Home

Nieuws 1 reactie

Diergezondheidsmonitoring steeds beter

Apeldoorn - "De samenwerking tussen dierenartsen en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is één van de succesfactoren van 10 jaar diergezondheidsmonitoring." Dat zei Petra Kock, manager monitoring diergezondheid bij de GD op een seminar over dit thema.

Kock benoemde in haar presentatie een aantal bijzondere resultaten dat de afgelopen tien jaar in diergzondheidsmonitoring is bereikt, zijnde het vroegtijdig signaleren van vogelgriep bij pluimvee en MRSA bij varkens, de ontdekking van Q-koorts, blauwtong en meer recent het Schmallenberg-virus. "Dit zijn allemaal ziekten die dankzij de monitoring in een vroeg stadium aan het licht kwamen. Een snelle signalering zorgt ervoor dat er zowel voor de sector als voor het maatschappelijk belang adequaat gereageerd kan worden", aldus Kock.
De basis van het succes van de diergezondheidsmonitoring ligt volgens Kock in de vertrouwelijkheid en vrijwilligheid waarmee dierenartsen vanuit hun dagelijkse praktijk bijzonderheden rondom diergezondheid signaleren. "Elk jaar krijgen we zo'n 9.000 telefoontjes met vragen en komen er 9.000 verschillende landbouwhuisdieren op de sectietafel te liggen. De monitoring zorgt voor analyses om zo inzicht te geven in trends en ontwikkelingen. Ook het snel detecteren van nieuwe aandoeningen is een belangrijke taak.”

Een taak die steeds meer aandacht vraagt, onderstreepte Stephanie Wiessenhaan, werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Door onder andere verstedelijking en toenemende welvaart krijgen we in de toekomst steeds vaker te maken met infectieuze ziekten. De koppeling van diergezondheid aan humane gezondheid groeit in belang."
Trendwatcher Adjiedj Bakas voorspelde in zijn presentatie een 'supercomputer' die alle data kan analyseren om zo de diagnostiek te stellen. "Ik geloof zelfs in zelfdiagnostiek bij dieren dankzij een slimme chip." Hij zag dierziekten overigens niet als een grote bedreiging voor de voedselvoorziening in de wereld. "We geven 7 miljard mensen vlees te eten, het valt dus wel mee met dieren die ziek zijn, dat was 50 of 100 jaar geleden wel anders."

Eén reactie

  • politiek

    Volgens het Ministerie van Volksgezondheid groeit het belang koppeling diergezondheid en humane gezondheidszorg. Ook volksgezondheidsrisico,s worden belangrijker. Ik meende dat er al ministers waren die duidelijk tekort gekomen zijn in de visie van de Nat. Ombudsman. Q-koorts gebeuren met dodelijke slachtoffers onder mensen. Juist vanwege die volksgezondheid behoort er een verplichte monitoring te komen met data-base bewaking naar volksgezondheid bij onderzoeken voedselveiligheid en andere onderzoeken in de veehouderij. Gegevens raken dan niet zoek ! . Als er dan signalen zijn inzake problemen volksgezondheid dan is men niet zo aan het klungelen met dodelijke slachtoffers.

Of registreer je om te kunnen reageren.