Home

Nieuws 439 x bekeken 1 reactie

SER: energie-akkoord nodig stimulans verduurzaming

Den Haag - Er is te weinig continuiteit en samenhang in het energie- en klimaatbeleid. Daarom zou er binnen zes maanden na aantreden van het nieuwe kabinet een ‘energie-akkoord voor duurzame groei’ moeten worden gesloten. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een vrijdag uitgebracht advies.

Naast milieuwinst en een lagere energierekening kan zo’n akkoord ook leiden tot nieuwe banen in de bouw en aanverwante sectoren. Extra kansen zijn er dan voor kennisintensieve bedrijven, die zich hebben gespecialiseerd in schone technologie. Het huidige beleid leidt volgens de SER, waarin ook LTO Nederland zitting heeft, tot onzekerheid voor bedrijven. Gevolg daarvan is dat verduurzaming wordt belemmert, de concurrentiepositie gevaar oploopt en de werkgelegenheid verder onder druk komt te staan.
Het akkoord is ook nodig om te kunnen voldoen aan de Europese verplichting om in 2020 een aandeel hernieuwbare energie van 14 procent te realiseren. Op dit moment komt nog maar 4 procent uit duurzame bronnen en als het huidige beleid wordt voortgezet wordt in het gunstigste geval 12 procent gehaald. Bij het energie-akkoord zouden behalve de SER-leden ook onder meer Stichting Natuur & Milieu, Milieudefensie en andere organisatie moeten worden betrokken.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.