Home

Nieuws 2505 x bekeken 35 reacties

Partij voor Dieren wil snel overbodig worden

Apeldoorn - De Partij voor de Dieren wil ,,niets liever dan overbodig worden, maar we zullen niet rusten en niet berusten voor het zover is''. Fractievoorzitter Marianne Thieme heeft dat zondag gezegd bij de viering van het tienjarig bestaan van de partij.

Thieme noemde het ,,een schande dat er een partij voor de dieren nodig is, maar een feest dat zoveel Nederlanders, steeds meer, niet meer accepteren wat dieren in Nederland en de rest van de wereld wordt aangedaan''. Het beschermen van de zwaksten tegen het recht van de sterksten is een taak die meer dan tien jaar vergt, zei ze.

De Partij voor de Dieren is volgens haar de eerste partij ,,die aangeeft dat economische groei niet de oplossing is, maar het probleem''. Thieme verwacht ,,over niet al te lange tijd'' nieuwe verkiezingen en ,,dan zal onze grote doorbraak een feit worden''. De partij heeft op dit moment twee zetels in de Tweede Kamer.

Thieme ging in haar speech uitgebreid in op het ontstaan van de partij. Het succes was voor een belangrijk deel te danken aan de steun van bekende Nederlanders. Zo traden onder anderen Maarten 't Hart, Mensje van Keulen, Rudy Kousbroek en Georgina Verbaan, Ivo de Wijs en Kees van Kooten op als lijstduwer. Ook Harry Mulisch stond achter de partij.

Laatste reacties

 • jamiemf

  der stemmen toch aleen geitenwollensokken op.

 • Mels

  Bla bla bla,overbodig waren ze al ,al snappen ze dat zelf nog niet.

 • joopi

  10 jaar de puberteit komt er aan, nog even 10 jaar doorgaan en we kunnen jullie als echt een volwassen partij ervaren om mee te praten.

  Vaak valt me als gangbare melkveehouder op dat ik helemaal niet zo heel veel anders denk over veel dingen. Wat me wel steeds blijft tegenvallen is het steeds maar weer schoppen tegen een bevolkingsgroep die met hard werken het hoofd boven water probeert te houden. Gezinnen waarbij de kinderen voor nop moeten meewerken om het bedrijf in de benen te houden en waar op het moment 20 % van de melkveehouders serieuze betalingsproblemen heeft.

  Merk de laatste tijd hier veel discussies op met het mes tussen de tanden, maar laat ik mij als melkveehouder nou eens kwetsbaar opstellen, ik ben niet voor verruiming van melkquota, ben ook niet voor afschaffing, maar het is wel een politiek feit, ik heb nog jarenlange verplichtingen waar ik aan moet voldoen. Ben met het bedrijf het hoofdinkomen van ons gezin, wat kan ik anders dan maar met de ratrace mee gaan en dus gestaag doorgroeien ?

  Biologisch heeft mijn sympathie, maar is op onze grondsoort ondoenlijk. Graag lees ik een aantal ideeen van de critici hier op boerderij.nl

 • politiek

  Inderdaad jammer dat er een Partij voor Dieren nodig is. Gelijktijdig ook noodzakelijk dus. Vele onderwerpen gingen de doofpot in de afgelopen jaren. Mogelijk dat alles nu wel opener en transparanter kan worden met een regering zonder CDA. De partij is ook opgericht door tekortkomingen bij het CDA. ( Balkenende) Vragen zullen ook meer aandacht gaan krijgen en op weg nu dus naar een gezonde landbouw. Zowel voor het dier alsook de boer ( gezinsbedrijf) en niet die mega agro industrie die met (Z)LTO en CDA zoveel macht had dat men alles naar de eigen hand kon zetten met inderdaad het dier en gezinsbedrijf als slachtoffer. Alleen euro,s telde en dit ten koste van dier en mens , ( gezondheid, milieu ,welzijn ) Zoals joopi aangeeft is er enorm veel verborgen leed en onbegrip. Die ratrace was de (Z)LTO/CDA race. Inderdaad is de PvdD (nog) geen all-round partij maar is zonder meer groeiend en krijgt een bredere kijken op de veehouderij waar die van het CDA erg aan het versmallen is. Ook op die van boerderijen die de maatschappij wil , open transparant met begrip voor dier en boer is een gezinsinkomen nodig. Ook dat beseft de PvdD heus wel. Daar heb je echt geen duizenden , soms tientallen duizenden , en soms ook al honderden duizenden dieren voor nodig.

 • joannes

  Wanneer de specialisten in verhalen schrijven een partij oprichten en steunen om een beroepsgroep van 4 % van de bevolking te corrigeren mag je vraagtekens stellen bij de waarde van democratie. Nb de beroepsgroep die voornamelijk in kleine kring communiceert en vooral met zijn vee bezig is wordt in publiek door specialisten in schriftelijke en verbale communicatie ter verantwoording geroepen voor incidenten die uitvergroot als standaard worden gecommuniceerd. Het is en blijft goedkope manipulatie voor leverage van eigen populatiteit. De zogenaamde integriteit die ze menen uit te stralen met hun voordracht en communicatie is misbruik van hun professie.

 • joopi

  maar dit is wel heel algemeen wat u nu zegt, wat vind u nog een gezinsbedrijf en wat mag ik na vervangingsinvesteringen van u verdienen?

  Want laten we eerlijk zijn, bij de meeste melkveehouders is de winst lager dan de subsidie die ze uit brussel ontvangen, valt deze dus weg zoals de pvdd wil, zal er dus ook uitgebreid moeten worden om het gezinsinkomen zo te houden zo dat mijn kinderen kunnen studeren. Tenzij de mondiale melkprijs op een nivo komt waarbij de bedrijven de subsidie niet meer nodig hebben om voort te bestaan, dus waar ik nou zo benieuwd naar ben is concrete voorstellen van kritische mensen

 • politiek

  Joannes , we hebben het over zorg voor dieren en humane zorg. ( milieu, welzijn dieren, volksgezondheid ) Inderdaad is het jammer dat de specialisten verhalen schrijven, (Z)LTO en CDA dit zo hebben kunnen manipuleren.

 • joannes

  Politiek, dat het CDA en (Z)LTO en RABO en FC en VION incestieus op schaalvergroting aansturen is iets wat de PvdD niet gebruikt heeft. Ze zijn in verhalen, propaganda en politiek voordurend boeren aan het bullying en zitten inmiddels in het pluch naast het heren netwerk alsof ze zich een plaatsje verworven hebben een deel van het volk te dirigeren. Wanneer ze hun intelegentie hadden gebruikt, hadden ze kunnen bedenken en analyseren dat de meeste boeren gedwongen worden uit te breiden om een inkomen te generen, of moeten stoppen. De schuld ligt bij de consument, de retail, de verwerker en de financiële instelling die te graag minder betalen. De overheid behoort hier te corrigeren in plaats van te stimuleren. De vrije markt werkt niet! En juist die, vaak socialistische schrijvers, hadden dit kunnen weten maar hebben het nooit gebruikt.

 • politiek

  Joopi, meerdere partijen zijn voorstander om die subsidies af te schaffen. Europees gezien dus. Helaas komen ze in Nederland veelal ook terecht op de grotere bedrijven tot over de 150.000 euro per bedrijf en zijn er in het buitenland WEL ondersteunende maatregelen om gezinsbedrijven draaiend te houden. Dit uiteraard in belang van gezinsbedrijf zelf maar ook in belang van omgeving. Wat steld zodadelijk nog het platteland voor met die enkele grote gesubsidieerde megaindustrieen veehouderij. Veel beter is om dan die gelden te verdelen over gezinsbedrijven waar ook weer het platteland zijn voordeel mee doet. Na verekening alle kosten dient er een gezinsinkomen over te blijven. Vergeet echter niet , ook na verekening alle voordelen dus. Veelal is de start/overname van bedrijf al totaal verkeerd. Een afgeschreven bedrijf is geen miljoenen euro,s waard. Wel fijn dat je nooit geen belasting hoeft te betalen en daarnaast ook nog subsidies wilt ontvangen maar het is geen gezonde situatie. Kijk eens rond in uw omgeving. U bent melkveehouder zoals u aangeeft. Kijk eens rond hoeveel nieuwe tractoren er rondrijden op die bedrijven. Vaak tractoren van meer als 100.000 euro. Vaak ook nog meerdere per bedrijf die slechts een paarhonderd uur nodig zijn. Een tractor van 150.000 euro voor een hooischudder !. Gefinancierd van die subsidies ! . Inderdaad , als je dan geld tekort komt om uw kinderen een correcte studie/opleiding te geven klopt er iets niet ! .

 • John*

  wat is het verschil tussen gesubsidieerde professionele bedrijven en gesubsidieerde gezinsbedrijven? ze krijgen allemaal evenveel per eenheid. Maar het professionele bedrijf kan de subsidies efficienter inzetten dan een gezinsbedrijf.

 • politiek

  Joannes , legt u mij en ieder eens uit wat uw cooperatie,s , belangenbehartigers doen en bereikt hebben indeze. o.a. (Z)LTO, VION, FC, RABO en het CDA. Hebben ze al resultaten gehaald aan die ronde tavel bij AH en wat verdienen uw directeuren van die cooperatie,s. Salarissen van miljoenen euro,s. Bonussen van miljoenen euro,s . Vertrekpremies van miljoenen euro,s. En als ik u goed begrijp geen resultaten dus. ! als uitgezonderd voor zichzelf dan. Ex politicie van CDA worden directeur bij adviesbureau enz. . Directeur NVWA wil eigen adviesbureau opstarten. De slachtoffers , de boeren, daar zitten die echt niet mee. Natuurlijk kunnen die boeren zich wenden tot die adviesbureau,s voor advies van pakwweg 150 euro per uur ! .

 • joannes

  joopi, ik geloof niet dat je een boer vertegenwoordigd met de vorm van je vraag stelling maar voor concrete voorstellen zoals ik het zie: 1e onderkennen dat boeren beslissingen nemen die binnen hun bereik liggen en nooit met deze beslissingen de richting van de sector of de consument kunnen beinvloeden. Ze zijn dus beperkt om richting te geven. 2e onderkennen dat de beleidsmakers voor het boeren bedrijf zijn: de politiek via regelgeving en incentieven, de vak organisaties, de verwerkers en vergeet vooral niet de WUR. 3e de beleidsmakers zich zorgen moeten maken voor een voldoende rentabiliteit van hun producenten in het geval van een oligopolie zoals nu de markt situatie is. 4e dat naast het boeren bedrijf ook het sociale plattelands leven (dorpen) belangrijk zijn die nog een Nederlands karakter hebben. Bij schaalvergroting zal dit veranderen en zullen waarschijnlijk uitzendploegen in 24 uurs diensten het verzorgings en oogst werk gaan uitvoeren. Concluderend de boer die nu een bv biologische richting kiest heeft absoluut geen garantie dat hij voldoende kan verdienen om zijn gezin te onderhouden en hoopt de rit uit te zitten in armoede of als hij nog jong en energiek is gaat hij mee in de schaalvergrotings beweging. Geen boer wil van subsidie leven maar moet wel instaat zijn met een gemiddeld bedrijf een voldoende inkomen verdienen

 • politiek

  John , een professioneel bedrijf heeft doodgewoon geen subsidie nodig anders is het niet professioneel. Tevens maken die veel meer kapot op het platteland als nu nog open en transparant besproken kan worden met elkaar. b.v. humane gezondheid en milieu. In uw visie moeten dus de beste verdienende bedrijven subsidies krijgen. b.v. onlangs die 30.000.000.000 euro had naar de RABO moeten gaan i.p.v. naar die andere banken. ? Net of die RABO altijd zo lief, transparant en zuiver is dus. ?

 • joannes

  Politiek, behalve dan dat ze gezamelijk de groei en schaal vergroting steunen kan ik je daar niets meer over uitleggen. Mijns inziens is dat ook het verkeerde beleid en zijn er te veel autoritaire betweters in die clubs. Maar.... dat betekent niet dat de PvdD de boeren moet aanpakken. Dat betekent dat ze deze beleids makers moeten aanpakken.

 • joannes

  John* wanneer je efficiëntie per eenheid en productie nastreeft is er geen verschil tussen het gezinsbedrijf en het ¨professionele¨ industriematige bedrijf. Maar daar zou de subsidie, overheidsgeld, misschien niet voor bedoeld moeten worden. Het gaat niet meer om een efficiënte productie maar om een gemeenschap ondersteunen en vooral inrichten. Wanneer je een verzameling van boerderijen en plattelands dorpen wenst zal je de koude sanering van nu moeten stoppen. En... zoals de subsidie regelingen nu landen in de gemeenschap, vallen ze evenredig per productie unit maar onevenredig per gezinseenheid.

 • John*

  politiek, het saldo op hectare tarwe of bieten zal op een professioneel bedrijf niet veel verschillen met het saldo van een gezinsbedrijf. Wel hebben allebei de bedrijven een verschillende kosten structuur. Maar in jouw visie presteren professionele bedrijven duidelijk beter dan gezinsbedrijven. Is het dan niet verstandiger om de subsidies zo aan te wenden dat gezinsbedrijven net zo goed gaan presteren als professionele bedrijven? Misschien moet je als gezinsbedrijf wel blij zijn dat de grondprijzen (mede dankzij subsidies) flink opgeklopt worden door de professionele bedrijven. De stijging van grondprijs per hectare / jaar ligt hoger dan het netto resultaat per hectare. Na het afschaffen van de subsidies zal het wel gedaan zijn met de grondprijs bubbel. en kan ik mijn ongesubsidieerde varkenshouderij misschien wel grondgebonden maken.

 • politiek

  Joannes . De PvdD richt zich niet op de boeren. Die richten zich en terecht denk ik op een levenswaardig dierenbestaan in een ontwikkeld land als Nederland. Daar behoeven de boeren zeer beslist NIET de dupe van te worden. Ik denk dat die PvdD zich ook meer richt op die autoritaire betweters in clubs als (Z)LTO , VION, FC, RABO en uiteraard het CDA. Zijn er individuele boeren die ,,blind,, zijn voor dit levenswaardig dierenbestaan dan roepen ze die onbegrip ook terecht op zich af. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat veruit de meeste boeren en zelfs ook het boerengezin meeleven en zich inzetten met en voor een correct dierenbestaan en leven. Persoonlijk denk ik helaas ook dat die boerengezinnen aan het verliezen zijn in bestaansrecht. Juist degene die economie( euro,s dus ) laten prevereren boven duurzaamheid, welzijn dieren en volksgezondheid zijn de winnaar aan het worden.

 • joannes

  Politiek, hoe naïf te denken dat aandacht voor dierenleed niet negatief is voor boeren. Elk huisdier heeft een eigenaar en bij vermeend dierenleed spreek je direct over de eigenaar of boer.

 • politiek

  Joannes die opgeklopte grondprijzen , mede dankzij subsidies, waar je over spreekt in # 16 maakt juist zeer veel kapot. Financieringen worden weer afgesloten op basis van die opgeklopte grondprijzen. Wat u aangeeft was en is ook het probleem bij de huidige woningmarkt. Niet de waarde van het huis is/was bepalend bij (ver)koop . NEE, het bedrag na verekening subsidies, hypotheekrenteaftrek, beide werkend en een salaris dus en de kinderen naar de creche of (schoon)ouders was bepalend voor de waarde van het huis. Dat werd dan zogenaamd kosteloos voor je uitgerekend. ! .... Juist door die opgeklopte grondprijzen is niet meer bepalend wie de beste ondernemer is ! . NEE , degene met de meeste gronden , tientallen duizenden euro,s gestegen per ha. afgelopen 30 jaren en honderden duizenden euro,s subsidie ontvangen omdat ze nu eenmaal gronden hebben zijn de ,,gesubsidieerde,, winnaars. ( maar dus geen ondernemers) en dus de concurenten van degene die op een correcte manier veehouderij willen doen.

 • politiek

  Joannes ,# 18 . terecht denk ik. Dan moet men maar open en transparant worden. Een zeer duidelijk boodschap dus voor uw eigen belangenbehartigers, cooperatie,s , Zoals gezegd , ik denk dat veruit de meeste boeren en hun gezinsleden zeer correct omgaan met hun dieren ( vooral gezinsbedrijven ) , maar ze gaan om economische redenen afvallen. Hoe naief is het dan van u om te denken om het houden van dieren en eigenaar zijn te splitsen ! .

 • Bison

  Zolang de boeren met gezinsbedrijven bereid zijn om steeds harder voor steeds minder te werken zal er nooit verandering in komen.
  90 %(de grootste meerderheid dus) van de consumenten geeft er geen zak om of een boer wel of niet genoeg verdient zolang hij maar voedsel produceert en Holland er een beetje landelijk blijft laten uitzien.Er is geen haan die er naar kraaien zou als 50 % van de boeren gewoon oprotten ergens anders heen(emigreren)...meer land voor golfbaantjes en sportvelden.
  90 % van de overheid geeft er ook geen moer om al laten ze voorkomen of ze er wel om geven(liegen dus).Als ze er wel om gaven zag het landbouw plaatje er wel anders uit.
  De 10 % van beide groepen die er wel om geven zijn dus in de minderheid en kunnen het getij niet keren al proberen ze het wel(aan hun heb je waarschijnlijk ook de subsidies aan te danken)
  Boeren beslaan nog maar 1 % van de populatie en zijn dus(vrijwillig) slaven van de rest geworden
  Er is meer ontzag en hulp voor de immigranten dan voor de man die het eten op het bord brengt.
  Het ballonetje zal uiteindelijk wel barsten.

  Anyway this is how i see it.

 • politiek

  Joannes en John . Mijn reactie/antwoord in # 19 was gericht naar John # 16.
  Bison, even omgekeerd denken nu. ? Hoe denkt u dat de boeren over die consumenten/immigranten van u denken ? Dat is ook niet erg best zoals ik lees in uw reactie. We zullen er toch samen uit moeten komen. !

 • Bison

  Politiek ik heb geen idee hoe de boeren in Holland over de consument/immigrant denkt.
  Dat er samen uitkomen bestaat (gezien het verleden) grotendeels voor 90% eenrichtings verkeer...van de boer af.

 • mooi-wark

  10 jaar lang al, wordt het tijd dat ze weer weg gaan!

 • joopi

  @ joannes #12 ben wel melkveehouder 117 melkkoeien en was toch echt heel concreet in mijn vraag naar de kritische volgers hier, heb zelf rond de 110 melkkoeien, maar ben ook wel eens op meerder melkveebedrijven geweest waar er 300 honderd lopen, daar hebben de koeien het net zo goed als bij mij.

  En is het ook nog gewoon een gezinsbedrijf, ik heb met mijn dik honderd koeien namelijk een eenmanszaak

 • joopi

  @politiek 9 ik heb meer dan 100 melkkoeien en 1 trekker van nieuw 18000 euro, en die is afgeschreven ondertussen, maar als ergens een flinke trekker staat, neemt u maar van mij aan dat die trekker vaker van de leasemaatschappij is dan u denkt.

  En daarnaast weet u natuurlijk ook wel dat investeringen gedaan worden voor vele jaren en dat zo'n investering van een ton, toch echt wel 15 jaar mee moet gaan, en dan nog wat restwaarde kom je dus op 10.000 euro per jaar. Een vertegenwoordiger met een auto kost bijvoorbeeld al 45000 euro per jaar, dus u chargeert, en dat geeft niet, maar u weet het wel

 • joopi

  type ik de rekensom nog fout in ook met 10000 euro restwaarde zijn de jaarkosten 6000 euro

 • zanden

  @joopi, u vraagt naar concrete voorstellen van kritische mensen. Ik zal een poging doen. Mijns inziens is de Partij voor de Dieren overigens niet tegen boeren, maar tegen een systeem van dieren houden waarbij het welzijn van de dieren zo beperkt wordt ingekleurd dat dieren niet meer buiten komen en niet meer vrijelijk hun natuurlijke gedrag kunnen uiten. Ze verblijven in veel te grote koppels. Dat geeft stress en maakt extra kwetsbaar. Dat een Nederlandse koe gemiddeld nog maar drie lactaties 'meegaat' zegt ook wel wat. Er wordt van alles aan gedaan om de levensduur te verlengen, maar vooralsnog leidt dit nauwelijks tot een veel langere levensduur. Dit zou ook bijna niet kunnen zonder een echt drastisch andere bedrijfsaanpak. En die zit er niet in, aldus de conclusies van het project Courage.

 • zanden

  vervolg: De totale bedrijfseconomische schade door dierziekten ( mastitis, klaauwaandoeningen, verminderde vruchtbaarheid) schommelen tussen de 300 en 350 miljoen euro per jaar. ( bron: het innovatienetwerk Weerbaar vee). Dat is omgerekend naar melkgeld 3 eurocent per kilo melk, bijna evenveel als de bedrijfstoeslag van 3,5 eurocent. Dan ben je lekker bezig! Met preventie valt dus nog veel te besparen. Wat goed is voor de koe is ook goed voor de boer. Wat niet goed is voor de koe ( pootproblemen en uierontstekingen) is ook dus ook niet goed voor de boer. Kostprijsverlaging moet dus niet gezocht worden buiten het eigen bedrijf maar in het eigen bedrijf door een betere preventie van dergelijke problemen. Te zachte hoeven komen bijvoorbeeld mede door de voersamenstelling die dus niet oke blijkt te zijn.
  Blijf in elk geval grondgebonden boeren, zou ik zeggen. Zo niet, dan maak je je alleen maar afhankelijker van derden en de grillige voer- en mestmarkt. Grootschaligheid is dus de oplossing juist niet! En we weten allemaal dat de helft van de Nederlandse melk al decennialang verliesgevend moet worden afgezet. Dan gaat het niet aan om gewoon blind voor die realiteit alleen nog maar méér te gaan melken na 2015. In plaats van minder. Die melkluchtballon knapt, op een keer....Misschien vallen de grote bedrijven dan zelfs wel eerder dan de kleinen.

 • Leo van Malsen

  Waar is deze partij in de discussie rond verhongerende dieren in de Oostvaardersplassen?

  De PvdD praat in op emotie's van mensen die vervreemd zijn van alles wat enigzins met 'natuur' te maken heeft, en doet dat ook nog eens op basis van halve of onjuiste feiten. Slechts 10% van de PvdD zijn diehards en de overige 90 % zijn eigenlijk mensen die een tegenstem hebben willen laten horen naar het vorige kabinet. Zij halen hun bestaansrecht dus uitsluitend uit de onvrede die de burger voelt naar de politiek!

  Hopelijk gaan de maatregelen van dit kabinet echt de problemen oplossen zodat die 90 % weer op een normale partij gaat stemmen. Dan zijn ze met een jaar of 4 of eerder al overbodig.

 • J@gertje

  Beste Leo,
  De PvdD liet tijdens de kamerdebatten over het dierenleed op de Oostvaarders plassen weten dat zij de bekende vinger aan de nog bekendere pols hielden.
  Voor de rest deden ze, zoals wel vaker tijdens belangrijke kamerdebatten, niets.
  Voor de rest ben ik het helemaal met u eens.

 • drikhend

  Beste Politiek meestal ben ik het niet met u eens . maar bij #11 ben ik het vrij goed met u eens . Zo erg is het geworden dat de boeren door hun zelf duur betaalde ooms en tantes bij de beer gedaan worden . Eerst vuur aanstoken tegen vet loon en daarna overlopen naar de brandweer voor beter loon om te mogen blussen . Men weet inmiddels wel hoe ik deze mensen noem . (zakkenvullers). Verder denk ik dat we blij mogen zijn met partij voor dieren . Deze komen eerlijk uit voor hun mening en stellen in aantal niets voor . Zie wat de rest van de politiek na de varkenspest de boer heeft afgenomen of op gedwongen . Wat heeft dit de boeren en de maatschappij gekost en wat is het resultaat . Eerst onbetaalbare varkensrechten een berg regels die vrije handel belemmeren , dure bedrijven voor kopers , enz. Wat nu voor groot aanbod en voor gemiddeld te lage prijzen zorgt . Dus hoge lasten bij weinig opbrengst . Dan denk ik dat de rest anti boer is . En dieren partij pro dier is en pro gezinsbedrijf is . Maar dit niet weet te vertalen naar de boer toe en dit hun doodsteek is en dus ook de doodsteek van het gezinsbedrijf .

 • politiek

  Beste drikhend. De doodsteek naar het boerengezinsbedrijf is een wezenlijk gevaar momenteel. Die mega veehouderij-industrie zal bestaansrecht boerengezinsbedrijven vernietigen. Uiteraard kunnen nog wel wat gezinsbedrijven enkele jaren uitdrijven op basis van eigen familie-vermogen/kapitaal en dan is het gedaan. Alles kapot dus. Weg de veehouderijen waar Nederland eens zo trots op was. ! Mogelijk dat PvdD wat teveel accent legt op een waardig dierenbestaan maar ook wel terecht denk ik. CU en SPG leggen mijn inziens voortreffelijk ook de aandacht naar de mens achter die dieren. Het boerengezinsbedrijf. Het zijn partijen die zich niet laten lijden door euro,s maar door boerenbelang, dierenbelang, landschapbelang, plattelandsbelang , milieubelang enz. . Inderdaad zijn het kleinere partijen. Omdat het nog een positieve bijdrage geeft op de handelsbalans is die industrie nu ondergebracht bij economische zaken maar dat zal over 4 jaren echt niet meer zijn ! . Er zijn ontwikkelingen mega-veehouderij-industrie in buitenland. Dan zal Nederland weer terugkeren naar zijn basis waar het trots op kan zijn. Het verantwoordelijke veilige duurzame gezinsbedrijf ofwel doodgewoon de Boer weer. In doel gaan ze zeer beslist winnen deze 3 partijen. En bij een correcte politieke partij gaat het niet om het aantal kiezers die ze bij de verkiezingen kunnen halen , maar of ze de doelen kunnen halen die staan in het verkiezingsprogramma, ! .

 • John*

  de varkensprijzen worden europees gemaakt. als 200 km verderop grote bedrijven gebouwd worden met een lagere kostprijs dan hier zal de opbrengstprijs op termijn naar dat niveau bewegen. Dan ga je hier als gezinsbedrijf net zo goed voor de bijl.

 • joannes

  Het zijn de regelingen van overheidswege en de specialisatie huisvesting, klimaat, logistiek, dier en koppel management, enz die het gezinsbedrijf opbreken. Alleen met schaalvergroting kan je voldoende taken/functies formeren dat je niet afhankelijk bent van dure adviseurs of ki service en bovendien voldoende kan reserveren om op tijd je installaties te renoveren of aan te passen aan die nieuwe inzichten. Deze ontwikkeling wordt versnelt door de overheids maatregelingen als groepshuisvesting en mestbeleid met de subsidies voor energie en diervriendelijkheid. De Politiek is dus een actieve promotor voor grotere bedrijven en daarmee sanering van kleinere gezinsbedrijven. Op nationaal overheidsniveau en.. op EU niveau. Tel daar het EU regio beleid bij op en in Nederland wordt aangestuurd op stabilisering of vermindering terwijl in de ontwikkelings gebieden met minder vestigings eisen, goedkopere grond en soms zelfs vestigingssubsidies en de som is snel gemaakt: Gezinsbedrijven kunnen alleen bestaan wanneer ze een extra marge kunnen realiseren tov de grote bedrijven met bv: smaak, diervriendelijkheid, voermethode, enz, Voor de gezinsbedrijven die het afwachten is elke nieuwe regeling een bedreiging!

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.