Home

Nieuws

Boeren willen meer vrijheid in agrarisch natuurbeheer

Culemborg - Het agrarisch natuurbeheer moet aan een collectief van boeren en eventueel natuurbeheerorganisaties worden overgelaten. Dit advies geven boeren aan demissionair staatssecretaris Henk Bleker.

In plaats van de circa 70 gedetailleerde natuurbeheermogelijkheden die er nu zijn, zouden er 3 pakketten moeten komen: grasland, akker en landschap. Een zelfstandig collectief zou de verantwoordelijkheid krijgen voor het uitvoeren van het natuurbeheer. Hiermee kunnen de kosten van de uitvoering flink gereduceerd worden. Nu kost het controleren van de uitvoering bij individuele boeren nog zo’n 40 tot 50 procent van het totale budget voor agrarisch natuurbeheer, aldus het agrarisch adviesbureau CLM.

De boeren stellen ook dat Nederland in Brussel vooral het belang van pijler 2 in het GLB moeten benadrukken. Pijler 2 heeft betrekking op plattelandsontwikkeling en het stimuleren van innovatie en concurrentiekracht. Naar deze pijler zou meer geld moeten, ten koste van pijler 1 die vooral directe subsidies omvat. Dit geld zou dan aan het agrarisch natuurbeheer in collectieven besteed kunnen worden.

Bleker vroeg de boeren via het CLM eerder dit jaar om een eenvoudiger stelsel van agrarisch natuurbeheer op te stellen. Tien boeren uit heel Nederland namen deel aan de gesprekken en stelden een adviesrapport op, dat vanmiddag aan Bleker overhandigd wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.