Home

Nieuws 73 reacties

Kamer wil debat over naleving dierenwelzijnswetgeving

Den Haag – De Tweede Kamer wil en debat over het rapport van de stichtingen Varkens in Nood en Dier en Recht waarin de organisaties stellen dat de naleving van de Nota Dierenwelzijn onvoldoende is.

 

PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken heeft een debat aangevraagd naar aanleiding van het rapport. Hij vindt dat de overheid strenger moet optreden tegen veehouders die zich niet aan de wet houden. “Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er in Nederland op grote schaal dierwelzijnswetten worden overtreden. Veel dieren leven onder erbarmelijke omstandigheden”, vindt Van Dekken.

In zijn verzoek om een kabinetsreactie op het rapport en een debat over het onderwerp kreeg hij steun van de PvdD, PVV, D66 en SP.  CDA en VVD steunden het verzoek voor een brief wel, maar wil het onderwerp liever bespreken tijdens het debat over de NVWA, dat volgende week wordt gehouden.  Christenunie steunt de brief eveneens, maar wil afhankelijk daarvan besluiten of een debat nodig is.

“Hiermee kun je zien dat er de dieronvriendelijke meerderheid in de Tweede Kamer verdwenen is”, reageert Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Ze is verheugd dat de PvdA met het initiatief kwam voor een debat. “Daaruit maak ik op dat de partij ondanks de onderhandelingen voor een nieuw kabinet zich bijft inzetten voor verbeteren van het dierenwelzijn.”

Thieme benadrukt dat zij al langer pleit voor betere controle op dierenwelzijn in de veehouderij, bijvoorbeeld tijdens het transport. Met de samenvoeging van controle-instanties in de NVWA is volgens haar veel kennis en expertise verloren gegaan. “De staatssecretaris heeft zich altijd gericht op zelfregulering van de sector. Nu blijkt dat het overgrote deel van de veehouders zich niet aan de regels houdt”, zegt Thieme.

Jaco Geurts (CDA) heeft het idee dat er voor het rapport van de stichtingen is gesprokkeld uit bestaande rapporten. “Er wordt in Nederland heel hard gewerkt om het dierenwelzijn naar een hoger niveau te tillen. Ik ben erg benieuwd hoe de overtredingen zijn geregistreerd. Als er bij wijze van spreken een handtekening mist op een formulier, leidt dat nog niet direct tot dierenleed, maar het wordt wel geregistreerd als overtreding”, aldus Geurts.

De PvdA overweegt om met vernieuwde wetgeving te komen waarmee de excessen van de intensieve veehouderij aangepakt kunnen worden. “Hier ligt ook een rol voor de sector zelf en de ketenpartners. Zij dragen eveneens verantwoordelijkheid om dierenwelzijn te waarborgen”, vindt Van Dekken.

Laatste reacties

 • Mozes

  Ik heb de indruk dat zowel het rapport als het debat geen enkel beleidsmatig doel dient maar uitsluitend is bedoeld om te stigmatiseren.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Mozes

  Waarachtig antie, hebben ze jou weer los gelaten? En meteen bij de eerste reactie weer aan het schelden?
  Waar het in dit geval om gaat is dat voor volgende week een debat staat geplant over het functioneren van de NVWA. De mate waarin voorschriften worden nageleefd hoort thuis in dit debat. Daar komt bij dat het bewuste rapport afkomstig is van een belangenorganisatie die zich wil profileren en de onderzoeksmethodiek onduidelijk is. Het is dus geen rapport van een objective toezichthoudende autoriteit. Zowel het uitbrengen van het rapport als het aanvragen van het debat is uitsluitend bedoeld om negatieve publiciteit te maken met volstrekt onbetrouwbare informatie. In hoeverre wordt de integriteit en het vertrouwen in de politiek hierdoor geschaad?

 • joannes

  Wat een groep als Varkens in Nood al niet kan bewegen! In een bedrijfstak die samen ruim 16 mlj dieren houden in 18000 vee bedrijven met een export waarde van 5,5 miljard en 1900 pluimveebedrijven; 3 miljard exportwaarde, zal er natuurlijk altijd wel een incident te observeren of te filmen zijn. Maar is dat een reden om de gehele bedrijfstak te veroordelen? Wanneer je door een grote stad loopt zie je ook, ondanks een politie en regels, allerlei misstanden met mensen en..... met huisdieren maar over die zaken worden geen verhalen geschreven. Slechts 4 % van de Nederlandse bevolking vindt zijn werk in de agrarische sector en is daarmee voor die ander 96% een eenvoudig slachtoffer. In de Media, bij Aktiegroepen, de Politiek ....... Bleker staat bijna dagelijks in zijn hemd omdat de politiek hem terugwijst en dat de regels nog verder moeten worden ¨verduurzaamt¨. Ik denk dat we gemanipuleerd worden door een kleine groep die zichzelf tot de elite benoemd hebben en gewoon vegetarische normen willen introduceren om er vooral zelf de sier mee te maken in: de Media, de Politiek, goedkope Literatuur groepen, Onderwijs instellingen, enz,enz,... En ondertussen die 4 % agrariers blijven bullyingen. Laat iemand eens opstaan tegen die zelfbenoemde (schrijvers) elite! En... Nu wil een zekere Tjeerd Dekker weer de voorpagina halen over de ruggen van de agrariers. Wat een toneel! Zorg dat de steden en.... inmiddels de dorpen veilig worden en dat er voldoende werk is voor de werklozen!

 • Larkens

  @joannes, je kunt geloven dat 'jullie' gemanipuleerd worden door een kleine groep die zichzelf tot de elite benoemd......je zou er ook voor kunnen kiezen om te geloven dat 'die andere 96%' oprecht bezorgd is om dierenwelzijn en dat die stem (van het volk) op een representatieve wijze nu ook via de politiek wordt geuit.
  Met welke keuze zou je het beste in staat zijn om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen?

 • theorikyreintjes1

  De meeste dieren worden zeer netjes verzorgt. Maakt u vooral veel drukker om de gruweldaden van drugs gebruikers e.d.! Die veroorzaken enorm veel leed en komen er vaak nog goed mee weg.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Larkens

  Vanwaar die afleidingsmanoeuvre om het over druggebruikers, veiligheid in steden etc. te hebben? Het hierboven genoemde artikel gaat toch over 'naleven dierenwelzijnswetgeving'? Als ik het over drugsgebruikers wil hebben ga ik wel naar <>.
  En ik ben er van overtuigd dat de meeste dieren netjes worden verzorgd, althans met de beste intenties van de veehouder. Er zijn alleen verschillende inzichten t.a.v. welzijnsnormen. Maar goed, daarover is men democratisch tot een overeenstemming gekomen en dat is geborgd in de welzijnswetgeving. Wat nu wordt gesuggereerd is dat niet iedereen zich hieraan houdt. Het lijkt me niet zo moeilijk om feiten te onderscheiden van (stigmatiserende?) beelden. Het feit dat hier nu een debat over komt geeft alleen aan hoe belangrijk de politiek dit (tegenwoordig) vindt. En nogmaals: de politiek is (als het goed is) een afspiegeling van de samenleving, dus je zou ook kunnen zeggen 'hoe belangrijk de samenleving dit tegenwoordig vindt'.
  Als het rapport van de twee genoemde stichtingen onwaarheden weergeven dan zou dat inderdaad als stigmatiserend opgevat kunnen worden (alhoewel ik niet geloof dat dat een doel zou zijn, maar hooguit meer aandacht willen vestigen op dierenwelzijn). Als het rapport wel waarheden weergeeft dan geeft het dus misstanden (wetsovertredingen) aan. Waarom zou je daar je ogen voor moeten sluiten?

 • Mozes

  larkens en B bob, het gaat in dit artikel niet om dierwelzijn maar om de manier waarop sommige politieke partijen hier mee omgaan. Een onbetrouwbaar rapport van een belangenorganisatie waarvoor sommigen hun kamerlidmaatschap misbruiken om hier publiciteit voor te maken ten koste van een andere bevolkingsgroep.
  In het belang van het vertrouwen in de politiek zou men juist enige distantie moeten bewaren en minder publiciteitsgericht moeten zijn.

 • politiek

  Hopenlijk gaat het rapport niet vertrouwelijk behandeld worden. Met een zwijgplicht dus voor de kamerleden. Voorheen zijn ook rapporten , met name over voedselveiligheid vertrouwelijk behandeld. Zelfs de bestuurlijke integriteit eigen controlerende ambtenaren was onderwerp van rapport. Het gebruik van groeibevorderaars, het laten verdwijnen van uitslagen voedselveiligheid onderzoek en dus verbergen gebruik hormonen ervan. Juist NVWA zou open en transparant behoren te werken volgens wetgeving en niet naar eigen indruk of onder dwang van verantwoordelijk minister of bedrijfsleven moeten toegeven aan het laten verdwijnen van onderzoeken voedselveiligeid als die ongunstig zijn voor export producten ( vlees ,melk eieren ) . Conform EG wetgeving zijn deze werkwijzen verboden. ! Je kan dan wel trots zijn op de overschot betalingsbalans veehouderij maar ze worden doodgewoon illigaal behaald. Een bijkomend nadeel is het vele humane leed . Kanker , hart en vaatziektes enz. Tevens de jaarlijks met miljaren euro,s stijgende zorgkosten voor het ,,bedrijf,, Nederland. Evenzo volgende week tijdens debat welzijn dieren en milieu. Als je met corrupte gelden of vertrouwelijke geheime afspraken werkwijze van NVWA kan sturen om zich niet aan wetgeving te houden ..b.v. volgende week tijdens debat , waar heb je dan die NVWA voor. ?

 • John*

  weer copy / paste voor politiek, redactie wanneer krijgen we hier een mogelijkheid om een waardering aan reacties te geven? als na 10 beoordelingen de score 1 op een schaal van 5 hoeft de reactie niet direct weer gegeven te worden.

 • gerardb

  Extra regels en bemoeizucht? Prima! Maar wel eerst betalen!!!!

 • Larkens

  Mozes, waarop baseer je je kwalificatie van een 'onbetrouwbaar' rapport? En waarom vind je dat Van Dekker zijn kamerlidmaatschap 'misbruikt'? En waarom zie je dit als 'ten kostte van een bevolkingsgroep'. Ga je er dan vanuit dat álle veehouders de regels aan hun laars lappen? Ik namelijk niet.
  T.a.v 'publiciteitsgericht': Als er al welzijnswetten op grote schaal worden overtreden vind ik het niet overdreven om hier publiekelijk aandacht voor te vragen (kamervragen over te stellen). Ik kan me echter nog wel een ander voorval herinneren waarbij ik het wel grondig met je eens ben: <>

 • Mozes

  Politiek, ik geloof dat ik begin te begrijpen waar bij u de schoen wringt. Bij ons in de plaatselijke krant stond eens een verhaal van een bejaarde vrouw wiens man was overleden. Ze diende een aanklacht in bij het Medisch Tuchtcollege tegen haar huisarts en een specialist van het ziekenhuis. De aanklacht bleek totale nonsens. Toen de aanklacht werd afgewezen was dat voor de vrouw een bewijs dat de huisarts, de specialist en het Medisch Tuchtcollege onder één hoedje speelden. De vrouw kon niet accepteren dat haar man was overleden en kon hier niet anders mee omgaan dan een zondebok te zoeken.
  U kunt blijkbaar niet accepteren dat je door een ziekte kunt worden getroffen zonder dat daar een aantoonbare oorzaak voor is. Voor iedere ziekte moet u een zondebok hebben. De meest onzinnige beschuldigingen en complottheorieën
  om maar een zondebok te vinden. Iedere ziekte wordt veroorzaakt door schadelijke stoffen die boeren met kwade opzet aan het voedsel toevoegen. Dat uw beschuldigingen op fantasie zijn gebaseerd zult u nooit toegeven omdat u mentaal niet in staat bent om op een andere manier met ziektes om te gaan.

 • politiek

  Mozes , ik zal het voor de derde keer vragen aan u. Nog steeds geen antwoord mogen ontvangen van u. U bemerkt iets met uw dierenarts bij uw dieren wat niet juist is. Er wordt onderzoek gedaan in overleg met dierenarts en NVWA. Dieren worden geruimd en u ontvangt GEEN uitslagen laboratorium. U ontvangt WEL de facturering van de onderzoeken . Deze werkwijzen worden toegepast in Nederland. Niet alles kan n.l. het daglicht verdragen.! De uitslagen onderzoek moeten n.l. geheim blijven of vernietigd worden . Nationaal economisch of financieel belang van de Staat wordt als reden opgegeven om de uitslagen onderzoek NIET te geven. !

 • Mozes

  Larkens, het gaat hier om een rapport van een groepering die het zo zwart mogelijk maken van de veehouderij als doel heeft. Een betrouwbare politiek staat hier boven.

 • zeugenstal

  ik sta 24 uur per dag klaar voor mijn dieren en dan krijg je dit ,, daarnet nog 2 biggen gered ( uit vlies gehaald ) , om 23.40 , ,, wat een ontmoedigende mensen zijn er toch , probeer gewoon een gezinnetje te onderhouden met hard werken als zeg ik t zelf

 • klaasKip

  Politiek , dit vehaal heb ik alleen nog maar uit jou toetsen bord zien komen , ik zou het eerst wel eens door getroffen veehouders bevestigd willen zien hier in een reactie. eerst zien dan geloven en tot die tijd niet zeiken over doofpot komplotten.

 • Mozes

  Politiek, er bestaat geen complot die ziektes veroorzaakt.

 • politiek

  Een betrouwbare politiek laat zich geen zwijgplicht opleggen. Zeker niet als het over voedselveiligheid gaat en dus volksgezondheid gaat en uiteraard ook niet als het over welzijn dieren en milieu gaat .

 • politiek

  Mozes # 19 . Dat is geen antwoord. Als er geen complot is waarom wordt het dan in vertrouwen behandeld in de tweede kamer met een zwijgplicht voor de kamerleden ????? ( voedselveiligheid , volksgezondheid , hormoongebruik veehouderij) Ik heb overigens niet gezegd dat onderzochte dieren ziek waren. ! Dieren met hormonen die groeibevorderend werken of voerbesparend, hebben meer voordelen en nadelen. Die nadelen hebben vooral betrekking dus op de humane sector. Kanker, hart en vaatziektes bij mensen. En mogelijk moeten de grenzen dicht als dit bekend wordt. Gebruik hormonen is immers niet toegestaan conform EG wetgeving. Volgens de informatie die ik momenteel heb gaat het over duizenden bedrijven jarenlang.

 • Mozes

  Politiek, er zijn geen ziektes die structueel veroorzaakt worden door schadelijke stoffen in het voedsel. Alleen een incident door bv salmonella kan een keer gebeuren.

 • Mozes

  Politiek, al meerdere keren heb ik u uitgelegd dat rapporten waar privacy gevoelige informatie instaat over individuele burgers niet openbaar behandeld kunnen worden.
  En nogmaals politiek kanker wordt niet veroorzaakt door schadelijke stoffen in voedsel.

 • politiek

  TAAKSTELLING NVWA. Volgende week gaat het dus over de verantwoordelijkheid van de NVWA. Moeten die controleren conform wetgeving ja of nee. Zeer duidelijk is inmiddels dat inzake voedselveiligheidonderzoek positieve uitslagen antibiotica en hormonen gefilterd worden. Eigenlijk ook vrij logisch. Die laboratoia ontvangen duizenden monsters per jaar voor onderzoek. Die moeten ze in opdracht van voederfabieken, vleesfabieken en NVWA onderzoeken. Als je wat vind kun je moeilijk je opdrachtgever verlinken. ( melding richting ministerie ) Uiteraard ontvang je dan geen opdrachten meer voor onderzoek en dat is einde bestaan laboratoria dat afhnkelijk is van al die opdrachten.

 • Mozes

  Nogmaals politiek, er bestaat geen complot die schadelijke stoffen in voedsel toelaat die vervolgens ziektes veroorzaken.

 • politiek

  Mozes, # 22 , inderdaad u praat over incidenten. De rapporten die vertrouwelijk besproken zijn in de tweede kamer praat men over vaste structuren indeze. ( met zwijgplicht dus ) Overigens hormonen in voeders en vlees kunnen weldegelijk kanker, hart en vaatziektes veroorzaken aldus de informatie die ik van overheid heb. Verder wordt ook vernoemd aantasting zenuwstelsel, effecten op immuunsysteem, trombose, huidklachten, beroerte tot en met risico,s voor afwijking ontwikkeling van de vrucht bij de mens..

 • politiek

  Mozes , # 25 , laboratoria hebben het mij letterlijk uitgelegd hoe dit werkt in de praktijk.

 • joannes

  @larkens en anti alter ego´s van B bob, ik zou maar eens een psycholoog opzoeken als ik jouw was, want het gaat niet goed met je. De bijdrage is onsamenhangend en je lijdt aan waanvoorstellingen. Vwb die 96% die mogelijk oprecht bezorgd is voor dierwelzijn en dat die stem nu ook op een representatieve manier via de politiek wordt geuit: Na 15 jaar Varkens in Nood publicaties door gerespecteerde intelectuelen is de politiek zover gemanipuleerd dat ze die verhalen denken te moeten onderzoeken, Ze hebben ze zelfs leren gebruiken om op de voorpagina te komen. Voor hen risicoloze publiciteit! Die Varkens in Nood is een trauma van 15 jaar geleden wat je nog niet verwerkt hebt en daar moet je je aan laten helpen!

 • joannes

  @Politiek, ik denk dat ook jij iets met Varkens in Nood te maken hebt en misschien wel dezelfde bent als Larkens anti en B bob. Je manische beschrijvingen waarin je met duistere machten communiceert en allerlei rapporten hebt gezien lijken mij ook iets voor een consult met een psycholoog. Ik zou hem eea laten lezen en vragen of je misschien een probleem hebt. Je neurose moet ondragelijk zijn. Waarschijnlijk heb je ook die beelden van 15 jaar geleden nog in je hoofd. Je moet je echt laten behandelen voor je eigen bestwil.

 • politiek

  Voor de duidelijkheid, nimmer heb ik gezegd dat alles onder de (pro)hormonen en antibiotica zit. Zeer veel stoffen wordt nog niet eens onderzoek naar gedaan. Opvallend is ook dat er zoveel de best doen om te beweren dat alles ,,zuiver,, is . het lijkt het wielrennen wel. Vergeet niet dat er in dit wereldje honderden miljoenen euro,s omgaan . Zonder meer zijn er ook veel veehouderij bedrijven die alles correct doen. Zeer scherp moet echter veroordeeelt worden als de NVWA zich kan laten sturen zich niet aan wetgeving te houden. Dit in belang volksgezondheid, welzijn dieren en milieu.

 • politiek

  joannes, ik begrijp uw reactie # 29 . Ter staving van wat ik zeg en schrijf stuur ik wel eens wat in vertouwen op naar redactie boerderij. Mijn streven is doodgewoon minder mensen met kanker , hart en vaatziektes enz. Ik verwacht dat de komende maanden er heus wel wat meer duidelijk zal worden over de werkwijzen van veehouderij Nederland. Hopenlijk kunnen we er openlijk en transparant over praten met begrip naar elkaar en ook de kamerleden ! . Geen zwijgplicht dus. Overigens ben ik ook een zeer groot voorstander van de gezinsbedrijven veehouderij. Dat is ook iets wat de maatschappij Nederland wil en beter is voor omgeving en leefbaarheid platteland. Niet alleen zijn de huidige gezinsbedrijven aan het omvallen nu , maar dat gaat zodadelijk ook gebeuren met die mega-industriebedrijen veehouderij met mega bulkproducten die vaak met de nodige ,,hulpmiddelen,, aan die ,,prestaties,, komen.

 • W Geverink

  Joannes (#29) heeft gelijk Politiek. Ik denk ook dat de stress waaronder je gebukt gaat en de geestelijke staat waarin je verkeerd waanzinnig slecht zijn voor je gezondheid.

 • Mozes

  Politiek, u laat in uw reacties zien dat ik in reactie #14 precies in de roos heb geschoten. Al meer dan een jaar zie ik uw maniakale beschuldigingen en wist niet wat u dreef. Nu is duidelijk geworden dat u niet op een volwassen manier met ziektes kunt omgaan. U kunt niet accepteren dat ziektes gewoon gebeuren zonder dat daar schadelijke stoffen voor nodig zijn.

  Ik zal u eens wat vertellen politiek: weg vluchten in onzin ken ik ook van mijzelf. Toen ik 18 was werd mijn moeder ongeneeslijk ziek. Omdat men in het ziekenhuis niets meer kon doen wende mijn moeder zich tot een alternaties behandellaar. Ik geloofde heilig in deze behandelaar. Veel later toen mijn moeder al lang overleden was zag ik in dat ik alleen maar in de onzin van deze kwakzalver had gelooft omdat ik als 18 jarige jongen niet kon accepteren dat mijn moeder binnenkort ging overlijden. Toen 11 jaar later mijn vader ongeneeslijk ziek werd heeft hij zich nog korte tijd tot een gebedsgeneseres gewent. Na twee maanden had hij zijn lot geaccepteerd en de gebedsgeneseres de rug toegekeerd. Zelf heb ik er geen moment in gelooft. Ik was inmiddels 11 jaar ouder en kende het klappen van de zweep.

  Hoe oud bent u politiek?

 • politiek

  Beste Mozes , is het misschien kanker waar u over spreekt.! ? sterkte ermee. Zoals wellicht bekend bij u lopen er een paar wob procedures onder ander i.v.m. het verdwijnen van uitslagen voedselveiligeid. Maandenlang is er over gedaan om aan informatie te komen. Niet gelukt dus vanwege economisch financieel belang van de Staat !. De volgende stap is inmiddels ook gezet . Een beroepsprocedure bij de rechter. Dan moet de overheid ( en ook de NVWA) zich dus verantwoorden over het verdwijnen van uitslagen voedselveiligeid en of die terecht vernietigd mogen worden..Er is wel een poging gedaan of ik met gelden wilde stoppen met procedure. Mijn antwoord was dat ik niet ga onderhandelen over borsten van vrouwen ( borstkanker). De oorzaak moet vernietigd worden. De hormoonmaffia.

 • antie

  Mozes beticht mij altijd van schelden. Nee vriend, het is de waarheid te horen krijgen. Ik kan best begrijpen dat je bijna radeloos bent, er zijn er meerderen, kijk maar even naar vd Broek in Lierop.........Wat hebben die allemaal wel niet uitgevreten. Je moet beseffen dat de burger het niet meer pikt. Lees vandaag het Eindhovens Dagblad over de bio-industrie. Het is tekenend. Het is geen uitzondering. Hierin komt nu verandering, nu het CDa volledig is gedecimeerd en in 2014 bij de gemeenteraadsverkiezingen de echte genadeklap krijgt. (Ik mag die zelf uitdelen, met genoegen) Mozes: kleur bekennen, komt het met jou, als simpel boerke, misschien toch nog goed.

 • Mozes

  Politiek en antie, wat communiceren jullie nu anders dan emoties?
  Als ziektes al met voeding te maken hebben komt het vooral door overmatigheid en keuzes die mensen zelf maken. Als je bv kiest voor vegetarische voeding heb je meer kans op psychiatrische aandoeningen. Gebruik je veel alcohol heb je meer kans op leverkanker. Gebruik je veel suiker heb je meer kans op diabetes. Als er al een schadelijke stof in voedsel zit gaat het om een stof die in de natuur gevormd wordt zoals aflatoxine.

  Jullie emoties hebben geen andere oorzaak dan mentale onvolwassenheid waardoor jullie niet op een realistische manier met gezondheidsbeperkingen kunnen omgaan.

 • Larkens

  @zeugenstal, waarom betrek je dit op jezelf? Het artikel zegt toch niet dat alle veehouders de wet overtreden? Juist de sterk defensieve reacties van mensen als Mozes en joannes suggereren dat de hele sector zich hieraan schuldig maakt. Ik denk dat het krachtiger is als je je openstelt voor kritiek: dit geeft aan dat je niets te verbergen hebt en gewoon een hard werkende veehouder bent die zich aan de regels houdt. Dáármee verdien (en krijg) je respect. Niet met ongefundeerde zwartmakerij.

 • joannes

  Ik zie dat de karakters anti, Larkens en politiek weer van stal gehaald zijn door Varkens in Nood om maar vooral veel te schrijven en te insinueren. Je was even uit het lood met reactie 7 (inmiddels verwijderd) maar je bent weer helemaal terug zie ik. Toch zou ik, als ik jouw was, maar hulp gaan zoeken! De lezers van de Boerderij een schuld toeschuiven die er niet is,is onbehoorlijk! Dat er eens een paar incidenten zijn is logisch want in elke gemeenschap en beroepsgroep zijn er mensen die de verboden bloempjes willen plukken maar daarvoor is het onbehoorlijk daar zulke verhalen over te schrijven. Kortom, of het je hobby, je werk, je bijverdienste of....,wat ik vermoed, je trauma is.....ga hulp zoeken!!!

 • Mozes

  Larkens, het gaat in het hoofdartikel niet om dierwelzijn maar om de manier waarop hiermee in de politiek wordt omgegaan in de richting van de boeren.

 • antie

  Joannes en Mozes: ik hoor niet bij varkens in nood of zo'n groep. Ben een boerenzoon met veel verstand, die een andere kijk heeft op, wat jullie varkenshouderij noemen. Ik spreek velen uit jullie sector en ben telkenmale verbaasd over hoe jullie spreken over regelgeving. Wat bij jullie leeft is: hoe ontduik ik het meest effectief regelgeving. Ik geef in reactie 35 het nodige weer. Op dergelijke, bij jullie bekende, misdrijven reageren jullie niet inhoudelijk. Dat kan ik me ook nog voorstellen: Jullie zijn ten einde raad. En zo hoort het ook. Heel jammer, maar de maatschappelijke ontwikkelingen en de evolutie daarin brengt dit gewoon teweeg. Heel weinig toekomst voor jullie in dit land met bioindustrie en uitmelking van natuur en milieu.

 • Mozes

  Antie, ik heb nooit enige uitspraak gedaan over waar jij bijhoort en dat interesseert mij ook niet. Verder ben ik geen varkenshouder en hou mij niet bezig met de regels waar varkenshouders aan moeten voldoen.
  Ik heb in deze discussie kritiek op de manier waarop de politiek zich gedraagt. Een actiegroep die geen ander doel heeft dan negatieve publiciteit te maken met op zijn minst gekleurde standpunten wordt hier geheel overbodig in geholpen door sommige kamerleden.
  Het belang van betrouwbaarheid van de politiek vereist dat men hier boven staat.

 • v.d.Velden

  ik was ook in overtreding van de milieu wet, ik had een potje met chloor niet boven een lekbak staan. dus nu zal ik ook wel een milieu crimineel zijn die zijn dieren verwaarloost.

 • joannes

  Nu anti, wanneer je een boerenzoon bent met veel verstand, wat ik overigens niet uit je taalgebruik en houding kan afleiden, had ik anders verwacht. Ook jij zal wel op enige manier getraumatiseerd zijn en daarom zo reageren. Je zou toch moeten weten dat boeren een hard beroep is waarin je dagelijks met het leven wordt geconfronteerd. En...... dat je juist afhankelijk bent van een goede gezondheid van je vee om als boer te kunnen blijven bestaan. En vwb die regels; natuurlijk, boeren klagen over regels en praten er met elkaar over omdat er inmiddels een politieke sfeer ontstaat waarin boeren met allerlei onpraktische regels worden geconfronteerd die direkt het investerings niveau verhogen waar geen reserves voor zijn omdat het rendement al jarenlang laag ligt. Wat verwacht je..... dat boeren gaan juichen bij regelgeving! En als klap op de vuurpijl willen retailers en consumenten een nog lagere prijs terwijl boeren geen onderhandelings positie hebben ivm de marktstruktuur; Retail en verwerkers oligopolie. <> Maar ik begrijp dat je verblind wordt door jaloesie of afgunst en daarom af en toe je hart lucht op deze site.

 • Frans Smit

  Als ik dit zo allemaal eens lees, ben ik blij dat de kamer een debat wil, en het niet allemaal aan de zelfregulering wil overlaten.

 • Mozes

  Frans Smit, dat debat stond al geplant voor volgende week. Enkele kamerleden vonden het nodig om hier aan voorafgaand nog een extra debat aan te vragen op basis van een rapport van een publiciteit zoekende actiegroep. De mate waarin dit rapport realistisch is is onduidelijk.

 • joannes

  Alsof, wat je hier leest, representatief is; Frans Smit! Ik reken en hoop dat de heren en dames kamerleden zich door echte informatie laten leiden ipv blog en anonieme blog commentaren. Jouw vrijblijvende algemene opmerkingen getuigen ook niet van veel deskundigheid voor een steekhoudend argument dus hang niet de betweter uit!

 • politiek

  Joannes zover als mijn informatie gaat laten kamerleden zich echt niet leiden door blog . Inzake welzijn dieren , milieu, en voedselveiligheid ,zijn onderwerpen waar de NVWA op dient te controleren conform wetgeving want waar zijn ze anders immers voor. Overigens zijn er ook al vele rapporten over. Inderdaad bij welzijn dieren praten ook steeds meer groepen mee zoals wakker dier, varkens in nood, enz. Bij milieuonderwerpen praten veel milieugroepen en natuurgroepen enz. mee. Bij voedselveiligheid/volksgezondheid praten ook veel groepen mee , zoals b.v. GGD, diabetesverenigingen, kankerverenigingen,astmaverenigingen, enz. Allen zijn deze inwoners van Nederland. Ook over het functioneren van de NVWA zijn rapporten. ! Ik bemerk overigens een zekere angst bij u als het over controleren veehouderij gaat en ook speciaal het komend kamerdebat. Ga jezelf niet verlagen door die angst zo te tonen in uw reacties maar ga de dialoog aan.

 • Mozes

  Politiek, ziektes worden niet veroorzaakt door schadelijke stoffen in het voedsel. Ziektes hebben een waslijst aan andere oorzaken waarvan ouderdom de belangrijkste is.

 • politiek

  Beste Mozes welke schadelijke stoffen bedoelt u nu. ? De antibioticaresten/gevolgen of de (pro)hormoonresten/gevolgen. Uiteraard kunnen ziektes ook door andere oorzaken veroorzaakt worden en genetische aanleg kan ook bepalend zijn voor het eerder oplopen van ziektes. b.v. kanker,diabetes enz. Dat neemt niet weg dat chemische reststoffen in voedsel zonder meer bepalend kunnen zijn of mede bepalend bij het oplopen van die ziektes. Kanker, diabetes kan ook al op jeugdige leeftijd. b.v. 10 tot 30 jaar. Uiteraard gaat ieder een keer dood maar dat geeft de veehouderij niet het recht om waar wat aan te kloten. En dat recht heeft de NVWA ook niet.

 • Bison

  Mozes #22,48.
  Jij heb zeker nooit gehoord van de gekke koeien ziekte(BSE) uitbraak in Engeland om er maar een te noemen gehoord?.
  En als je denkt dat al die chemicalien die tegenwoordig in de voedsel industrie en daarbuiten toegevoegd en gebruikt word geen negatieve uitwerking hebben op de menselijke gezondheid dan ben je wel een beetje naief.
  De explosie of kankers,diabetis en astma vooral onder de jongere populatie in de laatste 20-30 jaar moet ergens vandaan komen!

 • bankivahoen

  Politiek@, heb jij het recht wel om te verkondigen dat de veehouderij maar wat aankloot??? Je ware drijfveer voor eliminatie van de hele landbouw blijkt steeds meer uit je warrige betoog!

 • Mozes

  Politiek, u draait het om zoals gewoonlijk. Ik heb nooit gezegd dat schadelijke stoffen geen ziektes kunnen veroorzaken. Ik heb gezegd dat de ziektes die tegenwoordig voorkomen niet veroorzaakt worden door schadelijke stoffen in het voedsel.
  Om een vergelijking te geven: de pestbacterie kan een ernstige ziekte veroorzaken, maar dat betekent niet dat de huidige ziektes door de pestbacterie veroorzaakt wordt.
  Als ziektes veroorzaakt worden door voedsel gaat het tegenwoordig alleen om stoffen waar consumenten zelf voor kiezen zoals vet, suiker, alcohol, nicotine, drugs, zout, enz.
  Bij het TV programma Brandpunt lieten ze afgelopen zondag zien dat sommige mannen tegenwoordig testeronzalf gebruiken. In Amerika komt dit zelfs veel voor. Naast bepaalde voordelen heeft dit ook een groot nadeel: de kans op prostaatkanker neemt enorm toe. Maar dit risico wordt geaccepteerd.
  Hetzelfde zien wij met de muggenstekkers van vroegere jaren. Een ding wat je in het stopcontact kon doen en dan een gasvormig bestrijdingmiddel in de slaapkamer verspreidde tegen muggen. Vrijwel iedereen had zo'n ding, zelfs in de slaapkamer van kinderen. Niemand had hier angst voor.
  Voer voor psychologen: geen angst voor gevaarlijke stoffen zolang men dit zelf controleert en bepaald. Tegelijk een manische angst voor gevaarlijke stoffen in voedsel die er helemaal niet zijn. Deze angst wordt veroorzaakt doordat men dit niet zelf kan bepalen en controleren.

 • Mozes

  Bison, het is mij duidelijk dat jij ook al getroffen bent door de gekke koeien ziekte.

 • bankivahoen

  Bison@,vraag je maar eens af of alle inentingen die baby's en kinderen krijgen geen oorzaken kunnen zijn!! Ooit van al die adjuvantmiddelen gehoord die men dan binnenkrijgt? Dan let men ineens niet meer op met wat men binnenkrijgt, en met voedsel wel? Beetje selectief of niet?

 • politiek

  Mozes en bankivahoen. Postaatkanker kan mede ook veroorzaakt worden door foutieve voedig. Het komt helaas veel vaker en ernstiger voor als velen over willen paten en denken. De hoofdoorzaak is ook nog niet geheel duidelijk. Men denkt vooral ook aan genetische aanleg aan het eerder verkrijgen ervan. Bij borstkanker is men al wel duidelijker dat er duidelijkere lijnen liggen naar voeding. Niet dus in de mate als je vandaag iets foutiefs eet je morgen al prostaatkanker of borstkanker zal hebben !. Vaak zit er enkele jaren tussen en ook wordt genoemd het jarenlang iets fout eten. Heel vaak met zeer kleine overschreidingen lange periodens dus. Chemische reststoffen breek het lichaam vaak niet volledig af of uitgescheiden via met name urine. Die worden vaak opgeslagen in lever en vetten. Uiteraard zal een mens moeten eten , drinken, ademhalen en wat zalfjes en pilletjes zo nu en dan. Geloof maar dat men die kanten ook heus wel mede in relatie brengt met onderzoeken naar kanker. Dit geeft de veehouderij , die ook een verantwoording heeft als men een schakel is of wil zijn in humane voeding om altijd maar naar een ander te wijzen. Pak je eigen verantoording ben open en transparant en ga de dialoog aan. Als b.v. inzake prostaatkanker ,die je vernoemd hoofdoorzaak inademen uitlaatgassen auto,s is b.v. 80 % en 20 % via voeding of een bijdrage via voeding, dan kun je dus nog 20 % verbeteren via voeding of alvast terugbrengen naar 10 %.

 • joannes

  Politiek, je slaat door, je ziet overal spoken achter. Probeer eens wat minder omslachtig te denken. Vroeger werden we niet oud vanwege het harde fisieke werken, eenzijdig voedsel en roken en tegenwoordig worden we veel ouder maar gaan dood aan welvaartsziekten. We eten teveel, bewegen te weinig en proberen allerlei door middeltjes. Waarom kan bv de prostaatkanker niet verklaard worden met te veel zitten en weinig beweging . Kortom vwb de gezondheid zijn we er nog niet maar ondertussen worden we zoveel ouder dat de pensioenleeftijd ter discussie staat wereldwijd. Laat je behandelen voor je neurose is de beste oplossing!

 • Flyinghollander

  En werd vroeger alles wel zo getest, waarom iemand dood ging etc?

 • Mozes

  Over kanker gesproken: de belangrijkste oorzaak is ouderdom. Dat honderd jaar geleden minder kanker voorkwam was omdat men minder oud werd. Daarnaast werd kanker vaak niet als zodanig herkend. Alles wat vroeger 'tering'.
  Wat velen niets beseffen is dat met het ouder worden niet alleen slijtage plaatsvindt die je 'macro-fysiek' zou kunnen noemen zoals slijtage aan de gewrichten maar dat er ook slijtage plaastvindt die 'micro-fysiek' zou kunnen noemen. Dit is slijtage op celniveau. Het is bv bekent dat bij oude mensen een wond minder snel geneest omdat de cellen langzamer delen. Ook vindt er slijtage plaats aan het DNA in de cel. Het schijnt dat juist deze slijtage een oorzaak is van het ontstaan van kanker.
  Het verband tussen ouderdom en kanker is ook goed te zien bij honden. Veel honden die 10 tot 11 jaar zijn ontwikkelen kanker.

 • politiek

  Er is momenteel een wezenlijk probleem volksgezondheid in de leeftijdsgroep 10 tot 30 jaar. Men zoekt verklaringen voor de kanker en diabetes. Ik begrijp dat sommigen wat over spoken en ouderdom gaan praten om aandacht af te leiden maar daarmee is het niet opgelost of verklaard. Ook inspecteur-generaal Wim Schreuders van NVWA geeft aan dat nalevingsniveau in sector erg laag is en pakkans te laag. Als je kanker en diabetes tussen die 10 en 30 jaren leeftijd welvaartziektes noemt ? ! Dergelijke boeren die dit zeggen moeten zich schamen. Ik lees dat je je als ondenemer moet schamen om duuzaam/veilig voedsel te produceren. Het wordt immers niet betaald. Ondernemen is geld verdienen en of het voedsel nu duurzaam en veilig is doet niet ter zake ?. Pakkans is er eigenlijk niet alus de NVWA zelf.

 • theorikyreintjes1

  Als een dier er netjes bij ligt is het volgens uitgezonden beelden heel slecht! Dieren moeten biologisch gehouden worden stelt men.Men laat de vuilste manier van dieren houden zien, dit vindt men hoe het zou moeten! Daar zit ook het probleem, een grote vuile troep vindt men goed en wat zeer mooi en goed is, probeerd men af te breken! Hoe wil je nog wat goeds behouden en door bouwen voor de toekomst? De vraag is ook, is het milieu gedoe er voor een beter milieu, of is een ordinaiare bron van er grof geld aan verdienen? Dus proberen om het goed doen onmogelijk te maken zodat het niet kan verbeteren of zelfs naar de knoppen laten gaan. Voorbeeld zijn de verwaarlozing van de bossen, het verwaarlozen van het onderhoud van beken en sloten, met alle gevolgen van dien! Zoals het niet halen van de nitraat norm, door de vuile begroeingen in die beken die weg rotten. daar zitten ook de meetpunten! Zo blijven ze werk houden, i.p.v. goed onderhouden met veel minder kosten en veel minder schades die deze werkwijze tot gevolg heeft. Er is maar een ding wat ontbreekt is ,verantwoordelijkheid!

 • zanden

  Er wordt in Nederland heel hard gewerkt om het dierenwelzijn naar een hoger niveau te tillen, aldus Jacco Geurts. Een vaag begrip waar iedereen een andere kant mee uit kan. Ik deel het inzicht, zoals dat ook in de bijbel staat: dat elk dier met een bloedsomloop een ziel heeft. Mensen hebben individueel een ziel en dieren hebben een groepsziel. Wat dieren met mensen delen is dat zij ook bewustzijn en gevoel hebben, ze kunnen blij zijn en ze kunnen pijn lijden.
  Als wij mensen niet mogen zijn wie wij zijn dan worden wij kwetsbaar en ontvankelijk voor ziekte. Datzelfde gebeurt bij dieren. Dieren die niet mogen zijn wie zij zijn krijgen stress en worden kwetsbaarder en vatbaar voor ziektes. Omdat wij mensensoort een hoger ontwikkeld bewustzijn hebben, dragen wij juist een extra verantwoordelijkheid ten opzichte van het dierenrijk. En dan mogen wij hen zeker niet louter voor onszelf gebruiken en eraan verdienen. Het betekent juist dat wij gehouden zijn hun groepsziel en dus hun eigenheid te respecteren, anders overtreden wij een belangrijke universele natuurwet. Een wet die alle menselijke regelgeving overstijgt die juist door de eeuwen heen altijd aan verandering onderhevig is, samenhangend met cultuur en veranderde inzichten. Wij zouden dus dieren minstens hun eigenheid moeten laten behouden, de ruimte geven voor hun natuureigen gedrag, hen niet verminken door hen ongevraagd van lichaamsdelen te beroven enz. Zolang we dit respect verzuimen zijn we verkeerd bezig.

 • bankivahoen

  Politiek@,wat denk jij dat de enorme uitbreiding van het aantal inentingen bij baby's en jonge kinderen teweeg brengt? Veel allergiën zijn daar aan misschien wel aan toe te schrijven,en wat voor bijwerkingen nog wel niet meer. Als adjuvant worden er stoffen gebruikt die veel schadelijker zijn voor het menselijk lichaam als de stoffen die jij denkt dat de boeren overal zouden gebruiken.Verdiep je daar maar eens in! Maar ja, een boertje pesten levert vast meer genoegdoening op als wanneer je bij de Bayer's, Novartissen etc aan de poort gaat staan te rammelen.

 • hvr

  zanden #61 ik geef u helemaal gelijk. En wat ik me afvraag als ik veel van de andere reacties lees is waarom deze club toch geen behoorlijke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer heeft, als ze zo'n grote groep vormen die het allemaal prima voor elkaar heeft. Een vertegenwoordiging die hen helpt om politiek-bestuurlijke obstakels (waar dagelijks o.a. op dit forum over geklaagd en tegen geageerd wordt) te overkomen. Kan iemand van deze bedoelde groep (als voorbeelden joannes, Mozes, bankivahoen e.a.) daar een oorzaak voor noemen?

 • hvr

  Nou, ineens niet meer zo welbespraakt?

 • joannes

  hvr, je wilt zo graag discussie over ethiek? Vraag jezelf eens af met welke gedachte je je vlees koopt in de Supermarkt. En... wanneer je het antwoord hebt,vraag je dan ook af hoeveel van je medeburgers het met je eens kunnen zijn en hoeveel het zich kunnen permiteren die ethische keuze te maken. Nu en dan gaan we naar de harde werkelijkheid. Tot recent in deze zomer hadden Supermarkten, de bv, kippen vlees voor schandalig lage prijzen in hun folder staan. De werkelijkheid is dat het merendeel van de consumenten vooral goedkoop wil eten en zoveel op zijn boord wil dat ze ook nog wat kunnen weggooien en..... er in iedergeval te dik van worden wanneer ze niet naar de gym gaan. Dus lees mij niet de les met etiek in het dieren houden wanneer er geen klanten zijn voor etisch geproduceerd vlees met respect voor ziel en natuur. Boeren zijn slechts producenten die er alles aan doen om het leven van die dieren zo goed te laten zijn dat ze groeien in een beperkte tijd om die gewenste kostprijs te voldoen. De wetenschap, in Nederland onder leiding van de WUR, werkt al jaren aan scholing en info om die klant te bedienen met hun wens: goedkoop voedsel. Dat er nu een paar consumenten aan de bel trekken betekent niet dat de veehouders daar alléén schuldig aan zijn:Trek ook eens het boetekleed aan en probeer constructief maatschappij breed dit aan te pakken en begin bij de consument ipv de veehouder.

 • Mozes

  hvr, de manier waarop voedsel geproduceerd wordt is een afspiegeling van het koopgedrag van de consument. Het koopgedrag van de consument is alleen gericht op fysieke kwaliteit tegen de laagste prijs. Sinds de mens van jager en verzamelaar boer werd heeft de landbouw zich hierop gericht. Wie dat niet deed bleef geen boer.
  De politiek en samenleving is hypocriet. Ze leggen de verantwoordelijkheid eenzijdig bij de boer neer en ontkennen daarmee hun eigen koopgedrag en de dwang die dit veroorzaakt bij de boer.

 • hvr

  joannes en Mozes, dank voor de reacties. Maar ik was niet zozeer uit op een ethische discussie alswel een antwoord op de simpele vraag hoe het komt dat toch zo'n grote groep kennelijk onvoldoende wordt vertegenwoordigd in de politiek? Ik heb overigens níet het idee dat de verantwoordelijkheid alleen bij de boer wordt gelegd, ook de consument wordt gewezen op de zijne. Maar zoals Mozes zegt we weten allen dat het vlees zwak is en de consument over het algemeen weinig principieel. Aan de andere kant kan de overheid geen verbod op (kortweg) 'fout vlees' instellen. Ik vraag me serieus af hoe het verder moet. Nederlandse grond is erg duur voor bulkproductie, maar Nederlanders en produkten met hoge toegevoegde waarde zijn tot nog toe ook niet zo'n succesvolle combinatie gebleken. En wat is fysieke kwaliteit? Veilig voedsel? Veel voedingsstoffen? Mager? Gezond? Of speelt smaak ook nog een rol? Want inderdaad, consumenten betalen het liefst zo weinig mogelijk, maar er zal toch ook een minimum aan het kwaliteitsbesef van elke consument zitten? Kan dat een oplossingsrichting zijn?

 • joannes

  hvr, draai je er niet uit! Vragen met wedervragen beantwoorden is handig maar daar ga ik niet met mee! Waarom is een te kleine groep consumenten de boeren die slechts veehouder zijn voor hun beroep aan het bullying terwijl de rest van de consumenten goedkoop vlees, zuivel of eieren wil eten. Nederlanders hebben nooit uitgeblonken in het waarderen van een goed kwalitatief gerecht of stuk vlees. Dus dan krijg je competitie op prijs in de markt! Verander de markt en de boer houdt zijn vee zoals het gevraagd wordt maar wel de prijs betalen want tot op heden heeft een boer -2% rendement op EV en dat kan niet uit!

 • joannes

  O ja hvr,..... wil je ons laten ontdekken dat we een eigen actie partij op moeten richten. Zodat er een gezicht is! We dachten dat de boeren belangen goed verdedigd werden binnen de huidige grote partijen maar daar heb je gelijk: voorlopig lijkt het een koude douch!

 • Mozes

  hvr, dat boeren onvoldoende vertegenwoordigt worden komt omdat zij een zeer kleine groep vormen. De consument heeft er belang bij het probleem buiten zichzelf te plaatsen. Actiegroepen hebben belang bij de massa van de burgers en krijgen alleen steun als zij eveneens het probleem bij de boer neerlegt. De politiek wil zo veel mogelijk stemmen halen en wil koopkracht in stand houden wat alleen mogelijk is met een goedkoop voedselpakket. Zij willen dus geen effective maatregelen nemen.
  Effective maatregelen zijn eenvoudig te nemen. Kijk maar eens naar de veiligheidseisen aan electrische apparaten. De eisen worden neergelegd bij de DETAILHANDEL en niet bij de producent. Apparaten die niet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen mogen niet verkocht worden. Dus fabrikanten kunnen niets anders dan veilige producten maken omdat ze anders niet verkocht kunnen worden. Niemand zal het in zijn hoofd halen om eisen te stellen aan de fabrikant en de detailhandel ondertussen vrij laten om onveilige apparaten te verkopen.
  Als het echter om duurzaamheidseisen en dierwelzijn gaat mbt voedsel worden de eisen aan de producent gesteld en wordt de detailhandel vrij gelaten om producten te verkopen die niet aan die eisen voldoen. Kijk maar eens naar legbatterijen die in Europa verboden zijn maar ondertussen wordt wel toegestaan dat eieren uit legbatterijen geïmporteerd worden.
  hvr, wil jij mij vertellen dat niemand in de politiek begrijpt dat dit niet werkt?

 • leo,s vriend

  Zanden,Dieren die niet mogen zijn wie ze zijn..... enz. Klinkt goed MAAR: wie zegt dat een kip buiten wil scharrelen en een varken in een modderpoel liggen?
  Als we totale stadsmensen(3 generaties 3 hoog achter) op het platteland in de rust en stilte zetten worden ze vaak na enkele dagen al gek en omgekeerd als we echte plattelanders 3 hoog achter zetten omgekeerd.Dit is ook 'vooruitgang'en een zaak die veel mensen voor het gemak even vergeten.

 • hvr

  Enfin, ik concludeer uit de bovenstaande reacties op mijn betoogje dat er inderdaad geen plek is in Nederland voor boeren die op dure grond goedkoop willen produceren om hun producten kwijt te raken aan een consument die duurzaam wil.
  @ mts.menkhorst1: ook varkens die al generaties tot betonnen vloeren worden veroordeeld gaan subiet een nest maken als ze daarvoor de mogelijkheid krijgen, dus dit klopt niet helemaal.

 • Mozes

  hvr, consumenten die duurzame producten willen hebben aanbod genoeg. Helaas zijn er te weinig consumenten die dit willen waardoor helaas te weinig boeren de mogelijkheid hebben om hier voor te produceren.

Laad alle reacties (69)

Of registreer je om te kunnen reageren.