Home

Nieuws

LTO Noord wil betere landbouwstructuur N18

Zwolle – De landbouwstructuur rond de nieuwe N18 weg tussen Varsseveld en Enschede moet worden verbeterd, aldus LTO Noord. Provinciaal bestuurder Peter Schrijver van LTO Noord Overijssel stelt dat ruilverkaveling van honderden hectares noodzakelijk is, wat ook zou blijken uit een onderzoek van het Kadaster naar gevolgen van de aanleg.

De schade voor agrariërs bestaat uit het onttrekken van grond onder de weg en indirect doordat boeren moeten omrijden om hun percelen te bereiken, aldus Schrijver. De quickscan toont dat er 502 hectare aan veldkavels aan de westzijde van het tracé liggen, die eigendom is van boeren ten oosten van de weg. Andersom is 295 hectare in het oosten die eigendom is van boeren ten westen van de N18.

In theorie zou men volgens de agrarische belangenorganisatie dus zo’n 295 hectare tussen westerlingen en oosterlingen kunnen uitruilen terwijl er in het oosten 207 hectare “te weinig” ligt. Dit betekent volgens LTO Noord dat er aan de oostzijde grond aangekocht moet worden om een uitruil in evenwicht te brengen. Rijkswaterstaat voelt hier niet voor omdat het proces de aankoop van bedrijven vanwege de N18 kan verstoren.

“De Provincies Gelderland, Overijssel en Rijkswaterstaat moeten nu onder ogen zien dat niets doen geen optie is”, aldus Schrijver. Wethouder Leo Scharenborg van de gemeente Berkelland dringt naar aanleiding van het onderzoek aan op een goede verkenning van de toekomstvisie van agrarische bedrijven. Een plan van aanpak zou immers rekening moeten houden met de mogelijke schaalvergroting die bedrijven willen.

Of registreer je om te kunnen reageren.