Home

Nieuws 409 x bekeken

Ciolos: korting budget leidt tot lagere inkomenssteun

Boedapest - Fikse bezuinigingen op de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot lagere inkomenstoeslagen. Eurocommissaris Dacian Ciolos (landbouw) wil namelijk niet dat een eventuele korting alleen op het plattelandsbeleid wordt afgewenteld.

“Een akkoord over een gereduceerd budget betekent dat er offers moeten worden gemaakt”, zei Ciolos dinsdag op een congres van boerenorganisatie Copa-Cogeca in Boedapest. “Dan bestaat er logischerwijs bij sommige lidstaten de tendens om een hek om de directe betalingen te zetten. Maar dat zou ten koste gaan van de tweede pijler. En wij willen niet dat de regeringsleiders straks tussen de twee pijlers moeten kiezen; die horen bij elkaar.”

De waarschuwing van Ciolos komt op een moment dat de spanningen rondom het EU-budget voor de jaren 2014-2020 snel toenemen. Eind november willen de regeringsleiders een akkoord sluiten en dan zal ook blijken hoeveel geld er beschikbaar blijft voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hoewel de druk vanuit een aantal landbouwgrootmachten om het budget op peil te houden groot is, kan er de komende twee maanden nog van alles gebeuren.

Ciolos ging in zijn speech ook in op zijn vergroeningsvoorstellen. Hij gaf duidelijk aan, zoals hij al eerder deed, enige flexibiliteit niet te zullen blokkeren. Dit betekent dat de Europese Commissie openstaat voor alternatieve maatregelen, die minstens gelijkwaardig aan één of meer van zijn eigen plannen zijn. Een keuzemenu wijst hij echter resoluut van de hand. “Boeren zullen de eerste slachtoffers zijn van een à la carte-benadering”, aldus de Roemeen.

Tevens benadrukte hij nog eens dat de 7 procent ecologische aandachtsgebieden, één van zijn drie vergroeningseisen, niet hetzelfde is als natuurbraak. Landschapselementen zullen mogen worden meegeteld en gedeeltelijk collectief beheer is waarschijnlijk ook mogelijk. Met name op dat laatste punt heeft staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) de afgelopen jaren flink aangedrongen. Volgens Ciolos heeft deze benadering een positief effect op natuur en milieu, terwijl het tegelijkertijd voor boeren goed in te passen is in hun bedrijfsvoering.

Op het gebied van marktinstrumenten gaf Ciolos aan dat zijn voorstellen worden onderschat. Zijn ‘veiligheidsnet’, dat onder meer uit snellere interventies bestaat, moet leiden tot minder volatiele prijzen. Ook vindt hij dat er niet mag worden geschroomd om ‘zwaargewichten’ in de keten aan te pakken.

Of registreer je om te kunnen reageren.