Home

Nieuws 7462 x bekeken 15 reacties

Boeren krijgen geen zeggenschap over jachtrechten eigen terrein

Leende - Vijf boeren in de buurtschap Bruggerhuizen tussen Leende en Valkenswaard zijn door de rechter in Den Bosch in het ongelijk gesteld in een procedure tegen de ontheffingsverlening aan een faunabeheerseenheid voor de jacht op wilde zwijnen.

De boeren hadden geëist dat zij zelf zeggenschap zouden krijgen over de jacht op wilde zwijnen op eigen terrein. In hun ogen leidt de manier waarop nu ontheffing is verleend aan de faunabeheerseenheid tot willekeur en vriendjespolitiek. De boeren gaan in beroep tegen de uitspraak.

Laatste reacties

 • janvandinther

  word alleen nog erger

 • janvandinther

  steeds meer vreemde vriedjes komen erbij en wij als boeren kunnen de pot op zeggen ze

 • J@gertje

  Als die boeren de koppen bij elkaar steken en samen minimaal 40 ha. grond aaneengesloten hebben, hebben ze wettelijk een jachtveld en kunnen zij zelf een jachtcombinatie beginnen.
  Ze kunnen vervolgens de huidige jachtrechten bij de cantonrechter laten ontbinden.
  De FBE kan dan niet anders dan hun een ontheffing verlenen om varkens te mogen schieten omdat zijzelf de jachtveldhouders zijn.
  Daar is geen speld tussen te krijgen.

  Groet,
  J@gertje

 • tikka

  J@gertje hoe kun je jachtrechten bij de cantonrechter laten ontbinden?

  Ik ken die boeren, er is een heel vies spelletje gespeeld. De boeren hebben voor al hun gronden een ontheffing aangevraagd en na diverse rechtzaken ook gekregen. Voor een gedeelte van hun grond heeft de FBE een ontheffing aan andere jagers verleend en zegt nu tegen die boeren dat ze deze jagers toestemming moeten verlenen om zwijnen 's-nacht te komen schieten.

  gegroet Tikka.

 • J@gertje

  Tikka,
  Er wordt hier gesproken over het afschieten van zwijnen op grond die in eigendom is van deze boeren.
  En de betreffende boeren zijn de enigen die beslissen kunnen wie er op hun grond jaagt en of beheerd, dus niet een FBE
  Mocht er een nog lopende jachthuurovereenkomst met een andere jager lopen kun je die bij de cantonrechter vroegtijdig ongedaan laten maken.
  Wat betreft schadebestrijding en beheer moet de grondeigenaar/gebruiker deze vóór 1 april 2013 schriftelijk intrekken bij de betreffende jager.
  Hier komt verder geen rechter aan te pas.
  Nogmaals, het is dus niet de FBE, maar de grondeigenaar/gebruiker die bepaald wie er op zijn grond jaagt en beheerd.  Groet,
  J@gertje
 • J@gertje

  Tikka,
  Nog even het volgende,
  Als er boeren bij zijn die lid zijn van de KNJV of NOJG kunnen ze daar om deskundige juridische bijstand vragen.

  Succes,
  J@gertje

 • tikka

  Hallo J@gertje,

  Die boeren hebben die andere jagers (onbekenden overigens) nooit toestemming verleend en zijn ook niet van plan om toestemming te verlenen. Het is echt een absurde situatie. Op welke grond kan een jachthuurovereenkomst ontbonden worden?

  Gegroet.

  Tikka.

 • J@gertje

  Als die betreffende jagers op zich zonder toestemming van de grondgebruiker op gronden begeven zijn ze gewoon in overtreding.
  De grondeigenaar moet ten allentijde toestemming hebben verleend.
  Onmiddelijk aangifte doen bij de politie wegens stroperij en een goede advocaat nemen zou ik zeggen.
  Maar ik vermoedt dat hier ergens een addertje onder het gras zit.
  Ik zou daarom graag wat meer details willen hebben.

  Groet,
  J@gertje

 • Leo van Malsen

  Zoals J@gertje al schrijft staat er weinig informatie in het artikel. Het zou best kunnen zijn dat er relevante gegevens ontbreken, maar:

  Hier is geen sprake van jacht, want varkens horen niet tot de (6) bejaagbare soorten. Dat betekent dat het valt onder schadebestrijding/beheer en dan heeft de jager die met het geweer varkens wil schieten, een schriftelijke verklaring van de boer (grondgebruiker) nodig om daar uberhaupt met een geweer te mogen lopen en op varkens te mogen schieten. Het veld moet dan voldoen aan de 40 ha eis.

  Ik ben het dus eens met J@gertje.

  Los van het feit dat boeren dit natuurlijk terecht een slechte ontwikkeling vinden, staan jagers nu ook niet te springen van blijheid bij zo'n bericht. Het zorgt er alleen maar voor dat boeren terughoudend worden met het maken van afspraken met jagers in het algemeen.

  Als de boeren geen lid zijn van 1 van beide organisaties kunnen ze gewoon terecht bij de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondgebruik (NOJG) voor een advies in dezen.

 • tikka

  J@gertje en Leo van Malsen,

  welke relevante gegevens wil je weten?
  1 boer heeft het jachtrecht op het grootste gedeelte van de eigendomsgronden, voor het geheel hebben de boeren met een akte elkaar toestemming verleend. voor 1 perceel wat naderhand is bijgekocht is de nacht-ontheffing verleend aan de inmiddels ex-jager. 1 perceel is nog 1 jaar verhuurd echter zonder schadebestrijding. De Boeren met akte hebben ontheffing voor nachtafschot op het gedeelte waar hun collega ook het jachtrecht heeft en willen ook nachtafschot op de overige 2 percelen, ze willen niet gechanteerd worden en niet afhankelijk zijn. Ze vinden dat de FBE geen nachtontheffingen moet verlenen aan ex-jagers of jagers zonder grondgebruikerstoestemming.

  ? op basis van wat kun je een lopende huurovereenkomst ontbinden?

  gegroet.

  Tikka!
  PS! Ik heb ze laatst gesproken en het lukt ze heel best om zwijnen te schieten.
  Ik ben het met Leo eens dat Boeren in het algemeen wantrouwiger worden bij dit soort zaken, het gaat wel om hun inkomen.

 • J@gertje

  Tikka,
  Een nachtontheffing verleend door de FBE is zonder gebruikersverklaring van de grondgebruiker simpelweg ongeldig.
  Als een grondeigenaar/gebruiker het niet eens is met de handelswijze van de jager(s) of hiermee een conflict heeft kan een jachthuurovereenkomst door de cantonrechter ontbonden worden.
  Voor het intrekken van de grondgebruikersverklaring is de grondgebruiker t.o. de jager geen enkele verantwoording verschuldigd.
  Dit kan hijzelf, zonder tussenkomst van een rechter, doen.
  Dit moet wel schriftelijk en voor 1 april 2013 gebeuren (het beste is aangetekend versturen)
  Voor alle duidelijkheid zou ik ook een afschrift van dit schrijven naar de FBE sturen.

  Groet,
  J@gertje

 • Lagemaatjan

  Ik ken de betreffende provinciale regels in dit geval niet. Het kan namelijk zo zijn dat de provincie, als ontheffing verlener, regels stelt aan het afschot en door wie er afschot wordt gedaan. Kortom, er is te weinig duidelijk om te zeggen dat dit goed of fout is. In provincie Utrecht zijn bv. afgelopen jaar in opdracht van de provincie, tegen de wil van de eigenaar, wilde zwijnen afgeschoten in een gebied waar 0 optie gehandhaafd wordt. (Op grond van provinciale regelgeving)

 • tikka

  In brabant mag een jachtaktehouder met de toestemming van de grondgebruiker zwijnen schieten. De FBE heeft nu voor 2 percelen iemand anders aangewezen dan degene die toestemming had van die boeren. De boeren vinden een jachtaktehouder met grondgebruikerstoestemming krijgt een nachtontheffing en niet de FBE geeft een nachtontheffing aan een andere jager die geen toestemming heeft gekregen van de boeren en vervolgens zegt de FBE geef die jager en zijn vrienden maar toestemming. Zij voelen zich terecht gechanteerd en onder druk gezet lijkt mij.

  uiteindelijk zal het wel goedkomen voor die boeren.

  J@gertje ik heb nog nooit gehoord dat een lopende jachthuurovereenkomst ontbonden kan worden vanwege een incorrecte handelswijze van de jager of een conflict met de jager, heb je daar voorbeelden (zaaknrs van). Overigens zou het ook wel logisch zijn die jager heeft immers een geweer.

 • J@gertje

  Tikka,
  Zaak nummers heb ik niet en het zal ook niet zo vaak voorkomen maar het is wettelijk geregeld.
  Bron: SJN jachtopleiding.

  Groet,
  J@gertje

 • Leo van Malsen

  Tikka, dit betreft geen van de 6 soorten wild (haas, eend, fazant, houtduif, konijn, patrijs) dus is de jachthuurovereenkomst niet aan de orde.

  Het betreft hier soorten die vallen onder beheer en bestrijding, waarvoor (los van het jachtrecht) de boer aan een ieder een schriftelijke toestemming kan geven dit uit te voeren. Dat kan dus degene zijn die de jachtrechten heeft (6 soorten) maar ook elk ander. Zonder deze schriftelijke toestemming kan een jager helemaal niks. En de grondgebruiker is degene die bepaalt wie dat uit mag voeren, niet de FBE.

  Het zou jammer zijn als boeren in het algemeen jagers afrekenen op dit verkeerde gedrag van een individu of FBE. Daarom roep ik de betreffende boer(en) op contact te leggen met de NOJG. Ook als ze geen lid zijn, ze mogen mijn naam rustig noemen.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.