van de belangen van de landbouw- en chemische industrie om dat toe te geven.

 • koeboertje

  Genetish veranderde gewassen zijn geen oplossing voor een voedsel tekort !
  Zolang de landbouw in hongerlijdende landen nog als ondergeschoven kind word behandeld , kunnen er beter eerst de basis voorwaarden voor een goede landbouw georganiseerd worden .

 • Bison

  Softenon(thalidomide) was ook veilig geacht tot dat.....
  We weten nu de gevolgen.

 • marmi

  Het volgende uit de volkkrant van september 2012:
  Wetenschappers zetten echter vraagtekens bij het Franse onderzoek. Zo zijn laboratoriumratten gebruikt waarvan bekend is dat deze extra tumorgevoelig zijn, vooral bij afwijkende diëten.
  Ander kritiekpunt: Per experiment zijn slechts 10 ratten gevolgd. Als er 1 of 2 ratten extra sterven, lijkt er direct een spectaculaire stijging te ontstaan. Ook zou de controlegroep met 20 ratten veel te klein zijn, om toeval uit te kunnen sluiten.
  De Belgische bioloog/journalist Dirk Draulans noemt op de gebruikte statistiek ‘weinig indrukwekkend’. “De stelling ‘je kiest de statistische techniek in functie van wat je wil aantonen’ zou hier duidelijk aan de orde zijn.”
  De Wageningse toxicoloog Ans Punt vindt het opmerkelijk dat veel van de gevonden effecten niet lijken af te hangen van de hoeveelheden RR-maïs en Roundup. Als er geen dosiseffect is, moet je je afvragen of de tumoren wel het gevolg zijn van de onderzochte stof.
  Draulans noemt verder de onderzoeker Séralini ‘geen onbesproken blad’. “Hij is voorzitter van de wetenschappelijke raad van Criigen (the Comittee for Research & Independent Information on Genetic Engineering), een lobbygroep die zich verzet tegen het versoepelen van de regels om GMO’s op de Europese markt toe te laten. Hij heeft zich vastgebeten in het ‘bewijzen’ dat GMO’s gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.”

 • marmi

  Het volgende uit de volkkrant van september 2012:
  Wetenschappers zetten echter vraagtekens bij het Franse onderzoek. Zo zijn laboratoriumratten gebruikt waarvan bekend is dat deze extra tumorgevoelig zijn, vooral bij afwijkende diëten.
  Ander kritiekpunt: Per experiment zijn slechts 10 ratten gevolgd. Als er 1 of 2 ratten extra sterven, lijkt er direct een spectaculaire stijging te ontstaan. Ook zou de controlegroep met 20 ratten veel te klein zijn, om toeval uit te kunnen sluiten.
  De Belgische bioloog/journalist Dirk Draulans noemt op de gebruikte statistiek ‘weinig indrukwekkend’. “De stelling ‘je kiest de statistische techniek in functie van wat je wil aantonen’ zou hier duidelijk aan de orde zijn.”
  De Wageningse toxicoloog Ans Punt vindt het opmerkelijk dat veel van de gevonden effecten niet lijken af te hangen van de hoeveelheden RR-maïs en Roundup. Als er geen dosiseffect is, moet je je afvragen of de tumoren wel het gevolg zijn van de onderzochte stof.
  Draulans noemt verder de onderzoeker Séralini ‘geen onbesproken blad’. “Hij is voorzitter van de wetenschappelijke raad van Criigen (the Comittee for Research & Independent Information on Genetic Engineering), een lobbygroep die zich verzet tegen het versoepelen van de regels om GMO’s op de Europese markt toe te laten. Hij heeft zich vastgebeten in het ‘bewijzen’ dat GMO’s gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.”

 • marmi

  Het volgende uit de volkkrant van september 2012:
  Wetenschappers zetten echter vraagtekens bij het Franse onderzoek. Zo zijn laboratoriumratten gebruikt waarvan bekend is dat deze extra tumorgevoelig zijn, vooral bij afwijkende diëten.
  Ander kritiekpunt: Per experiment zijn slechts 10 ratten gevolgd. Als er 1 of 2 ratten extra sterven, lijkt er direct een spectaculaire stijging te ontstaan. Ook zou de controlegroep met 20 ratten veel te klein zijn, om toeval uit te kunnen sluiten.
  De Belgische bioloog/journalist Dirk Draulans noemt op de gebruikte statistiek ‘weinig indrukwekkend’. “De stelling ‘je kiest de statistische techniek in functie van wat je wil aantonen’ zou hier duidelijk aan de orde zijn.”
  De Wageningse toxicoloog Ans Punt vindt het opmerkelijk dat veel van de gevonden effecten niet lijken af te hangen van de hoeveelheden RR-maïs en Roundup. Als er geen dosiseffect is, moet je je afvragen of de tumoren wel het gevolg zijn van de onderzochte stof.
  Draulans noemt verder de onderzoeker Séralini ‘geen onbesproken blad’. “Hij is voorzitter van de wetenschappelijke raad van Criigen (the Comittee for Research & Independent Information on Genetic Engineering), een lobbygroep die zich verzet tegen het versoepelen van de regels om GMO’s op de Europese markt toe te laten. Hij heeft zich vastgebeten in het ‘bewijzen’ dat GMO’s gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.”

 • marmi

  Het volgende uit de volkkrant van september 2012:
  Wetenschappers zetten echter vraagtekens bij het Franse onderzoek. Zo zijn laboratoriumratten gebruikt waarvan bekend is dat deze extra tumorgevoelig zijn, vooral bij afwijkende diëten.
  Ander kritiekpunt: Per experiment zijn slechts 10 ratten gevolgd. Als er 1 of 2 ratten extra sterven, lijkt er direct een spectaculaire stijging te ontstaan. Ook zou de controlegroep met 20 ratten veel te klein zijn, om toeval uit te kunnen sluiten.
  De Belgische bioloog/journalist Dirk Draulans noemt op de gebruikte statistiek ‘weinig indrukwekkend’. “De stelling ‘je kiest de statistische techniek in functie van wat je wil aantonen’ zou hier duidelijk aan de orde zijn.”
  De Wageningse toxicoloog Ans Punt vindt het opmerkelijk dat veel van de gevonden effecten niet lijken af te hangen van de hoeveelheden RR-maïs en Roundup. Als er geen dosiseffect is, moet je je afvragen of de tumoren wel het gevolg zijn van de onderzochte stof.
  Draulans noemt verder de onderzoeker Séralini ‘geen onbesproken blad’. “Hij is voorzitter van de wetenschappelijke raad van Criigen (the Comittee for Research & Independent Information on Genetic Engineering), een lobbygroep die zich verzet tegen het versoepelen van de regels om GMO’s op de Europese markt toe te laten. Hij heeft zich vastgebeten in het ‘bewijzen’ dat GMO’s gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.”

 • Peterrrs

  Misschien wordt het tijd dat Nederland zelf weer een iets laat uitzoeken. Nu is het te vaak refereren naar buitenlands onderzoek en vervolgens uitgebreid discussieren over wat er allemaal verkeerd aan is.
  Als NL zelf wat meer over heeft voor volksgezonheid en zelf een gedegen onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren, waarbij partijen het vooraf eens zijn over de opzet, is het gezeur over vooringenomenheid (veelal gebaseerd op onderbuikgevoel) niet nodig.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.