Home

Nieuws 14 reacties

NVV vangt bot bij Hoge Raad in Minas-kwestie

Den Haag - De Nederlandse Varkenshouders Vakbond heeft bij de Hoge Raad niet voor elkaar gekregen dat nieuw onderzoek moet worden gedaan naar de bemonstering van mest.

Hoewel de advocaat-generaal bij de Hoge Raad eerder dit jaar in een advies aangaf dat er nieuw onderzoek zou moeten worden gedaan, heeft de hoogste rechter dat nu afgewezen.

De rechtszaak is een nasleep van de naheffing die in 1998 werd opgelegd aan varkenshouders. De varkenshouders vinden dat de bemonstering niet kan dienen voor het opleggen van heffingen. Zij zijn onder auspiciën van de NVV collectief de strijd aangegaan met de Dienst Regelingen over de fosfaatheffing, die in het kader van het toen geldende Minas-systeem werd opgelegd.

Volgens de NVV was sprake van grote onnauwkeurigheden in de bemonstering.

Laatste reacties

 • varkenshouder1

  De Hoge Raad snapt het dus nog niet. Er kan volop gerommeld worden met monsters zolang de leverancier geen contra monster thuis kan houden als bewijs. De leverancier heeft niets te melden. NVV is dus de winnaar door dit voor te leggen aan de Hoge raad, ook al is de uitslag negatief voor de varkenshouders !!!

 • minasblunders1

  Varkenshouder, er wordt helemaal niet gerommeld met monsters. De grote fout in de mestwetgeving is de berekeningswijze. Deze mensen zijn gewoon de klos door het totaal ontbreken van het geringste beetje algemene ontwikkeling bij zowel de 'hoogopgeleiden' bij EL&I als de WUR. Schandalig dat dit stompzinnig telwerk al 15 jaar bestaat en nog schandaliger dat de 'rechtspraak' hier in meegaat.

 • minasblunders1

  Mozes, waar blijf je nou met je 'fosfaat is bij de minasgaten wél in evenwicht'? Hier heb je 700 voorbeelden waar het niet zo is.

 • varkenshouder1

  Ik ben ervan overtuigd dat mijn monsters niet altijd kloppen. Wordt er dan niet gerommeld?
  Zodra je de transporteur opdracht geeft om een monster op het bedrijf achter te laten klopt het een stuk beter. Ook ligt het eraan hoe de mest in de tank gezogen wordt, via een By-pass of direct. Daar zijn ook foefjes in !!!

 • minasblunders1

  Varkenshouder, dit heeft niets met rommelen te maken maar des te meer met natuurlijke processen. Allereerst de anaerobe werking (zelfde principe als de mesthoopwerking). Daarnaast hebben een heleboel factoren invloed op monsters, bv. temperatuur, vervoer, licht, beweging enz. Maak voor jezelf maar eens een monster en laat hiervan door een laboratorium elke dag een analyse maken. Zet op verschillende plaatsen, schud er wat mee en laat nog maar eens analyseren. Je zult versteld staan van de verschillende uitslagen. Toch gaat het nog steeds om hetzelfde monster.

 • varkenshouder1

  Dan wordt er toch ook gerommeld. Dus als je het een maand te laat inzend is de uitslag anders !!! Krijg ik daarom sommige uitslagen pas na een maand of later ??
  De enige juiste meting van gehalte`s is dus op het moment van uit de put zuigen. Dan moet daar ook het gehalte bepaald worden en niet in een laboratorium. De Hoge Raad moet dus opnieuw deze zaak bekijken want als het klopt wat U zegt zijn de monsters niet betrouwbaar. Dan zal er een beter bepalingssysteem moeten komen die gehalte`s bepaald bij de boer. Dan heb je een eerlijker systeem. Een bouwer van monsterapparaten heeft mij aangegeven dat er technisch heel veel mogelijk is maar dat de sector er niet om vraagt. De sector bedoel ik mee de transporteur.

 • minasblunders1

  Varkenshouder, de monsters zeggen inderdaad niets. Op welk moment je ze ook neemt, er zijn altijd processen aan de gang. Het meten van stikstof en fosfaat is een momentopname en zegt niets over hoe het voor of na die tijd was. Die hele mestwet is daardoor een loterrij. Je zou eigenlijk binnen zo'n monster alle verbindingen apart moeten splitsen en die gaan vergelijken. De enige conclusie die je dan kunt trekken is dat je deze verbindingen onmogelijk allemaal op kunt tellen. Geloof me, die hele mestwet is zo onzinnig dat je je schaamt dat je een Nederlander bent.

 • joannes

  Met een zwakke wet nodig je toch de praktijk uit om ¨slimmer¨te worden. Het stimuleert de creativiteit! Ik ben benieuwd hoe rechters eventuele geschillen kunnen bestraffen wanneer een meting zo onnauwkeurig is. Het is veel zwakker dan bv de doping regels bij wielrenners en daar zijn ze nog elke dag creatief met het passeren van de controle. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die aan het experimenteren zijn. Wanneer je dit ziet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Denitrificatie Kan je niet geloven dat de mest een stabiele massa is. De mesthoop van vroeger had ook verschillende kleuren en stadia! En...... hoe ouder hoe beter het groeide! Dit soort processen spelen zich natuurlijk ook in de put af, met of zonder menselijke hulp!

 • minasblunders1

  Joannes, hoezo ben je benieuwd naar hoe rechters geschillen bestraffen? De praktijk is dat de rechterlijke macht in dit land zo mogelijk nog slechter functioneert dan de mestwet. In ieder corrupt land heeft de overheid altijd gelijk. Zo ook in deze bananenrepubliek waar mensen al jaren worden opgeknoopt met heffingen en boetes tot soms wel een ton aan toe. Want ja, wet is wet hè, of het nu klopt of niet.

 • joannes

  Maar, minasblunders1 fatalisme betekent dat je bij voorbaat verliest. Ergens zullen er wel belangen gekoppelt worden die een goede advocaat, een scheikundige, een bioloog en een ..... koppelen voor een op wetenschapplijke gebaseerde argumentatie die de WUR niet kan weerleggen. Wetenschap voor regulering is altijd beperkt omdat ze zoekt naar duidelijke indicatoren. Wetenschap in dienst van economische belangen is creatief en vooral productief. Wanneer de juiste mensen, praktijk en wetenschap, bij elkaar worden gezet zullen ze, bij zwakte, de zwakte aan kunnen tonen. Een rechter doet niet meer of minder dan beoordelen op argumenten en de wet. Dus bij een zwakke wet zijn er ongetwijfeld mogelijkheden. Wie met papieren fraudeert is natuurlijk altijd fout. Maar monsters die kg N en P aangeven zijn volgens mij afhankelijk van het moment en de leeftijd van de mest, met eventueel toevoegen!

 • minasblunders1

  Beste Joannes, ongetwijfeld zullen er belangen meespelen bij deze wet. Deze belangen liggen dan wel bij de ZLTO. De ZLTO heeft de Minas er door gedrukt bij het ministerie. Zij wisten dondersgoed dat de mestwet heel goed uitpakte voor de meeste intensieve bedrijven. Verder is er weinig kennis aanwezig; zij snappen de Minasgaten niet, en zij snappen ook niet dat de mestwet voor de extensieve bedrijven precies tegenovergesteld uitpakt. Zij snappen uberhaupt de werking van mineralen niet en hoe je een balans op bedrijfsniveau moet maken. Ik heb dit ook al uit gelegd aan Mozes in 'het geweten van de boer'. Nog triester is het dat er op het ministerie van EL&I zo mogelijk nog minder kennis over deze materie is. Als we dan met z'n allen overgeleverd zijn aan een verzameling nitwits die maar wat aanklooien, dan mag je toch verwachten dat er een rechterlijke macht is die ingrijpt als zaken zo gigantisch uit de hand gaan lopen. De rechterlijke macht is er per definitie voor om als vangnet te fungeren (lees: om de burger te beschermen tegen dit soort willekeur). Niets is minder waar! Gebleken is in de loop der jaren dat de rechterlijke macht niet meer is dan een verlengstuk van de overheid. Onafhankelijk? Vergeet het maar. Ik heb er de nodige ervaring mee en geloof me, ik heb zelden zo'n trieste vertoning meegemaakt. Besef dat het voor de Hoge Raad maar een kleine moeite was geweest om de 'wetenschappers' van de WUR de rekenfout uit te laten sluiten.

 • joannes

  Minasblunders1, De rechter weegt de belangen én de argumenten in referentie tot de wet. Wanneer er een goede advocaat samen met goed opgebouwde argumenten aan kan tonen dat de monters vwb P en N

 • joannes

  Vervolg want hij slipte door ....... dus P en N niet stabiel zijn in de mest maar door tijd en chemische or biologische werking andere verbindingen aan gaan is er toch iets aan de hand wat in iedergeval het meten onzuiver maakt. Nu... dan kan je mensen daar toch niet voor beboeten of opsluiten neem ik aan. Het punt is dat die rechter dat helder moet worden uit gelegd als een argument wat hij kan gebruiken. Wanneer de verdediging blijft steken in welles nietes is er voor de rechter weinig mee te doen.

 • minasblunders1

  Joannes, ik begriip dat jij nog een heilig geloof hebt in de rechterlijke macht. Geloof me, wat jij allemaal aandraagt is allemaal gebeurd. Helaas gaat de rechter NIET mee in argumenten maar wringt zich in allerlei bochten om de overheid te beschermen. Het is gewoon zielig om mee te maken. Het spreekt voor zich dat het na een paar van die voorstellingen wel gedaan is met de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.