Home

Nieuws

Ook EU-voorzitter verwacht ingreep in toeslagen

Brussel – EU-voorzitter Cyprus stelt dat een vermindering van het gemiddelde niveau van inkomenstoeslagen onvermijdelijk is. Maar veel lidstaten verzetten zich daar tegen. Hoewel er nog geen besluit is genomen over de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie staat het voor de Cyprioten vast: er zal flink worden bezuinigd.

Als voorzitter heeft de kleine lidstaat alvast geïnventariseerd welke gevolgen dit kan hebben voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Op basis van de huidige stand van de onderhandelingen, stelt de huidige voorzitter in een werkdocument voor om tussen 2015 en 2020 de directe betalingen geleidelijk te verlagen met een nog vast te stellen percentage. Een grote groep lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, verzet zich hier echter tegen. Nederland, dat geen voorstander is van de huidige herverdelingsvoorstellen, vindt de plannen nog te vaag. Eerder zei landbouwcommissaris Dacian Ciolos al dat bezuinigingen op beide pijlers effect zullen hebben.

Tegelijkertijd heeft Cyprus vastgesteld dat er onder lidstaten zorgen bestaan over de vergroeningsplannen. Ciolos wil 30 procent van de inkomenstoeslagen koppelen aan maatregelen op het gebied van natuur, klimaat en biodiversiteit. Volgens de voorzitter kan dit ook best een lager percentage zijn.

Daarnaast stelt Cyprus voor om meer flexibiliteit tussen de twee pijlers van het GLB mogelijk te maken. Dit geeft lidstaten de kans geld van inkomenssteun naar plattelandsbeleid te verschuiven, en vice versa. De voedselhulpregeling voor arme Europeanen kan volgens de Cyprioten in stand blijven, ook al is Nederland daar mordicus op tegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.