Home

Nieuws

Waterschap Delfland verlaagt tarieven

Delft - Het hoogheemraadschap Delfland verlaagt de waterschapsbelasting voor agrarisch ondernemers met bijna 12 procent. Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt de verenigde vergadering voor het tarief per hectare te verlagen van ruim 119 euro naar 105 euro in 2013. De waterschapswet maat de verlaging van het tarief mogelijk.

Delfland heeft sinds 2009 het hoogste tarief van Nederland voor agrarisch ondernemers. Het waterschap was daar zelf ongelukkig mee. "De Waterschapswet bood ons echter geen andere mogelijkheid", zegt hoogheemraad Aad Wiegman. "Nu kunnen we gelukkig wel een rechtvaardig tarief rekenen door een wijziging in de wet."

De hoogte van het tarief werd mede bepaald doordat de waarde van de infrastructuur (spoorwegen en wegen) in het gebied van Delfland meewoog in de tarieven. Het hoogheemraadschap heeft in samenspraak met LTO Nederland,  het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente  Midden-Delfland een andere kostenverdeling gemaakt, waardoor de tarieven voor de agrarische grondeigenaren zijn gedaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.