Home

Nieuws 2 reacties

Middeleeuws voorkeursrecht nog van kracht

Amsterdam - De gemeente Stichtse Vecht moet een voorkeursrecht eerbiedigen, dat al in de zeventiende eeuw gevestigd is op een stuk grond. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.

Uit een akte van levering uit 1699 blijkt dat het stuk grond waar het om gaat (10 morgen, oftewel ongeveer 8 hectare) door heer Lucas is verkocht onder de voorwaarde dat het bij verkoop moet worden aangeboden aan de verkoper of diens nazaten. Het voorkeursrecht houdt in dat de  nazaten van heer Lucas ook nu nog het recht hebben de grond te kopen tegen het bedrag dat de eigenaar van een andere koper zou kunnen krijgen.

De gemeente Stichtse Vecht heeft voorgesteld het recht af te kopen voor een bedrag tussen de 500 en 87.500 euro, maar daar is de eiser niet op ingegaan.

Het hier gebruikte recht lijkt op dat van de zogenoemde dertiende penning, waarbij de voormalige eigenaar bij elke verkoop recht heeft op ongeveer 8 procent van de verkoopwaarde. De dertiende penning is bij wet afgeschaft, maar kan tot 2015 nog wel opgeëist. LTO is samen met anderen in het geweer gekomen tegen die dertiende penning, die ook gebaseerd is op een Middeleeuws recht.

Het Amsterdamse hof zegt dat het voorkeursrecht (ook naastingsrecht genoemd) niet teloor is gegaan, doordat er eeuwenlang geen gebruik van is gemaakt.

Laatste reacties

  • Richarddebie

    Dit lijkt volgens mij in helemaal niets op de 13e penning. iemand verkoopt een stuk grond en de ander tekent ervoor dat het zodra hij het aan een derde wil verkopen het eerst aan de vroegere eigenaar aan moet bieden. Dat dit 300 jaar duurt veranderd hier niets aan, de verkoper kan ook gewoon de vrije waarde vragen. De potentiele 3e partij zal iets meer moeten bieden. De 13e penning is een particuliere belasting waar ook geen dienst tegenover staat.

  • ed12345

    Ik vind twee dingen erg interssant ten eerste dat drie honderd jaar later de acte er nog steeds is en bekend bij de nazaten die er dus nog zijn en waarschijnlijk ook nog in de buurt wonen Heel leuk verhaal

Of registreer je om te kunnen reageren.