Home

Nieuws 1236 x bekeken

Productschappen beraden zich

Zoetermeer - De besturen van de verschillende productschappen beraden zich op de situatie waarin ze zijn terecht gekomen nu duidelijk is dat het nieuwe kabinet voornemens is de productschappen op te heffen.

“We gaan eerst te rade bij onze achterban”, meldt Steven Lak, die behalve voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, ook voorzitter is van het college van productschapvoorzitters.

Het nieuwe kabinet is volgens het gisteren bekend geworden regeerakkoord van plan om de product- en bedrijfschappen op te heffen en de heffingen af te schaffen. De medebewindstaken en autonome publieke taken zullen dan vanaf 2014 worden uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken.

Uit een verklaring die de productschappen hebben uitgegeven blijkt dat ze teleurgesteld zijn over het voornemen van Rutte en Samsom. Ze wijzen er op dat de werkgevers- en werknemersorganisaties steeds hebben aangegeven dat ze in grote meerderheid behoefte hebben aan de samenwerking binnen de productschappen, waarin zij activiteiten uitvoeren die zowel in het algemeen belang zijn als in het belang van de sector, zoals voedselveiligheid, plant- en diergezondheid en dierenwelzijn.

Verder wijzen de productschappen erop dat de voorgenomen stap ten koste zal gaan van het  innovatieve vermogen van de sector, die mede dank zij de samenwerking van het bedrijfsleven in PBO-verband, de tweede exporteur is van landbouwproducten in de wereld.

Ook vinden de productschappen dat de regeringspartners volledig zijn voorbijgegaan aan het ingeslagen pad van meer samenwerking tussen de productschappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.