Home

Nieuws 26 reacties

Ministerie van landbouw verleden tijd

Den Haag – Het ministerie van landbouw is definitief verleden tijd. In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt de naam landbouw geschrapt uit het huidige ministerie. Landbouw valt voortaan onder het Ministerie van Economische Zaken (EZ). De nieuwe regering gaat ook de productschappen opheffen. De publieke taken die door de PBO’s worden uitgevoerd worden ondergebracht bij het ministerie van EZ.

Ondernemers kunnen er voor kiezen de andere taken als voorlichting en promotie voor eigen rekening uit te voeren in een brancheorganisatie.  De regering wil, zoals al eerder aangekondigd het Europese landbouwbudget verlagen. “Hiermee wordt de Europese begroting gemoderniseerd ten gunste van investeringen in innovatie en duurzaamheid”, staat in het document

Het kabinet Rutte II, met PvdA-er Lodewijk Asscher als vice-premier prijst desondanks de agrarische sector. Kabinet Rutte spreekt in het regeerakkoord dat de agrarische sector een belangrijke economische motor is. “Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. Boeren en tuinders verdienen dus de ruimte om te ondernemen en een fatsoenlijke beloning voor hun bijdragen aan het cultuurlandschap en de natuur.

Dierenwelzijn vindt het kabinet belangrijk. “De afgelopen jaren is veel verbeterd en die lijn trekken we door”, luidt het regeringsakkoord. Dierenwelzijn wordt verder verankerd in de intensieve veehouderij, waarbij het advies van de Commissie Van Doorn het uitgangspunt is. Het kabinet kiest vooralsnog niet voor een megastallennorm. “We toetsen planologische regels voor de bouw van zeer grote stallen en regels voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij op volksgezondheidsaspecten. Waar nodig worden de regels aangescherpt”, staat in het regeerakkoord. De reguliere politie gaat verwaarlozing en mishandeling van dieren hard aanpakken.

Laatste reacties

 • politiek

  Goed nieuws dat productschappen nu opgeheven gaan worden. Die waren meer met zichzelf bezig als met belang landbouw en consument. Zonde van die miljoenen euro,s. Tevens is er een pilaar minder om achter te verschuilen waar verantwoordelijkheden liggen. Verantwoordelijkheden inzake duurzaamheid , gezond en veilig voedsel nu dus gelukkig onder directe verantwoordelijkheid Ministerie.

 • Entagro

  De productschappen verdwijnen, maar het lijkt mij sterk, dat we de huidige heffingen niet meer hoeven te betalen! Daar wordt vast wel weer iets op bedacht, wat er voor in de plaats komt!

 • Peterrrs

  Ik vraag me af hoe snel we spijt hebben van het afschaffen van de productschappen. Natuurlijk, het moest anders, goedkoper en efficienter, maar verdwijnen? Landbouwbedrijven zijn veel te klein om zelfstandig te werken aan marktontwikkeling, onderzoek en dergelijke. Natuurlijk kan er ook zonder productschappen worden samengewerkt, maar met altijd het risico dat niet iedereen die profiteert meebetaalt. Voor degenen die eigenlijk wel willen aanhaken is dat dan weer reden om niet mee te doen. Ik vrees dat de motor achter de enorme ontwikkeling die de land- en tuinbouw heeft doorgemaakt langzaamaan tot stilstand aan het komen is.

 • Broederijbrok

  Peterrrs jij slaat de spijker op z'n kop.

 • Mels

  nee betalen voor zakkenvullende proleten das de juiste weg.Polder gaat onder water,derogatie,mest inwerken,vergroening enz enz,wat regelen ze toch veel voor de diverse sectoren!!!

 • BoB de Bakker

  Dacht je nu werkelijk dat met het opheffen van de produktschappen bespaard wordt. De procuktschappen vallen straks rechtstreeks onder het ministerie dus... bespaar je de illusie. Hun werk blijft gewoon doorgaan

 • sauvageot

  Bij de produckt schappen zijn kunnen ze nu de pot gaan verdelen.
  jammer dat ik mijn naheffings boet al betaald heb.

 • 7222

  Eindelijk goed nieuws,daar wacht ik al meer dan twintig jaar op. Op het verdwijnen van de product schappen!!!! maar ook ik ben bang dat ze wel iets nieuws gaan verzinnen om wat geld uit de zakken van de boeren te kloppen.

 • alco1

  Betekend dit nu dat de landbouw helemaal overgeleverd wordt aan de zgn. wereldverbeteraars.

 • zwbig

  Landbouw valt voortaan onder Economische Zaken, volgens mij was dit al een kabinet zo!!!!!!!!!!!!!(staatssecretaris Bleker; heeft Boerderij al die tijd geslapen?)

 • bankivahoen

  Het is niet voor niets dat er 6 boeren per dag stoppen in ons land,als je als paria,s behandeld wordt houdt niemand het vol! En ik blijf het zeggen,het maakt voor de landbouw weinig tot niets uit wie er aan de macht is in Nederland.Het beleid is er op gericht dat er nog een tiental megabedrijven overblijven die makkelijk te controleren zijn (per sector) en een handvol biologische bedrijfjes die uiteindelijk ook gedoemd zijn te verdwijnen. Triest maar waar.Economisch gezien, het kind wordt met het badwater weggegooid.

 • anton1937

  Dat de VVD en de PVDA niets met de boeren hebben blijkt nu weer, de boeren kleiner en de ambtenaren en de geldwolven groter is hun motto. Boeren, tuinders en degene die in de land-en tuinbouw of de verwerking van agrarische producten hun kost moeten verdienen laat de VVD en de PVDA links liggen.

 • JeHaDe

  Nog niet zo lang geleden hadden we zoiets als verkiezingen, veel boeren hebben het CDA laten barsten en kozen voor de VVD. Nou dan hebben ze nu hun zin!! Blijkbaar waren ze het tijdperk Van Aartsen ook al weer vergeten. Tuurlijk onder CDA vlag is het ook moeilijk, maar moeilijk is niet makkelijk, maar wel mogelijk! Jehade

 • JeHaDe

  Nog niet zo lang geleden hadden we zoiets als verkiezingen, veel boeren hebben het CDA laten barsten en kozen voor de VVD. Nou dan hebben ze nu hun zin!! Blijkbaar waren ze het tijdperk Van Aartsen ook al weer vergeten. Tuurlijk onder CDA vlag is het ook moeilijk, maar moeilijk is niet makkelijk, maar wel mogelijk! Jehade

 • BoB de Bakker

  Boeren hebben nogal eens de neiging om zich buiten de economie te plaatsen. oeren gaan doorgaans voor korte termijn winst. Zal dat de reden zijn van het verdwijnen van ministerie van Landbouw?
  @zwbig: Landbouw had in vorig kabinet nog een beetje een eigen ministerie nl, ELI. Nu wordt het weer kortweg Economische Zaken. Wel een beetje een verschil.

 • John*

  Als er een sector is waar niet aan korte termijn winst gedacht wordt is het de landbouw wel. Investering met een terugverdientijd van meer dan 15 jaar zijn eerder regel dan uitzondering. Je moet echt van dieren, planten en het buitenleven houden wil je dit gaan doen. Met de kennis en kunde die een landbouwer heeft kan je met dezelfde inzet en doorzettingsvermogen 10 keer zoveel verdienen in elke andere sector die je maar kan verzinnen.

 • Noordam2

  volgens mij maakt het niet veel uit bij welk ministerie de land en tuinbouw ondergebracht wordt. als ondernemer zul je zelf je boontjes moeten doppen en dat kan goed. zowel in de veehouderij als de akkerbouw als de tuinbouw zijn goedlopende bedrijven te vinden. neem die als voorbeeld, kijk naar je eigen mogelijkheden en stop met energie verspilling aan zinloze discussies

 • John*

  nieuwe ronde nieuwe kansen

 • zanden

  Kabinet Rutte spreekt in het regeerakkoord dat de agrarische sector een belangrijke economische motor is. “Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld'. Je zou de indruk krijgen dat dit de eigen agrarische exportproducten betreft. Maar dat is niet waar. Hierin wordt de hele doorvoer van producten die van elders komen in meegenomen, zoals cacau, specerijen, en genotsmiddelen zoals bier, tabak en sigaretten. De gehele import van o.a. veevoer en energie om de productie in de intensieve veehouderij mogelijk te maken moet er natuurlijk wel van worden afgetrokken. Als je dat doet blijft er netto ongeveer 10 miljard euro over aan echte export over. Ook mooi natuurlijk, maar bij lange na niet de 72 miljard euro waarmee de LTO premier Rutte goede sier laat maken.

 • ikkethuis

  zanden, het is toch zo dat bij elk bedrijf er inkoop is die er van af moet om de netto winst over te houden. In de auto industrie bv hetzelfde

 • ed12345

  Het is een verlies dat het minesterie van landbouw verdwijnt dan heb je ook de kans niet meer dat een boer (met normaal verstand) minister is nu krijgen jullie een minster die het verhaal van een ander hoort en er dan zijn eigen (stadse) opinie bij mengt. De voorlichting bij particuriere bedrijven gaat niet, die is er altijd op gericht om de omzet van HUN producten te verhogen en is nooit neutraal opjectief

 • derikx

  een oud gezegde: die betaald bepaald. maw als we straks die heffingen niet meer hoeven te betalen hebben we helemaal niks meer te zeggen en wordt voortaan alles voor ons geregeld. of we daar blij van worden...

 • hvr

  @John* #16 dan maakt het dus ook niet uit wie er op welk ministerie zit, of er uberhaupt iemand zit: de boeren kunnen het zelf het beste, met hun lange termijnvisie... ahem, zie ik niet zo maar succes.
  @ikkethuis#20 zanden heeft het ook over heel veel doorvoer, gewoon plat handelen.

 • poldes

  Nu ministerie van Economische zaken.
  Voorheen ministerie van Landbouw,Natuur en Visserij.
  Daarvoor:Ministerie Van Landbouw,Visserij en Voedselvoorziening.
  op E.Z.zijn misschien al deze belangen belangrijk.

 • pensboer

  Bestuurlijk en beleidsmatig is het een slecht voornemen om Landbouw in het Ministerie van Economische Zaken te schrappen.
  Als de land-en tuinbouw van zo'n groot economisch belang is in Nederland en wij de tweede grootste exporteur zijn, dan spreken we toch over de 70.000 boeren-en tuindersbedrijven die de agrarische sector zo groot gemaakt hebben.
  Juist nu dient er beleid gemaakt te worden en moeten boeren een rechtvaardig inkomen kunnen verdienen.Zo krijgen boerenjongens of meisjes weer de kans om het bedrijf op te volgen en over te nemen en houden we het platteland leefbaar.
  De boer als zelfstandig ondernemer verdient bestaanszekerheid en voldoende inkomen inclusief sociale zekerheid.
  Er is nog veel werk aan de winkel.
  Maar het belangrijkste is dat de boer in de keten een meer dan voldoende en kostendekkende prijs krijgt, en niet dat hij het nakijken heeft in de keten en zodoende niet kan overleven en de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenvoorziening niet kan betalen. Dit alles is een Minister of Staatssecretaris waard voor de LAND-en TUINBOUW in de nieuwe regering van Nederland!

 • Nines

  Of er nu wel of geen ministerie is voor landbouw, die clowns in Den Haag luisteren toch niet naar de land- en tuinbouw. We hebben altijd nog moeten vechten voor ons recht en met deze beslissing zal dat niet anders worden. De politiek moet structureel veranderen, willen wij überhaupt nog kans maken op enig gehoor in de politieke gangen.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.