Home

Nieuws 4094 x bekeken 20 reacties

'Fair trade hebben we niet in Nederland'

's-Hertogenbosch - ZLTO-voorzitter Hans Huijbers is voorstander van een gedragscode in de keten. Maar dan wel zo dat alle betrokkenen er achter staan.

Het rumoer rondom de kortingseis van Albert Heijn (AH) heeft er uiteindelijk toe geleid dat de supermarkt met de top van LTO en NAJK om tafel heeft gezeten om te praten over de moeilijke situatie van boeren. Afgesproken is dat er rondetafelgesprekken komen waarin gesproken wordt over de verhouding tussen supermarkten en boeren. Daarnaast zal een onafhankelijk onderzoeksinstituut de relatie primaire producenten en supermarkten gaan onderzoeken. LTO noemt het een stap in de goede richting. Duidelijkheid over wanneer de rondetafelgesprekken worden gehouden en wie er aan zullen schuiven, kan LTO nog niet geven. De kortingseis maakt in ieder geval pijnlijk duidelijk dat een evenwichtige balans tussen partijen in de keten zoek is. Volgens Huijbers wordt het hoog tijd voor meer gelijkheid op het ‘speelveld’.

Zwaarste klappen voor de boer

Kortingen die inkooporganisaties, zoals AH en Jumbo, aan leveranciers opleggen komen uiteindelijk in de meeste gevallen op het bord van de boeren en tuinders terecht. Dat staat voor Huijbers als een paal boven water. “De primaire producent staat onder aan in de keten en krijgt de zwaarste klappen.” Voor hem is het margevraagstuk overigens wel breder. De ZLTO-voorman vindt dat wij met z’n allen veel te weinig betalen voor ons voedsel. “Dat lossen we niet zomaar op. Ook niet aan de ronde tafel met de inkooporganisaties en retailers. Daar is een veel bredere maatschappelijke campagne en bewustwording voor nodig. Natuurlijk zullen we de gesprekken aan de ronde tafel benutten om dit thema aan de orde te krijgen, maar de oplossing moeten we ook zoeken in ander gedrag bij consumenten.”

Gelijkwaardigheid door gedragscode

Huijbers vindt het heel merkwaardig dat wij ver weg van huis, aan de andere kant van de wereld, wel in staat zijn fair trade te organiseren en dat we dat in Nederland niet hebben. Daarom is hij voorstander van een vorm van gedragscode. “Het zou goed zijn als hier ook een gedragscode komt, waarin geregeld wordt dat alle schakels in de keten een eerlijke prijs krijgen voor een eerlijk product. Nu zijn boeren en tuinders vogelvrij en staan aan de onderkant van de keten. Een gedragscode doet een beroep op verantwoord gedrag van alle schakels in de keten.”

Code zonder sancties

Een rol voor de overheid ziet Hans Huijbers niet weggelegd bij een gedragscode. Voor hem zijn het onderlinge afspraken die een beroep op verantwoord gedrag van alle schakels in de keten doen. “Als je een gedragscode wil afdwingen is er namelijk maar een oplossing, wet- en regelgeving, met de overheid in de rol van handhaver. Daar voel ik niets voor. Je moet het samen willen. Dan heb je een gedragen gedragscode die voor alle schakels in de keten een meerwaarde heeft en niet als concurrentievervalsing of eenzijdig lastenverzwaring wordt ervaren.”

Gevaar nationale code

Huijbers waarschuwt wel voor het gevaar van een puur nationale gedragscode. “Inkooporganisaties opereren internationaal. Zij halen hun producten van over de hele wereld. Als een nationale gedragscode tot gevolg heeft dat supers elders - waar geen gedragscode is of de afspraken minder streng zijn - gaan inkopen, spannen we het paard achter de wagen.” Voor de ZLTO-voorzitter is dit een groot dilemma. “De grote paradox zou kunnen zijn dat je in het belang van Nederlandse boeren en tuinders een code af, en ze vervolgens uit de markt gedrukt worden omdat inkopers elders gaan shoppen.”

Volgens Huijbers staat een gedragscode niet haaks op de vrije marktwerking. Hij ziet een code vooral als een stel spelregels die van de vrije markt een eerlijke markt maken. “Er is volgens mij geen verschil met de Fair-trade-werkwijze.”

Laatste reacties

 • politiek

  De Belgische Boerenbond is mijn inziens al een fase verder als de Nederlandse (Z)LTO. Die erkennen ook dat ze geen fair trade producten hebben maar gaan er aan werken. Dit middels een actieplan en hopende op ondersteuning van de Overheid. Hoe kun je eigenlijk onderhandelen over producten die niet fair trade zijn vraag ik me af. Als de heer Huibers denkt met woorden zijn achterban onder controle te kunnen houden dan vergist hij zich. De (Z)LTO spreekt over incidenten, de overheid over vaste structuren i.v.m. voedselveiligheid en volksgezondheid. Inderdaad, de zwaarste klappen komen wel voor de boer. Mijn inziens juist voor de boerengezinsbedrijven die WEL fair trade producten hebben maar zich niet willen ,,lenen,, voor die incidenten. De grote veehouderijindustrie denderd maar door met zijn incidenten. Denk aan uitzetten luchtwassers, Denk aan het gebruik van groeibevorderaars zoals salmeterol, salinomycine, cefalosporinen, carbuterol, aroparcine, calodamphenicol, clenbuterol, testosteron, virginiamycine , de pro hormonen die in staat zijn groeihormonen te ontwikkelen in het lichaam van het dier en zeer moeilijk aantoonbaar zijn. De huidige discussie over Ractopamine, ook weer een groeibevorderaar de huidige discussie over Improvac om varkens chemisch te castreren ! Als men fair trade producten wilt leveren aan de Nederlandse consument moet je niet over incidenten blijven praten maar er inderdaad iets aan gaan doen . Net zoals Belgie nu ! .

 • buitenok

  Super markten halen de meeste winst op verse producten.
  Hoogste tijd dat boeren meer geld voor hun producten ontvangen.

 • zanden

  Hans Huijbers zegt: “Het zou goed zijn als hier ook een gedragscode komt, waarin geregeld wordt dat alle schakels in de keten een eerlijke prijs krijgen voor een eerlijk product. Nu zijn boeren en tuinders vogelvrij en staan aan de onderkant van de keten. Een gedragscode doet een beroep op verantwoord gedrag van alle schakels in de keten.” Huijbers vertelt er niet bij dat de consument in feite al tweemaal betaalt voor het product van de gangbare sector. Eenmaal in de winkel en nog een keer via de jaarlijkse bedrijfstoeslagen, de milieuschade en al die miljoenen subsidies voor megastallen zoals afgelopen week in het nieuws was. Want wie betaalt dat tenslotte? De belastingbetaler. Eerst dus maar eens alle indirecte subsidies afschaffen en het principe 'de vervuiler betaalt' toepassen en dan inderdaad opnieuw kijken naar een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Want nu is de consument wel heel duur uit, al lijkt dat niet zo.

 • veehouderij.dejong1

  @ zanden
  Wat je beweert slaat werkelijk nergens op.

 • haag

  AH zou de consument 2%moeten vragen.Dan beurden ze 2x zoveel als van de producent

 • henk 60

  zanden snapt er niets van de bedrijfstoeslagen zijn een compensatie voor het afschaffen van het systeem zoals dat er tot in de jaren 90 was. Het is dus GEEN subsidie maar een toeslag zoals de zorgtoeslag enz zou je die ook willen missen?
  En duur uit zijn voor voedsel is geen waar de nederlander geeft gemiddeld 7-8 % van zijn inkomen uit aan voedsel in de jaren 50 was dat 40 %. Ergo die 50 euro per inwoner van nederland (dat kost de bedrijfstoeslag) is als een verzekering alleen kun je er iedere dag gebruik van maken dat in tegenstelling van de brandverzekering waar ieder aan betaalt en hoopt hem nooit nodig te hebben.
  Ik zeg afblijven van de toeslagen

 • Mels

  Henk schei es uit zeg,het is gewoon verkapte inkomenssteun,anders niet.Er zijn bedrijven met 25000 euro subsidie,dat is toch niet uit te leggen aan een consument.Die moet gewoon werken voor zijn geld en die boer krijgt een gezinsinkomen bovenop zijn normale winst als ie die maakt.Door dit soort onzinnige geld verstrekkerij moet je er niet gek van op kijken als ik je veredelde landschapsbeheerder noem.Het heeft niets meer met ondernemen uit te staan er verhoogd de landprijzen en verlaagd de productprijzen.

 • politiek

  Er zijn inderdaad inkomenstoeslagen bekend van fors meer als 25.000 euro boven het al behaalde rendemend uit de boerderij en eventuele betaalde andere (bij) banen die ze hebben naast de boerderij. Dit laatste is vooral het geval bij bestuurders. Er komen zelfs bedragen voor van meer als 150.000 euro ! inkomenssteun per jaar. Tesamen met de salaris of bestuursvergoedingen zijn er situaties bekend van meer als 250.000 euro per jaar. ! Dit dus nog exlusief het inkomen uit de (grote ) boerderij. Veel beter is het om naar een systeem te werken voor behoud van de boerengezinsbedrijven die die steun wel echt nodig hebben. Zij vormen het wensbeeld wat ook de maatschappij wil. Inkomenstoeslagen/bedrijfstoeslag is gekoppeld aan vaak het aantal ha. grond. Hoe groter de boer hoe meer steun dus. Tevens halen deze grotere boeren die door die misplaatste inkomenssteun ook nog de andere subsidies binnen omdat ze in staat zijn om te investeren. Inderdaad dit alles inderdaad , over de rug van de burger. Zanden ziet dit correct.

 • joannes

  Het is gewoon een ¨gebouw¨ van historie, politiek en machtverhoudingen die bijelkaar ervoor zorgen dat met een gemiddeld rendement op geinvesteerd vermogen de supermarket 22%, de verwerkers/distributeurs17 % en de agrariers -2% scoren. De supermarkten en de verwerkers zullen natuurlijk vetellen dat het hun schuld niet is dat er zoveel geproduceerd wordt. Zij investeren niet wanneer het minimum rendement niet gehaald wordt. De boeren daarin tegen wel.... Dus hoe moet de regering/ politiek dit nu oplossen? Met minimum prijzen zullen er waarschijnlijk nog meer boeren hun familie kapitaal aangevuld met wat vreemd op het spelzetten. Dus wie heeft er een idee

 • derijkecp1

  Een eerlijke prijs voor een eerlijk product kun je alleen realiseren wanneer vraag en aanbod op elkaar is afgestemd, maar moedernatuur regelt uiteindelijk de groei van ons gewas en kan resulteren in een overproductie en daar profiteren de supers van. De oplossing is heel eenvoudig.Zorg ervoor dat vraag en aanbod in balans is door de overproductie uit de markt te nemen,of niet op de markt komt.Maak er groen gas of stroom van.Kost een beetje maar zal een eerlijke prijs voor het product opleveren en kunnen dan ook de onevenredig verdeelde toeslagrechten worden afgeschaft (belastingbetaler ook blij) .Deze zijn tot stand gekomen door de graanprijzen kunstmatig omlaag te brengen.(het zijn geen subsidies maar compensatie of toeslagrechten) Wist u dat we 30 jaar geleden graan teelden voor 60 cent per kg , dit zou nu 60 euro cent moeten zijn. De oplossing is de vergister.

 • joannes

  Beste derijecp! en wat wanneer er nu gewoon een aantal boeren stoppen en niets meer telen? Dan verbruiken ze ook minder! De energie die jij wil gaan ¨telen¨ heeft ook een alternatief en dat is gewoon uit de grond! Met de olie en gas vondsten in de US verwacht men in 2020 zelf voorzienend te zijn (presidents verkiezingen belofte), dus waarom telen als het (nog) niet nodig is!

 • derijkecp1

  Het is niet zo eenvoudig joannes,Er zullen ongetwijfeld boeren moeten stoppen, maar geloof me de grond zal beteeld blijven en hoe groter de bedrijven hoe groter de opbrengst per Ha.

 • Mels

  Wat een onzinnige discussie,derijkecp1,niks uit de markt halen niks inkomenssteun,al die bemoeienis van stropdassen die er niks van snappen zitten we anno 2012 niet meer op te wachten met de huidige vormen van communicatie.We weten binnen 5 minuten wat de buurman voor zijn vrije innovators heeft gekregen,daar zal hij dan een reserve mee op moeten bouwen dit jaar om een eventuele overproductie dit jaar op te kunnen vangen,doet ie dat niet dan is het jammer maar dan is het verhaal uit.Elke ondernemer moet zich afvragen of dat wat ie maakt of de dienst die hij verleent nodig is en of hij er niet teveel van produceerd.

 • Mels

  overproductie volgend jaar natuurlijk,waarom kan men nu het idee niet loslaten dat een boer subsidie moet hebben op de productie van eerlijk voedsel,laat de markt zijn werk doen en de goeie blijven over,de slechte vallen af,het aanbod zal zich aanpassen aan de vraag,ook zal de duurzaamheid toenemen omdat de markt dat vraagt en de prijs die daar bij hoort zal de dan wel ondernemer zijnde boer doen besluiten om duurzamer te worden.Ook zal de prijs een niveau aannemen waarbij de koper en aanbieder tevreden zijn,er zijn op dit moment gewassen zat waarop geen steun rust en die ondernemers draaien vaak heel goed dus wat is er mis met het weglaten van het staatssalaris van een deel van agrarisch nederland?????Zie de vollegrondsgroententelers en pootaardappelteelt,deel van de bloembollenkwekers enz enz

 • Mels

  Elke vorm van natuurbeheer en dierwelzijn kan dan tegen betaling door die die dat vraagt vervult worden,ook hierin krijg je dan een balans ipv het huyidige systeem van stomweg een vergoeding instellen,ik zou best een deel van de grond in de akkerranden willen zaaien maar daar moet wel een vergoeding tegenover staan die de hoeveelheid minder product aanvult en daarom gebeurt het nu niet,als Appie H er om vraagt en het vegoed omdat zijn consumenten dat willen heb ik daar vrede mee maar een of andere dik betaalde knuppel in Brussel die mij dit voorschrijft neem ik bij voorbaat niet serieus.

 • HvdR

  Per saldo eens met Mels. Verder ben ik van mening dat je niet hypocriet moet zijn als je de derdewereld boeren een 'fair trade' gunt, maar dat het dan ook voor onze boeren moet gelden. Als dat onvoldoende gebeurt zal de boerenstand langzaam uit NL verdwijnen naar de lage lonen landen.

 • Mozes

  Meis, de consument vraagt geen natuurbeheer of dierwelzijn. Die wil alleen maar fysieke kwaliteit tegen de laagste prijs. Willen we toch een landbouw die rekening houdt met natuur, dierwelzijn en duurzaamheid dan zal dat politiek gestuurd moeten worden. Deze sturing zal echter wel realistisch moeten zijn. Dit houdt in dat de eisen tav duurzaamheid niet bij de eerste schakel in de keten maar bij de laatste schakel neergelegd moet worden.

 • ed12345

  Mels als ik je zo lees ben je niet erg ver weg geweest .Granen ,vlees ,suiker ,producten die gemakkelijk te vervoeren, op te slaan en in grote massa te produceren zijn ,kan west europa nooit tegen b.v. zuid amerika op waar bedrijven van een paar duizend ha een kleintje is

 • Mels

  Jammer voor je Ed,ik ben wel degelijk ver weg geweest en weet ook dat het daar veel goedkoper kan als je over bepaalde producten praat,als je op NL niveau kijkt is er markt genoeg voor wat ik voorstel om het simpele feit dat ook in het buitenland,lees de landen om ons heen,de vraag naar duurzamer vanzelf komt,het gros van onze producten gaat daar heen en dus is er markt genoeg.Als jij meent dat bv korrelmais en soja beter daar geproduceerd kunnen worden,wil je mij dan even de duurzaamheid daarvan uitleggen,het is heel complex en de voersector zal dus enkel graan uit de landen om ons heen moeten gebruiken om die duurzaamheid te verkrijgen,mooie daarvan is dat we dan gelijk van de GMO af zijn.Ik pleit niet voor regionale productie maar wel ben ik voorstander van de duurzaamere productie,dat die gepaard gaat met prijsverhoging lijkt me duidelijk.

 • joannes

  Het probleem is dat men hier inmiddels zo productief is dat er feitelijk minder boeren nodig zijn bij gelijke rendementen op geinvesteerd kapitaal. Boeren nemen nu met minder genoegen en produceren dus meer dan nodig wat dan door handel en export voor concurrende prijzen de werldmarkt op gaat. De nederlandse consument profiteert van die lage kostprijs en de retailers in hun machtige positie zijn zich van geen kwaad bewust wanneer ze nog een tandje dieper willen met de prijzen. Kortom een vicieuze circel die de boeren overzichzelf hebben afgedwongen door maar met innovatie en productiviteits verbeteringen steeds meer product te leveren. Dan komt daar nog bij; de markt verzadiging, die vlees en zuivel consumtie verlaagt. Fair trade is niet een arme ongeschoolde koffie boer in Indonesie of Nicaraqua aan een schoolopleiding en een bestaan helpen met duurdere koffiebonen. Er is geen sprake van overproductie daar. Er is sprake van hulp voor meer productie van betere kwaliteit. Iets wat we hier al lang gerealiseerd hebben. Hier zetten we robotten in door hoger en academisch opgeleide boeren die het familie bedrijf overnemen. En het zijn die boeren die met al hun kennis hun concurrenten eruit boeren met lager kostprijzen voor marginale winsten wanneer je die met de rendementen van de Retailers vergelijkt. Dus uiteindelijk is de oplossing en/of meer exporteren voor hogere prijzen of voor een aantal verplicht stoppen. De Nederlandse consument moet in alle gevallen méér betalen.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.