Home

Nieuws 1018 x bekeken 4 reacties

Zwanenburg: verdwijnen schappen lastig voor varkenssector

Doetinchem - NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg reageert teleurgesteld over de mogelijke opheffing van het Prodcutschap Vee en Vlees. Het zal vooral voor de varkenshouderijsector veel problemen op kunnen leveren verwacht hij.

"In veel andere sectoren zul je zien dat grote marktpartijen als Friesland Campina, Van Drie Group, The Greenery het voortouw zullen nemen om zaken te bewerkstellingen. De varkenssector is veel verdeelder. Ik zie nog geen partij die dat overneemt. Bovendien zijn er ook veel meer rechtstreekse handelscontacten tussen primaire sector en het buitenland."
Voor Zwanenburg is het voornemen van het nieuwe kabinet ook een reden om deze week alleen onder voorwaarden in te stemmen met de begroting van het PVV voor 2013. “Het heeft geen zin om nu allerlei geld binnen te halen dat je mogelijk aan het eind van het jaar weer opnieuw moet verdelen.”
Zwanenburg zet ook vraagtekens bij het voornemen om de buitenlandtaken op het gebied van handel weg te halen bij het ministerie van Economische Zaken en onder te brengen bij het ministerie van Buitenlandse zaken.

Laatste reacties

 • politiek

  Productschappen zijn (semie) overheid. Die behoren te werken conform Nationale wetgeving en ook meer volgens EG wetgeving en richtlijnen. Dat zal nooit kunnen en gaan gebeuren als er zoveel bestuurders van belangenorganisaties in bestuuur Productschappen zitten. Uiteraard staat het die belangenorganisaties geheel vrij om iets op te richten om belangen te behartigen maar NIET in iets als een (semie) overheid. ( productschap) Kerntaken overheidsbeleid behoren toe aan gekozen politicie zoals tweede kamerleden. Uiteraard kunnen belangenorganisaties ook gezamelijk een politieke partij oprichten om b.v. gezamelijk een stem te laten horen en beleid te willen uitoefenen, maar niet in die achterkamertjes. Denk b.v. aan Partij voor ouderen, Partij voor dieren . Het staat voor ieder vrij om daar op te stemmen. Het neemt overigens niet weg dat ook de huidige VVD/PvdA ook verantwoordelijkheden hebben naar ouderen en dieren. Wel graag open en transparant houden dus a.u.b. Kerntaken landbouwbeleid gewoon onderbrengen onder directe verantwoording Ministerie. Poductschappen opheffen. Kostenbesparing en ambtenarenbesparing dus.

 • bertes

  de zetels in het produktschap is verdeeld onder de grote bedrijven. en zo hebben ze de kleine ondernemers het heel moeilijk gemaakt. zie de kleine slagerijen. en de kleine boeren. ze gaan kapot door regels. niet door de markt.

 • politiek

  Adel, inderdaad het moge duidelijk zijn dat bestuurszetels bij productschappen worden ingenomen door bestuurders van (Z)LTO en vakbonden zoals de NVV. Die ontvangen een voortreffelijke vergoeding om daar te ,,vergaderen,, ! Tevens zitten in hetzelfde kamertje ook afgevaardigden van voerfabrieken , slachterijen, handelspartijen, enz. De grote mega veehouderij industrie dus. Die zijn echt niet bezig of er conform wetgeving gewerkt wordt maar er moet gewerkt worden volgens de euro,s van de mega-industrie veehouderij Nederland . Voedselveilgheid en volksgezondheid hebben die echt geen boodschap aan ! .Of boerengezinsbedrijven het wel vol zullen houden , daar zitten die bestuurders echt niet mee ! . Honderden miljoenen euro,s eigen vermogen bij Productschappen ! . Zeer terecht dat die productschappen opgeheven worden opdat er nu overheidsverplichtingen gewoon uitgevoerd gaan worden nu conform wetgeving voedselveiligheid en volksgezondheid. Bestaansrecht boerengezinsbedrijf komt dan ook weer in beeld. !

 • bankivahoen

  De vraag is wat er met die grote eigen vermogens gedaan wordt ?

Of registreer je om te kunnen reageren.