Home

Nieuws 471 x bekeken

PBL: verduurzamen kan efficiënter door afstemming tussen landen

Den Haag – Een betere afstemming van het energiebeleid tussen landen kan de verduurzaming dichterbij brengen en kosten besparen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie naar de klimaat- en energiebeleid in landen in Noordwest-Europa.

PBL onderzocht de klimaat- en energieplannen van Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen hebben in EU-verband vastgelegd om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 80 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

PBL constateert dat de plannen voor een CO2-neutrale samenleving in 2050 nog erg nationaal zijn. "Landen houden weinig rekening met de sterk gekoppelde energiemarkten, grensoverschrijdende gas- en elektriciteitsinfrastructuur en het internationaal opererende bedrijfsleven." Door betere samenwerking kunnen volgens PBL de doelen makkelijker gehaald worden en kunnen ook kosten worden bespaard.

Het planbureau ziet samenwerkingsmogelijkheden, waarmee landen elkaar minder in de weg zitten bij de uitvoering van de klimaat- en energieplannen. Zo zouden de landen de variabele wind- en zonne-energie beter moeten balanceren op het Europese elektriciteitsnet, het beter afstemmen van stimuleringsregelingen voor duurzame energie en het maken van afspraken over de rol van gas in de nieuwe energiemix. Hoewel het gasnetwerk internationaal opereert, blijken de landen zeer diverse visies te hebben over de rol van gas en biogas.

Daarnaast is afstemming gewenst bij de ontwikkeling van de afvang en opslag van CO2, de inrichting van een transportsysteem voor elektriciteit en waterstof en de inzet van bio-energie.

De aanpak van verduurzamen van de energiemarkt is bij Nederland en haar buurlanden zeer divers. Terwijl Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hun milieudoelstellingen boven de Europese ambities hebben gesteld, kiest Nederland ervoor om voor zo laag mogelijke kosten de Europese verplichtingen te halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.