Home

Nieuws 18 reactieslaatste update:15 nov 2012

Alleen CDA houdt vast aan afschaffen dierrechten in 2015

Den Haag – De Tweede Kamer lijkt zich erbij neer te leggen dat de deadline voor afschaffing van dierrechten in 2015 niet haalbaar is. Dat bleek tijdens een rondgang langs Kamerleden.

Alleen CDA en VVD willen nog alles op alles zetten om de doelstelling van voldoende mestverwerking en daarmee afschaffen van dierrechten in 2015 na te streven. Al wil de VVD de nieuwe staatssecretaris wel tijd gunnen om zich in te werken in het dossier. Andere partijen zien liever een weloverwogen mestbeleid, waarbij afschaffen van dierrechten niet centraal staat.

“Dierrechten zijn een instrument en geen doel. Als de mestproductie en de belasting van de volksgezondheid door de veehouderij op een andere manier beperkt kunnen worden dan via dierrechten, staan we daar open voor. Maar voorlopig zie ik nog geen aanleiding om af te stappen van de dierrechten”, zegt landbouwwoordvoerder Sjoera Dikkers van de PvdA.

Zij reageert daarmee op uitingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het afschaffen van dierrechten in 2015 niet meer realistisch is. PBL verwacht niet dat er voor die tijd voldoende mestverwerking is gerealiseerd, wat een voorwaarde is voor afschaffen van de dierrechten.

Voor de PvdA blijken dierrechten niet heilig. “Maar we moeten wel zorgen dat we een middel hebben om grip te houden op de omvang van de veestapel”, vindt Dikkers. In het verkiezingsprogramma van de partij stond nog dat de PvdA vooralsnog de gecompartimenteerde dierrechten wil behouden.

CDA en VVD blijven inzetten  op mestverwerking, waardoor dierrechten kunnen komen te vervallen. Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) willen nog niet vooruitlopen op eventueel behoud van dierrechten.  Zij willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor de ondernemers, door de wet zo snel mogelijk te behandelen.
Voor D66 en SGP is afschaffen van dierrechten in 2015 geen halszaak. De partijen zien liever een goed, weloverwogen beleid. “Het is de vraag of afschaffing van dierrechten en melkquotum goed uitpakken voor de positie van de gezinsbedrijven en voor de prijsvorming”, aldus Elbert Dijkgraaf (SGP).  SP, Groenlinks en PvdD zijn voor behoud van dierrechten.

Laatste reacties

 • joopi

  “Het is de vraag of afschaffing van dierrechten en melkquotum goed uitpakken voor de positie van de gezinsbedrijven en voor de prijsvorming”, aldus Elbert Dijkgraaf (SGP).

  Dit is ook mijn mening en ben daarom tegenstander van ongebreidelde groei, wel moet er bij aangetekend worden dat ik het quotumsysteem er ook sprake kan zijn van dramatische prijzen, dat heeft 2009 ons wel geleerd. Een systeem waarin melkfabrieken dan wel slachterijen aangeven hoeveel er met fatsoenlijke marge afgezet kan worden lijkt mij veel nuttiger dan maar gaan produceren en dan pas kijken of er ook een markt voor is

 • joannes

  Dus,.... joopi, A en B prijzen! A prijzen voor bestaande productie (capaciteit) en B prijzen voor de meer dan of nieuwe. Zodra de B prijzen een bepaalde tijd (bv 2 jr) hoger liggen dan A prijzen kan er productie capaciteit over geboekt naar A capaciteit. Hiermee creëer je een stevige basis met minder prijsrisico en de vrijheid voor overproductie die marktafhankelijk geprijst wordt. Vergroot de markt en wordt product schaars zullen B prijzen boven de A prijzen stijgen en uitbreiding stimuleren mits het enige tijd aanhoudt. Dalen de B prijzen onder de A prijzen heeft het geen bodem en zullen verwerkers met goedkope grondstof nieuwe markten ontdekken voor de mogelijk zéér goedkope grondstof. Het voordeel is de vrijheid voor ondernemerschap met de concentratie van risico op de extra productie.

 • drientje

  Maar Joannes, waarom dan geen A en B prijzen voor varkensvlees. Waarom moet er altijd met twee maten gemeten worden. Bovendien loopt de varkensproductie
  momenteel terug, waar maken we ons zo druk om. En als je gezinsbedrijven wil
  houden moet je wel met een heel andere trucendoos komen. Wat de feitelijke achtergrond mijns inziens is dat als je een deel mest verwerkt, er direct een tekort op de mestmarkt onstaat. Daar zijn nogal wat bestuurders niet van gediend

 • joopi

  @ drientje ook daar zou ik voor zijn een vraaggestuurde markt in de landbouw, we moeten af van slachtofferdenken en gaan naar meer marktmacht. Het verschil in produktie is vaak maar een paar procent, het verschil in inkomsten enorm

 • joannes

  Drientje, voor varkens kan je natuurlijk ook A en B prijzen invoeren. Maar die markt is veel minder gestructureerd en dat zal moeilijker worden. Mestvarkens staan maar voor een deel op levercont(r)acten terwijl melk (bijna) altijd op leverings contracten wordt afgeleverd. Varkensproductie loopt terug ivm de huisvestings regelingen die extra investeringen vragen. Het is dus de (EU)Politiek die hier de oorzaak is en niet de markt. De productie heeft de neiging voordurend te innoveren en uit te breiden tot de nieuwe grenzen bereikt zijn ten koste van de opbrengstprijs. Mest, omgevings of uitbreidings regelingen zijn lastig voor de individuele ondernemer maar een zegen voor de sector omdat het de uitbreiding van de productie afremt!

 • lub tuf

  de enige die gebaat zijn bij afschaffing van dierrechten zijn een hand vol industrieele varkens en pluimveehouders met mega plannen. voor de over grote
  meerderheid van de bestaande bedrijven heeft het zeer nadelige gevolgen.

 • probe14

  Lub tuf, je slaat spijker op de kop. Maar dat zijn nu precies de leden van lto, NVV en nvp die daar het geluid bepalen. Dat is het grote gevaar. Onbegrijpelijk dat de belangenbehartigers van de GEHElE veehouderij zich hierdoor laten leiden. De grote stillere meerderheid wordt door deze clubs genegeerd en dat is echt een hele forse bedreiging. Ik hoop dat dit deel ook zich laat horen naar politiek.

 • Koen Franken

  En nu nog rundveerechten erbij

 • Bussemakers

  Alhoewel de meeste reacties tot nu toe voor behoud van rechten zijn, vind ik dat ze afgeschaft moeten worden. Ik snap best dat veel ondernemers het zien als een soort pensioen en dat mensen bang zijn voor ongeremde groei, dus veel aanbod dus slechte prijs. Echter ik ben niet zo bang voor ongeremde groei, aangezien er best veel al geremd wordt via de omgevingsvergunning. Laat staan dat er megastallen makkelijk komen, die worden wel geremd door directe bewoners of aanverwante groeperingen. We betalen nu voor rechten, vergunning, afzet mest. Het is de kunst om je directe omgeving zo veel mogelijk te ontzien qua hinder. Verder moet je van mest ipv kostenpost een opbrengstpost maken. Het geld dat je niet meer aan rechten kwijt bent kan je, lijkt me, dan beter in deze zaken steken.

 • joannes

  Precies, cebe19ap1 dat geld dat je niet meer aan rechten kwijt bent kan je, ga je investeren in ¨productieve¨ zaken. Zaken die de kostprijs verlagen en/of de productie uitbreiden. Natuurlijk zullen vergunningen ed de nodige hindernissen opleveren voor onbeperkte uitbreidingen maar wie maakt zich zorgen over die boeren die 50 zijn zonder opvolger en nog steeds rechten bezitten. Moeten die gewoon afwachten tot de rechten niets meer waard zijn en de opbrengstprijzen gedaald ivm die onbeperkte uitbreidingen? De regels veranderen heeft altijd consequenties en die probeer jij nu in het voordeel van de handige, slimme. jonge, ondernemer te brengen die al geen bescherming nodig heeft voor zijn toekomst; hij vindt toch wel een weg. Die boeren die over hun top heen zijn hebben de bescherming van dierenrechten nodig voor 2 redenen: ten eerste productie uitbreiding en daling van opbrengstprijzen voorkomen, en ten tweede rechten zijn overdraagbaar en zijn vaak naast het bedrijf het kleine pensioen wat ze nog voor de oude dag overhebben na jaren van hard werken. Kortom dierrechten afnemen via de regels is de oude garde beroven van een waardige oude dag!

 • John*

  ondanks de varkensrechten hebben we in europa de laagste varkensprijzen. We zijn het enige land met rechten. De rechten helpen dus echt niet voor een hogere kostprijs. Rechten zijn maar voor een partij interessant: voor boeren die over een jaar of 10 de stallen willen slopen en blijven wonen waar ze nu zitten. Door de varkensrechten zijn de kleinere bedrijven onrendabel en daardoor onverkoopbaar! Als jongen ondernemer dien je al 200 zeugen of 1500 vleesvarkens extra te houden om de rechten te (kunnen) betalen. Zonder rechten is dat niet nodig. Rechten drijven de schaalvergroting dus op.

 • jvanleijsen1

  beste nederlanders houd aub de varkensrechten vast en had aub ook iets met het melkquotum gedaan anders komt het niet goed !
  Geen varkensrechten betekend een lagere kostprijs van het varken waardoor men nog meer gaat produceren !
  Als Cda er denk ik dat we wellicht blij kunnen zijn met ko Verdaas !

 • joannes

  John* je hebt vaak gelijk maar nu sla je de plank mis! Het feit dat we de laagste varkensprijzen hebben heeft vooral te maken met de historische ontwikkeling van de Peel, de Achterhoek en Drente. Het gemengde kleine boeren bedrijf op relatief arme zandgrond heeft de basis gelegd voor de varkenshouderij samen met opleidingen en technieken om de mest te gebruiken voor het voer. De ambitie en de mogelijkheden die samen met een afzet infrastructuur zich ontwikkeld heeft. De rechten hebben de ongebreidelde uitbreidings drift ingedamd en desondanks zijn er ondernemers die de kennis en de vaardigheden hebben om met een extra last, de rechten, rendement denken te kunnen realiseren. Maar .......natuurlijk met schaalgrootte; dus meer productie voor dezelfde klanten die niet meer eten. Eea leidt weer tot de verdringingsmarkt, de beruchte prijsdruk waar iedereen last van heeft.

 • joopi

  met varkens kan ik het niet inschatten, is niet mijn tak van sport, maar bij melk denk ik laten we toch eerst eens rustig bekijken of er ook een markt voor is en dan kun je altijd nog richting de vraag gaan produceren, liefst er iets onder, er boven zou gewoon ontzettend dom zijn

 • minasblunders1

  Joopi, iedereen heeft het maar over ongebreidelde uitbreiding van melkveehouderijen. Ik geloof daar niet zo in. In theorie is er van alles mogelijk, maar de praktijk werkt anders. Denk bv eens aan gebrek aan voer, gebrek aan koeien, gebrek aan geld. Voor we aan 2015 toe zijn gaan er nog heel rare dingen gebeuren. In die uitbreiding geloof ik in ieder geval niet zo, eerder het tegenovergestelde.

 • Bussemakers

  Ik geloof net als minasblunders1 dat er geen ongebreidelde uitbreiding komt na afschaffing van de dierrechten. Kijk eens over de grens naar landen zonder dierrechten, waarvan sommige nog niet eens zelfvoorzienend zijn. Je zou toch zeker daar ongebreidelde groei verwachten! Maar nee, schijnbaar zijn er toch andere en/of meerdere factoren die het proces van wel of niet uitbreiden beinvloeden. Ik denk dan bv aan vergunningen, financieringen en leeftijd ondernemer in combinatie met wel of geen opvolger m.b.t. de oudere ondernemer.
  Joannes, ik wens net als jij iedereen na jaren hard werken een goed pensioen toe. Maar dit pensioen moet je niet af laten hangen van een door de overheid gemaakt instrument voor mestbeheersing dat is onbetrouwbaar. Iedereen heeft het voor niets gekregen ten tijde van oprichting dierrechten en moeten dit beoordelen als toetje bovenop je pensioen. Het fundament van je pensioen moet als stoppende boer allang gelegd zijn.

 • joannes

  cebe19ap1, je kan die vergunningenrechten ook zien als een afkoopsom voor de overproductie die de opbrengstprijzen verlagen. Misgelopen inkomsten! De vergunning zijn in het leven gekomen omdat er te veel geproduceerd werd! Met die druk in de markt zijn de verwerkers altijd verzekerd van lage grondstofprijzen waardoor ze elders in Europa met de lokale productie konden concurreren. Zo wordt elke concentratie versterkt! Uiteindelijk is verbetering een resultaat niet van individuele ideeën maar van een interactie van verbeterings ideeën in een geconcentreerde groep die omringd wordt door specialisten en toeleveranciers. De stallen bouwer zal bv wat ontwikkelen wanneer hij het een aantal keer kan copieëren en verkopen.

 • politiek

  jvanleijsen1, # 12 , Ik ben dan wel geen favoriet van CDA maar Ko Verdaas heeft al mijn vertrouwen. Dit in belang van de boeren en de burgers. ( consumenten )

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.