Home

Nieuws

Efsa scherpt regels aan

Parma - De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa scherpt haar regels aan om belangenverstrengeling te voorkomen. Volgens de Europese Rekenkamer moeten Europese agentschappen, zoals de Efsa, hun procedures verbeteren, om belangenconflicten te voorkomen.

De Europese Rekenkamer stelde een onderzoek in naar vier Europese agentschappen. Daarbij bleek dat de voedselveiligheidsautoriteit de regels nog het beste voor elkaar heeft. Het agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart bleek geen enkele beleidslijn te hebben hoe om te gaan met belangenconflicten.

Bij de voedselveiligheidsautoriteit Efsa moeten geraadpleegde deskundigen en leden van expertcomités elk jaar aangeven op welke terreinen ze actief zijn buiten de Efsa. Daarnaast moeten ze bij elke vergadering aangeven of er agendapunten zijn, waarbij ze in conflict kunnen komen met andere belangen.

Experts worden twee keer gescreend: eerst bij de selectieprocedure en daarna nog een keer voor de benoeming. Mensen die bij de Efsa werken moeten vooraf melden naar welke nieuwe werkgever ze overstappen. Dan moet ook bekeken worden of er sprake kan zijn van belangenconflicten.

Of registreer je om te kunnen reageren.