Home

Nieuws 1517 x bekeken

Friesland erkent fouten bij aankoop grond

Leeuwarden - De provincie Friesland erkent woensdag in een brief aan Provinciale Staten dat de afgelopen jaren fouten zijn gemaakt bij de aankoop van grond. Volgens een rapport van de Noordelijke Rekenkamer enkele weken geleden dreigt de provincie miljoenen euro's te verliezen omdat tussen 2007 tot 2011 onnodige risico's zijn genomen: er is meer grond gekocht dan noodzakelijk tegen te hoge prijzen.

De provincie deed de aankopen op basis van vrijwilligheid, 'zonder onteigening als stok achter de deur'. Daarom werd er volgens de rekenkamer te veel betaald, onder meer aan landbouwers die werden uitgekocht.

Het provinciebestuur schrijft dat de rekenkamer 'op diverse zere plekken de vinger heeft gelegd'. Het beleid deugde in aanvang wel, maar de uitvoering heeft daarna op veel punten te wensen over gelaten, aldus Gedeputeerde Staten in de brief.

Friesland kocht in de onderzochte periode ruim 1.000 hectare aan. "De provincie was zeer actief op de grondmarkt", constateerde de rekenkamer. Opvallend volgens de onderzoekers was dat de provincie onderhandelingen over grondaankopen begon 'zonder voldoende houvast en kennis'. Taxatierapporten werden pas na de aankoop vastgesteld, waarbij het onderhandelingsresultaat ook direct de taxatiewaarde werd. De provincie heeft de grond vooral verworven met het oog op enkele grote infrastructurele projecten, zoals de Centrale As (de aanleg van een autoweg in Noord-Friesland), de Haak om Leeuwarden (betere ontsluiting van de Friese hoofdstad) en verbetering van de N381 (Drachten-Drentse grens).

De provincie laat nu een extern bureau onderzoeken hoe de aankopen tot stand zijn gekomen, wie welke bevoegdheden had en hoe de grondprijzen werden vastgesteld. Dit onderzoek moet eind november zijn afgerond.

Of registreer je om te kunnen reageren.