Home

Nieuws 4 reacties

College informeerde 'niet op juist wijze' over risico's NGB

Grubbenvorst – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas heeft inwoners in 2009 niet op een juiste wijze geïnformeerd over de uitkomsten van een GGD-rapport over gezondheidsrisico’s van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een rapport.

De instantie heeft niet de status van rechter en de uitspraak hoeft dan ook geen gevolgen te hebben. Volgens de onafhankelijke klachtenbeoordelaar is de actieve deelname door burgers in de besluitvorming over het NGB daardoor niet bevorderd, wat wel een wettelijke vereiste is. De Nationale Ombudsman kwam in actie na een klacht van de actiegroep Behoud de Parel, die ageert tegen wat ze “een gigastal” noemt.
Het NGB moet verrijzen in Grubbenvorst en combineert een pluimveebedrijf met circa 1,2 miljoen kippen met het houden van ruim 30.000 varkens. Het bedrijf wordt uitgerust met een slachterij en mestvergistingsinstallatie. Dat is volgens de initiatiefnemers Heideveldbeheer, een combinatie van twee varkenshouders, en Kuijpers Onroerend Goed, goed is voor het dierenwelzijn, milieu en de financiële marge.
In 2008 gaf de gemeente de opdracht aan de GGD Limburg Noord om de gezondheidseffecten van het NGB voor omwonenden te bekijken. Op 1 oktober 2009, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, kwam het gemeentebestuur met een persbericht waarin stond dat het NGB geen gevaar voor de gezondheid vormt. Behoud de Parel zegt het rapport, tegen afspraken in, niet te hebben gekregen voordat het college de uitkomsten middels een persbericht aan de media berichtte.
Behoud de Parel zegt dat ze hierdoor geen goed verweer kon voeren en dat onder meer De Volkskrant dus eenzijdig berichtten. De vereniging deed beklag bij het college. Een commissie Bezwaar & Beroep adviseerde een deel van de klachten gegrond te verklaren maar het college nam dit advies niet over.
Realisatie van het NGB kwam onlangs een stap dichterbij toen Gedeputeerde Staten van Limburg de vergunning voor de wet milieubeheer voor de twee bedrijven die het NGB willen opzetten, definitief vaststelde.

Laatste reacties

 • anton1937

  De nationale ombudsman heeft het predikaat deskundigheid zichzelf opgespeld en wordt daardoor als zodanig gezien. Of de nationale ombudsman wel deskundig is wordt vaak aan getwijfeld, ook in deze kwestie is dat aan de orde.Het advies van de nationale ombudsman dat helaas ondeskundig is, heeft verdient daardoor het etiket 'Mosterd na de maaltijd' en kan in de prullebak gegooid worden.

 • joannes

  Wat steeds duidelijker wordt is dat Heideveldbeheer dit project vooral probeerde via binnendeuren bij ambtelijke instanties door probeerde te drukken. Wanneer dan dat ¨ambtelijke¨ apparaat probeert nb de omwonende verrast met een gezondheids risico rapport als een voldongen feit, mag je grote vraagtekens stellen bij het democratisch en ambtelijk functioneren. Grubbenvorst ligt dicht bij Roermond en daar hadden ze ook van ¨snelle¨ ambtenaren!

 • politiek

  Ik kan me niet voorstellen dat GGD oordeeld dat er aan ontwikkeling van dergelijke mega veehouderijen beheersbare gezondheidsrisico,s zitten voor de humane sector. Vooral de omgeving dus. Het was juist GGD Nederland die betrokken wilde zijn in de discussie verantwoorde megastallen in Nederland . Dit in relatie in haar rol als bewaker met publiekelij gezondheid. Binnen een straal van 1000 meter zijn er normaliter al risico,s i.v.m. verhoogde concentraties van micro-organismen en endotoxinen. Tevens behoord in beeld te worden gebracht of er in omgeving mensen wonen met een verhoogd gezondheidsrisico b.v. astma. Duidelijk in beeld behoord ook te worden gebracht , aldus advies GGD , een toetsing i.v.m. gevaren van micro-organismen, resistente bacterien, hormonen, en endotoxinen.
  Terecht denk ik dat de Nationale Ombudsman hier vraagtekens bij zet en dit ook aangeeft.

 • Paul Geurts

  Anton1937 is heel verstandig door niet met zijn eigen naam te ondertekenen. Dan kan hij allerhande uitkramen, zonder daar rechtstreeks op aangesproken te worden... Misschien om zijn geheugen op te frissen: de Nationale Ombudsman is ingesteld door de regering en de gemeente Horst aan de Maas heeft er zélf voor gekozen, om klachten/bezwaren van haar burgers voor te leggen aan de Nationale Ombudsman. Maar als Anton1937 kan beoordelen dat deze instantie niet zo deskundig is, dan kan hij mij eens precies uitleggen, waar de uistpraak van de Nationale Ombudsman niet klopt. Ik ben erg benieuwd en wil graag wat leren!

Of registreer je om te kunnen reageren.