Home

Nieuws 1 reactie

‘Vrijhandel kan Afrika helpen tegen voedseltekorten’

Washington – Afrika kan voedseltekorten voorkomen door een formele en informele handelsbarrières op te heffen of verminderen, het landbouwareaal fors uitbreiden, meer productiemiddelen aan te wenden en transportkartels op te heffen. Dat schrijft de Wereldbank in het rapport "Africa can feed Africa".

Door bevolkingsgroei en het ontstaan van een middenklasse in bepaalde Afrikaanse landen neemt de vraag naar voedsel in Afrika toe. Het continent produceert onvoldoende voedsel en vertrouwt daarom toenemend op importen. Zo’n 19 miljoen mensen in de West-Afrikaanse regio Sahel worden door honger bedreigd. De Wereldbank zoekt een groot deel van de oplossing in het creëren van markten die dwingen tot competitiviteit.
De Wereldbank stelt vast dat slechts 5 procent van de graan-importen van Afrikaanse landen wordt betrokken van andere Afrikaanse landen. Er is nauwelijks sprake van een regionale markt, zelfs wanneer landen meer produceren dan ze zelf consumeren. Volgens de Wereldbank komt dit doordat landen vaak protectionistisch ingesteld zijn. Een tweede probleem is gebrek aan goede opslagen, waardoor vaak toch dichtbij wordt verkocht.
Transportkosten zijn hoog niet alleen door slechte infrastructuur maar ook omdat transportbedrijven vaak samen kartels vormen. Mede hierdoor krijgen boeren maar 20 procent van de uiteindelijke consumentenprijs. Volgens de Wereldbank kunnen uitgaven aan transport de komende tien jaar worden gehalveerd wanneer de kartelvorming wordt tegengegaan en wordt geïnvesteerd in betere wegen en havens.
Tenslotte stelt het rapport dat in Afrika nog veel landbouwgrond in gebruik kan worden genomen, ook zonder direct de natuur te schaden. Aangezien opbrengsten per hectare uiterst nietig zijn ten opzichte van de Westerse wereld maar ook Latijns-Amerika en Azië kan met drainage, kunstmest, beter zaaigoed en gewasbeschermingsmiddelen ook een grote slag worden gemaakt.

Eén reactie

  • agratax2

    Weer wordt niet gesproken over het landgebruik door multinationals die voor de rijken der aarde palmolie en andere leuke zaken produceert. Deze productie eenheden doen wel een aanslag op het landbouw areaal, waar de lokale bevolking toch echt behoefte aan heeft. Steeds wordt de als reden opgegeven kosten, transport, samenzweringen en kunstmest. Voor deze laatste is geld nodig en dat is er niet en komt niet zolang wij de exportwinsten opeisen via de multinationals en de rest van de winst verdwijnt in de centrale schatkist.

Of registreer je om te kunnen reageren.