Home

Nieuws

Wereldbank weigert stop grondaankopen

Washington – De Wereldbank legt de oproep van ontwikkelingsorganisatie Oxfam om te stoppen met de financiering van grootschalige grondaankopen naast zich neer. Volgens een Oxfam-rapport zijn sinds 2008 21 officiële klachten door gemeenschappen in Azië en Afrika ingediend tegen grondprojecten waarin de Wereldbank investeerde.

Volgens de Wereldbank zou een moratorium van 6 maanden op grondaankopen, zoals voorgesteld door Oxfam, “goede” investeringen in landbouwgrond afschrikken. De organisatie stelt speculatieve grondaankopen af te wijzen uitzonderlijk hoge eisen te stellen vooraleer geld beschikbaar wordt gesteld. Oxfam wil actie van de Wereldbank omdat ze een unieke positie inneemt adviseur en financier van ontwikkelingsprojecten en tegelijk een op de private sector gerichte investeringsarm heeft: de International Finance Corp.

De Wereldbank verstrekt jaarlijks voor 9,5 miljard dollar aan leningen voor landbouwprojecten. Daarmee heeft de Wereldbank de kredietverlening fors opgeschroefd want in 2008 werd nog 2,5 miljard dollar ter beschikking gesteld. De Wereldbank was van oudsher meer gericht op industrialisatie in Derde Wereldlanden maar gooide het roer om nadat voedselprijsstijgingen in 2008 tot voedselrellen leidde.

Volgens het rapport dat Oxfam deze week presenteerde, werd 60 procent van de investeringen in landbouwgrond tussen het jaar 2000 en 2010, afkomstig van buitenlandse investeerders, gedaan in landen waar serieuze problemen met honger bestaan.

De bank erkent in een verklaring dat “land-grabbing” in delen van Afrika en Azië een probleem kunnen vormen, maar wijst op de noodzaak tot grootschalige investeringen in de landbouw. De vanuit Washington bestuurde ontwikkelingsbank zegt van meer nut te kunnen zijn door in investeringsprogramma’s deel te nemen en de praktijken te verbeteren, dan landbouwinvesteringen gelijk te dwarsbomen.

Daarbij wijst de organisatie ook op de betrekkelijk hoge voedselprijzen. Deze leiden tot een oplopende importrekening die voor arme landen, die netto voedsel importeren, problematisch dreigen te worden. Jürgen Vögele, Landbouwdirecteur bij de Wereldbank wijst ook op onderzoek van enkele jaren geleden, waaruit blijkt dat de hype veel groter is dan het daadwerkelijke aantal grondtransacties rechtvaardigen.

In hetzelfde onderzoek van de Wereldbank werd ook geconcludeerd dat veel vingers onterecht naar China wijzen, waar ook veel investeerders uit Noord-Amerika en Europa actief zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.