Home

Nieuws 770 x bekeken

Gezondheidsraad: geen afstandsnorm maar emissiebeperking

Den Haag - Veehouderijbedrijven krijgen in de toekomst te maken met maatregelen die de verspreiding van voor de mens gevaarlijke ziekten moeten voorkomen. De Gezondheidsraad zal eind deze maand niet met een advies komen voor een norm voor de minimale afstand tussen burgerbebouwing en veehouderijbedrijven.

Dat zegt Dick Heederik, hoogleraar gezondheidsrisico-analyse van het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht. Heederik is lid van de Gezondheidsraad en betrokken bij de totstandkoming van het advies van de raad over de gezondheidsrisico's van de veehouderij voor de bevolking.

Volgens Heederik is de instelling van een afstandsnorm zeer gecompliceerd en per bedrijf verschillend. Het ene bedrijf stoot meer ziekteverwekkers uit dan het andere. Een groot bedrijf dat maatregelen heeft genomen via luchtwassers of andere milieubeschermende maatregelen, stoot mogelijk minder ziekteverwekkers uit dan kleinere bedrijven die die voorzieningen niet hebben. "Als je afstandsnormen zou willen, moet je verschillende afstanden instellen voor verschillende typen veehouderij. Dat moet je niet willen. Je kunt aansluiten bij het huidig stankbeleid, waarbij ook met emissies per bedrijf wordt gewerkt. Dat is ook rechtvaardiger. Het is veel beter om te kijken naar de emissie per bedrijf. Dat blijkt ook wel uit de RIVM-studie die onlangs is gepubliceerd."

Uit die RIVM-studie bleek dat  in gebieden met veel veeteelt meer Q-koorts voorkomt dan in andere gebieden. Maar voor een aantal andere van dier op mens overdraagbare ziekten, kon die relatie niet worden gelegd. De onderzoeksuitkomsten suggereerden dat ook andere dieren een rol spelen als bron van infectie. Het RIVM-rapport bepleitte meer studie te doen. Dat zal ook een van de adviezen van de Gezondheidsraad zijn.

Heederik: "Het punt is dat de veehouderij zich heeft ontwikkeld tot een industriële sector die zich nooit heeft bezig gehouden met goed onderzoek naar de risico's voor de omgeving."

Minister Schippers, staatssecretaris Bleker en staatssecretaris Atsma hebben begin dit jaar advies gevraagd van de Gezondheidsraad over een soort raamwerk voor de beoordeling van gezondheidsrisico's die voortkomen uit de veehouderij. Het kabinet wil advies over eventueel in te stellen normen en te nemen maatregelen. Een van de aanvullende vragen van het kabinet was of de Gezondheidsraad de noodzaak kan aangeven voor het hanteren van een minimumafstand tussen veehouderijbedrijven en woongebieden in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.