Home

Nieuws 1207 x bekeken 1 reactielaatste update:31 okt 2012

Kamerleden reageren op akkoord

Den Haag - Tweede Kamerleden van verschillende partijen geven hun reactie op het regeerakkoord.

PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers is positief over de landbouwparagraaf in het regeerakkoord. “Er staat in het regeerakkoord dat de boer een goede boterham moet kunnen verdienen”, reageert de politica. Ze is blij dat de PvdA en de VVD het samen eens geworden zijn op het landbouwdossier. Over het afschaffen van de productschappen reageert Dikkers dat veel boeren en tuinders ook af wilden van de productschappen. Verder wil Dikkers inhoudelijk niet reageren. “We willen eerst het debat met de Tweede Kamer over het regeerakkoord afwachten.” Partijgenoot Lutz Jacobi is blij dat de Ecologische Hoofdstructuur alsnog aangelegd gaat worden. Over het verdwijnen van de naam ‘landbouw’ in de naam van het minsiterie is Jacobi niet enthousiast. “Het geeft wel aan hoe er over landbouw wordt gedacht, vooral vanuit economisch oogpunt. Er is werk aan de winkel voor de landbouwlobby. Persoonlijk zou ik liever een ministerie van landbouw, natuur en visserij hebben. Jacobi zou natuur bij de huidige verdeling van ministeries liefst onderbrengen bij Infrastructuur en Milieu.

Helma Lodders (VVD) is wat betreft landbouw zeker tevreden. "In het regeerakkoord wordt de landbouwsector als een belangrijke sector neergezet. Om sterker uit de crisis te komen kan dit cluster een belangrijke bijdrage leveren", vindt Lodders. Op het natuurbeleid is in het regeerakkoord naar een compromis gezocht. "Ik realiseer me dat door het voorliggend akkoord ondernemers nog langer in onzekerheid verkeren. Daarbij kan ik wel opmerken dat er in 2016 een evaluatie gepland staat", zegt Lodders, die er geen moeite mee heeft dat de term landbouw uit de naam van het ministerie verdwijnt. "Ik vind het veel belangrijker dat het belang van de agrarische sector en het aandeel wat deze sector heeft in onze economie benadrukt is.

VVD zal zich in de komende periode sterk maken voor deze sector zodat de ondernemers kunnen ondernemen en daarmee een bijdrage kunnen leveren om als Nederland sterker uit de crisis te komen. Er is ruimte voor ondernemerschap!

Carla Dik van de Christenunie vindt het een slecht signaal dat de term landbouw uit de naam van het ministerie verdwijnt. Ook vindt ze dat landbouw weinig terugkomt in het regeerakkoord “De positie van de landbouw wordt echt onderbelicht in het regeerakkoord”, vindt de politica. Dik vindt dat de landbouwonderwerpen in het regeerakkoord wel worden aangestipt, maar dat niet duidelijk wordt verwoord wat er nu gaat gebeuren.
Over de plannen met de EHS is Dik verbaasd. “Wordt met de strofe van het aanleggen van de gehele EHS met de  verbindingszones bedoeld dat de tekentafelnatuur van 20 jaar geleden alsnog wordt aangelegd, of komt er toch wat meer flexibiliteit? In Utrecht is er in samenwerking met boeren, terreinbeheerders en grondeigenaren een mooi akkoord gesloten over de natuur. Zo hoort het. Als er terug wordt gegaan naar het originele plan, bestaat het risico dat de boer en de natuur weer tegenover elkaar komt te staan.”

Jaco Geurts (CDA): “Eerst wordt de rode diesel geschrapt, daarna de compensatie en nu gaat de dieselprijs ook nog eens omhoog; daarmee verzwaart het nieuwe kabinet de lasten voor boeren. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de assurantiebelasting. Ik zie ook dat er gepleit gaat worden voor lagere landbouwsubsidies ten gunste van innovatie en duurzaamheid. Op dat punt is het regeerakkoord niet concreet, want waar gaat wordt dat geld dan precies aan besteed? Veel zal afhangen van de uitwerking door de nieuwe bewindspersoon.”

Gerard Schouw (D66): “In het regeerakkoord staan warme woorden over het agrarisch ondernemerschap en dat vind ik positief. Wel is het nog even afwachten wat dat in de praktijk gaat betekenen. Ik vind het jammer dat het woord landbouw uit de naam van het ministerie verdwijnt; het is immers een ontzettend belangrijke sector voor onze economie, waar we ook nog eens veel geld in stoppen. D66 is blij met het schrappen van de productschappen, daar pleiten wij al twintig jaar voor, en ook een omvorming van het EU-landbouw van koude inkomenssteun naar warme investeringen in kennis en innovatie juichen wij toe.”

De Partij voor de Dieren vindt dat de coalitiepartners de zwaksten van de samenleving in de rug aanvallen. “Het akkoord vormt op geen enkele wijze een antwoord op de grote uitdagingen in het kader van de Eurocrisis, de wereldvoedselcrisis, de klimaatcrisis , de grondstoffencrisis en de vertrouwenscrisis”, vindt Marianne Thieme. “Thema’s als groen en duurzaam zijn makkelijk wisselgeld gebleken. Op het gebied van dierenwelzijn is het weliswaar goed dat er een verbod komt op wilde dieren in circussen en dat er strengere straffen komen voor dierenbeulen, maar de coalitiepartners zetten op geen enkele wijze in op het beëindigen van de bio-industrie”, aldus Thieme.

Groenlinks vindt dat met het regeerakkoord grote kansen worden gemist als het gaat om vergroening van de economie. De partij vindt deze vergroening hard nodig is om Nederland in de toekomst een welvarend land te laten zijn. “Het kabinet laat na de stappen te zetten die nodig zijn om de klimaat- en voedselcrisis op te vangen”, aldus de partij, die constateert dat er wel wat groene stappen worden gezet, maar dat het volstrekt onvoldoende is om de economie op duurzame leest te schoieen. “Ook de natuur is de klos. De Blekerbezuiniging op natuur gaat gewoon door”, aldus Tweede Kamerlid Bram van Ojik.

Eén reactie

  • Albert Kuyerhuis

    Veel aandacht dus voor natuur en ruimtelijke indeling. De boer moet een goede boterham hebben. Het klinkt allemaal zo mooi. Dat landbouw en veeteelt vertaalt in voedselvoorziening komt in die afspraken niet erg uit de verf lijkt mij. Er schijnt meer oog te zijn voor de zogenaamde economische belangen van de voedselverwerkers en de kennisleverantie aan het buitenland.

    Wat bedoelen ze met die goede boterham? Nederland natuurland met de boeren op de loonlijst van de overheid?

Of registreer je om te kunnen reageren.