Home

Nieuws 644 x bekeken

Natuurvergunning varkenshouderij blijft overeind

Den Haag - De Raad van State heeft de natuurbeschermingswetvergunning van een Limburgse varkensfokkerij overeind gehouden, ondanks bezwaren van de milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB).

Aanvankelijk had de provincie geoordeeld dat het bedrijf geen natuurbeschermingswetvergunning nodig had. Maar in de loop van dit jaar herzag de provincie dat besluit en verleende alsnog de vergunning.

Het bedrijf heeft zich weliswaar uitgebreid, maar de ammoniakuitstoot van het bedrijf verminderde. De rechter oordeelt dan ook dat de bedrijfsuitbreiding geen gevolgen heeft voor het natuurgebied Groote Peel.

Volgens MOB is in de Groote Peel sprake van een structurele overbelasting door ammoniak. Dat betekent in de ogen van de milieugroep dat uitbreiding van een bedrijf in aantallen dieren en stallen niet  moet worden toegestaan. Bij gelijkblijvend aantal dieren was er nog meer emissiereductie geweest, redeneert de actiegroep.

De rechter zegt daarover dat ook bij de uitbreiding van het bedrijf sprake was van een vermindering van de uitstoot, door de getroffen maatregelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.