Home

Nieuws 1 reactielaatste update:29 nov 2012

Deel budget duurzame stallen niet benut door te lange looptijd

Den Haag – De investeringsregeling integraal duurzame stal- en houderijsystemen functioneert goed en draagt bij aan de ambitie om tot een duurzame veehouderij te komen. Dat concludeert Bureau Bartels in een evaluatie van de regeling, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Via de investeringsregeling duurzame stallen hebben 400 veehouders, vooral melkveehouders en pluimveehouders, toezegging gekregen voor steun. Bij de eerste openstelling in 2008 blijkt echter dat 45 procent van de aanvragen (16 bedrijven) het project niet binnen de gestelde twee jaar kon realiseren, waardoor de subsidie is vervallen. Hoewel er van de jaren daarna nog geen cijfers bekend zijn, hebben de onderzoekers de indruk dat de benutting van de subsidies beter gaat.  De onderzoekers adviseren om dit probleem te ondervangen door te eisen dat de vergunningaanvraag afgerond moet zijn voor aanvraag van de subsidie.

In de periode 2008 – 2012 is in totaal ruim 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringen in duurzame stallen.  De regeling heeft volgens de onderzoekers een positief effect op de keuze om een duurzamere stal te bouwen in plaats van een gangbare stal. Met de regeling worden de voorlopers in de veehouderij bereikt. “De regeling zet niet zozeer aan tot investeringen in stallen maar zorgt voor een ‘top up’ in duurzaamheid als er investeringsplannen worden gemaakt. Het gaat vooral om maatregelen op het gebied van dierenwelzijn, milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden. Via de Mia en Vamilregeling worden investeringen gesteund die zich al verder bewezen hebben.

De overheid heeft als doel om 8 procent duurzame stallen in 2013 te hebben. De tussennorm, van 5 procent in 2011, werd niet gehaald.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    heb de regeling ook aangekeken, totaal waardeloos

Of registreer je om te kunnen reageren.