Home

Nieuws

FAO en China gaan samenwerken

Rome – Wereldvoedselorganisatie FAO en China gaan de komende vijf jaar samenwerken met als doel honger te verminderen, de landbouwproductie op te voeren en de plattelandseconomie te versterken.

Dat staat in een gemeenschappelijke verklaring die werd gesloten tijdens het eerste officiële bezoek van directeur-generaal José Graziano da Silva van de FAO aan China.

Tijdens de bijeenkomst ontving de Chinese premier Wen Jiabao de hoogste onderscheiding van de FAO, de Agricola Medaille, vanwege de inzet van Jiabao voor het vergroten van de voedselzekerheid en het terugdringen van armoede. In de tien jaar dat Jiabao premier is, verdrievoudigde het Chinese inkomen per hoofd van de bevolking. China vergrootte de voedselreserves tot meer dan 50 miljoen ton, waarmee het ongeveer de helft van de officiële voorraden wereldwijd aanhoudt.

Onder Jiabao groeide ook negen jaar achter elkaar de landbouwproductie. Volgens de Chinese landbouwminister Han Changfu die ook bij de overeenkomst betrokken was, is de productiviteit in het laatste decennium 53 procent toegenomen, onder meer doordat de mechanisatie exponentieel toenam zodat nu ruim de helft van de bedrijven is gemechaniseerd.

Volgens Graziano da Silva bevestigt het getekende “memorandum van overeenstemming” de steun van de FAO voor Chinese ontwikkeling terwijl China steun toezegt voor zogeheten Zuid-Zuid-samenwerking, wat neerkomt op meer handel tussen ontwikkelingslanden. China zet in dat kader een fonds op met 23 miljoen euro dat samen met de FAO zal worden ingezet. De FAO heeft binnen het raamwerk van de “FAO Zuid-Zuid samenwerking” al 900 landbouwexperts in het veld werkzaam in Afrika, Azië, de Caraïben en eilanden in de Stille Zuidzee.

China heeft toegezegd landbouwinstituten en universiteiten met als specialisatie landbouwonderwijs verder open te stellen voor studenten en boeren uit ontwikkelingslanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.