Home

Nieuws

‘Wereldwijd 870 miljoen mensen chronisch ondervoed’

Rome – Een achtste van de wereldbevolking, 870 miljoen mensen, was in de periode van 2010 tot 2012 chronisch ondervoed. Daarmee is het aantal mensen dat honger lijdt ten opzichte van de periode 1990-1992 gedaald met 132 miljoen. Voedselprijsstijgingen op de wereldmarkt komen in veel ontwikkelingslanden minder hard aan dan eerder door de Verenigde Naties (VN) aangenomen. Dat schrijven de Wereldvoedselorganisatie FAO en aanverwante VN-organisaties IFAD en WFP in een gezamenlijk rapport.

Het percentage mensen dat honger leed, daalde van 18,6 naar 12,5 procent. In ontwikkelingslanden nam het percentage af van 23,2 naar 14,9 procent. Daarmee is volgens de VN het bereiken van het Millenniumdoel de honger te halveren binnen bereik.

Opvallend is dat honger in Azië scherp is afgenomen, maar het aantal hongerigen in Afrika de laatste 20 jaar steeg van 170 naar 239 miljoen.

De organisaties benadrukken echter dat honger tussen 1990 en 2007 scherper is gedaald dan eerder aangenomen, maar dat sindsdien progressie stagneert. Volgens de rapporteurs is algemene economische ontwikkeling in landen waar veel honger voorkomt belangrijk maar niet afdoende. Veel armen verbouwen hun eigen voedsel en daarom is het opvoeren van de landbouwproductie per hectare essentieel.

De organisaties stellen ook vast dat tussen 2007 en 2010 de toename van honger, aangedreven door hoge prijzen voor voedsel, minder ernstig is geweest dan gedacht. De economische crisis die in 2008 opstak heeft niet direct geleid tot een scherpe economische vertraging in veel ontwikkelingslanden, zoals gevreesd .

De internationale voedselprijzen werden bovendien niet altijd vertaald in lokaal hogere prijzen in regio’s als Afrika en Zuid-Azië. Veel regeringen slaagden er volgens de rapporteurs in de allerarmsten te verdedigen tegen prijsschokken. “In de huidige wereld, van nooit eerder vertoonde technische en economische mogelijkheden, vinden we het compleet onacceptabel dat meer dan 100 miljoen kinderen onder de vijf te mager zijn, en daarmee niet in staat zijn hun volwaardige menselijke en sociaaleconomische potentieel te bereiken”, aldus de leiders van de VN-organisaties in een gemeenschappelijke verklaring.

Of registreer je om te kunnen reageren.