Home

Nieuws

Kamer blijft kritisch over het CTGB

Den Haag - De Tweede Kamer blijft kritisch over het functioneren van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer.

D66, SP, PvdA en PvdD willen dat de toelatingsdossiers van gewasbeschermingsmiddelen volledig openbaar worden. Bleker wijst erop dat de evaluatiedossiers van gewasbeschermingsmiddelen openbaar zijn. “De studies voor toelating zijn geheim, in verband met concurrentie tussen de producenten. Er is wel afgesproken dat maatschappelijke organisaties via een leeskamer wel inzage kunnen krijgen in de dossiers. Het zit dus niet allemaal achter gesloten deuren”, vindt Bleker. Hij lijkt niet van plan de dossiers verder openbaar te maken, mede omdat dezelfde werkwijze wordt gebruikt bij de toelating van bijvoorbeeld medicijnen.

Henk van Gerven (SP) wil niet alleen openbaarheid over de dossiers, maar ook over de medewerkers van het toelatingscollege. Om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen vindt Van Gerven dat medewerkers geen banden mogen hebben met de chemische industrie.
Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw ziet dat niet zitten. “Ik ben het eens met Van Gerven dat er een onafhankelijke commissie van toezicht moet zijn, omdat we spreken over een onderwerp dat te maken heeft met milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. Maar ik zie geen aanleiding om alle medewerkers te gaan screenen die onder een bestuur en een onafhankelijke raad van toezicht werken.”
Bij het CTGB waren problemen in de organisatie, waardoor onder andere de toelating van middelen grote vertraging op liep.  Er is hierop een verbeterplan ingesteld. VVD is blij met het verbeterplan, maar wil wel dat de verbeteringen ook worden doorgevoerd. “Er moet orde op zaken worden gesteld”, vindt Helma Lodders. CDA-Kamerlid Jaco Geurts: “Het CTGB werkt goed, maar het kan natuurlijk wel beter. De aanbevelingen moeten worden opgevolgd en er moet een regelmatige visitatie komen van internationale experts.”  Geurts wil het goede internationale aanzien van het CTGB beter gaan benutten waardoor er ook vanuit het buitenland meer gebruik wordt gemaakt van het CTGB voor zonale toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.