Home

Nieuws

Ministerie wil veehouders helpen bij structurele dierverwaarlozing

Den Haag - Het ministerie van ELI gaat veehouders begeleiden die structureel hun dieren verwaarlozen. Het gaat hier om veehouders die wel willen veranderen, maar door psychologische of sociale problemen niet op eigen kracht de situatie kunnen verbeteren.

Veehouders die hun dieren verwaarlozen als het gevolg van psychosociale oorzaken hebben baat bij intensieve begeleiding. Dat is de conclusie van het vierjarige pilotproject ‘Toekomst’ van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit inzicht leidt ertoe dat het nieuwe Loket Verwaarlozing Landbouwhuisdieren de begeleidingstrajecten structureel gaat inzetten in de nieuwe aanpak tegen dierverwaarlozing.

De afgelopen vier jaar hebben bijna dertig bedrijven meegedaan aan het pilotproject ‘Toekomst’. In dit project is gekeken of intensieve begeleiding van veehouders met structurele dierverwaarlozingsproblematiek, leidt tot duurzamere resultaten. Het gaat hier om veehouders die wel willen veranderen, maar door psychologische of sociale problemen niet op eigen kracht de situatie kunnen verbeteren. Tijdens het begeleidingstraject is zowel psycho-sociaal als bedrijfsmatig ondersteuning geboden aan de veehouder. De maatwerkaanpak richtte zich onder andere op bedrijfseconomische aspecten en op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de veehouder en zijn gezin.

Uit het pilotproject blijkt dat deze aanpak helpt om dierverwaarlozing op de korte en langere termijn tegen te gaan.

De ervaringen die zijn opgedaan in het pilotproject krijgen nu een plek binnen het nieuwe Loket Verwaarlozing Landbouwhuisdieren. Naast preventie en signalering gaat het begeleiden van veehouders deel uitmaken van de totaalaanpak van het loket. Hiermee nemen de overheid en de ketenpartners hun verantwoordelijkheid om de veehouder achter de dierverwaarlozing te helpen, en daarmee ook het dier zelf.

Of registreer je om te kunnen reageren.