Home

Nieuws

Limburg trekt miljoen euro uit voor sloop van stallen

Maastricht - Gedeputeerde Staten van Limburg geven groen licht voor een nieuwe subsidieregeling voor de sloop van stallen in Midden-Limburg.

GS verwacht dat veel veehouders stoppen met hun bedrijf. In Midden-Limburg komt dat neer op 200 bedrijven met een gezamenlijk staloppervlak van 200.000 vierkante meter. De vastgestelde sloopregeling kan ongewenste verrommeling door leegstand voorkomen. Van 1 november tot 1 december 2012 kunnen aanvragen voor deze subsidie worden ingediend. GS trekt een miljoen euro uit om stallen te slopen. Het subsidiebedrag is niet kostendekkend, erkent GS, maar wel een steun in de rug.

Doel van de sloopregeling is de leefbaarheid op het platteland te verbeteren. Aan leegstaande stallen wordt geen onderhoud meer gepleegd. Verrommeling van het buitengebied is dan het gevolg. Sloop van stallen op het platteland biedt ruimte voor natuur en een open landschap. Dat is wat de provincie en de zeven gemeenten, verenigd in GOML, willen bereiken om het buitengebied vooral dynamisch en leefbaar te houden.

Uit een inventarisatie blijkt dat bijna tweederde van de 464 intensieve veehouders, vooral varkenshouders, stopt. Nieuwe wettelijke normen per 1 januari 2013 op het gebied van milieu (ammoniakemissie) en dierenwelzijn (meer ruimte per dier) wordt door de meeste veehouders als reden aangegeven om het bedrijf te staken. Zij voorzien praktische en financiële problemen om het bedrijf voort te zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.