Home

Nieuws

Vooral tuinbouw getroffen door lenteakkoord

Den haag - Van de agrarische bedrijven wordt vooral de glastuinbouw getroffen door de maatregelen die zijn afgesproken in het zogenoemde lente-akkoord en die nu grotendeels worden overgenomen door de Tweede Kamer.

Volgens het economisch onderzoeksinstituut LEI van Wageningen Universiteit en Researchcentrum hebben vooral de herziening van de arbeidsmarkt en de verhoging van de energiebelasting gevolgen voor de glastuinbouw. De gehele primaire sector wordt getroffen door de afschaffing van de rode diesel.

Het LEI berekent dat de gemiddelde kostenstijgingen ongeveer 1.700 euro per bedrijf bedragen. Maar glastuinbouwbedrijven moeten rekenen op 4.000 euro extra aan kosten. De inkomenseffecten kunnen meer dan 5 procent per bedrijf betekenen.

De extra kosten komen door de rode diesel, de energiebelasting op aardgas en de herziening van het ontslagstelsel. De laatste maatregel betekent dat werkgevers de eerste zes maanden  van de WW voor hun rekening moeten nemen. Dat heeft vooral inkomenseffecten in arbeidsintensieve sectoren, zoals de glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.