Home

Nieuws 655 x bekeken

'Lidstaten niet op tijd klaar voor slachthuisverordening'

Brussel – Het ziet er niet naar uit dat alle Europese lidstaten per 1 januari 2013 voldoen aan de nieuwe verordening voor slachthuizen.

Dat blijkt tijdens een congres over verbetering van dierenwelzijn in slachthuizen in Brussel. “Alle landen zien wel het belang van de verordening, maar de voortgang bij de uitvoering van de verordening verschilt sterk. Over het algemeen zijn de Noord-Europese landen verder dan de rest van Europa”, concludeert Ariejanne Timmermans van de Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven SVO.

Onderdeel van de dierwelzijnsverordening is onder andere dat alle medewerkers van het slachthuis een dierwelzijnscertificaat moeten halen. Ook moet op elk slachthuis waar jaarlijks meer dan duizend grootvee-eenheden worden geslacht een speciale dierwelzijnsfunctionaris worden aangesteld. De functionaris rapporteert onder andere aan de directie over het dierenwelzijn en kan medewerkers corrigeren als ze verkeerd handelen. Over deze functionaris blijkt nog onduidelijkheid in de lidstaten, vooral op het gebied van onafhankelijkheid.

Timmermans merkt dat er vanuit het buitenland veel belangstelling is voor het Nederlandse lesmateriaal voor de slachthuismedewerkers. “Nederland is ook al vroeg begonnen met de voorbereidingen voor de verordening”, geeft Timmermans aan. Andere lidstaten, met uitzondering van Groot-Brittannië, zijn minder ver met het geven van de trainingen. Timmermans verwacht dat de Nederlandse slachthuizen niet allemaal voor 1 januari de training hebben gevolgd, maar dat het wel een heel eind is. Voedselautoriteit NVWA gaat in januari controleren op de naleving van de verordening.

Of registreer je om te kunnen reageren.