Home

Nieuws 6526 x bekeken 15 reacties

‘Besluit over verbod sleepvoet is voorbarig en onvolledig’

Zwolle - LTO Nederland noemt het besluit van staatssecretaris Henk Bleker dat met ingang van 2014 dierlijke mest op grasland op klei en veen geïnjecteerd moet worden, voorbarig en onvolledig. “We zijn in overleg over de precieze invulling van de landbouwmaatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Nu wordt er één maatregel uitgelicht. Dat schept geen duidelijkheid, maar geeft juist verwarring”, aldus LTO-bestuurder Siem Jan Schenk (portefeuille milieu).

Over de richting en doelen van de maatregelen om de ammoniakuitstoot te verminderen is LTO Nederland het op hoofdlijnen met de staatssecretaris eens, stelt Schenk. De doelstelling is om de ammoniakemissie met 10 kiloton ammoniak te verminderen. Tegelijk is het volgens de belangenorganisatie nodig dat provincies zorgen voor hydrologische en herstelmaatregelen om natuurgebieden beter te beschermen.

Schenk: “Het gaat ons om het  totaalpakket aan maatregelen voor een betere bescherming van Natura 2000-gebieden met voldoende ontwikkelingsruimte voor veehouderijbedrijven nabij die gebieden. Dat is ook de essentie van de PAS. Met die aanpak kan de vergunningverlening voor veehouderijbedrijven weer op gang komen.” Onder die voorwaarde zijn volgens Schenk veehouders bereid extra ammoniakmaatregelen te nemen. Daarbij zijn zowel de stal, het uitrijden als het voermanagement in beeld. Schenk benadrukt de noodzaak van samenhang: “Bleker had dat in zijn brief zelf moeten benadrukken. Zonder ontwikkelingsruimte kan van ons geen extra krachtsinspanning worden verwacht.”

Op veengrond mest injecteren en de zode in de zomer doorsnijden geeft volgens LTO Nederland veel problemen. Het is volgens de organisatie vaak onmogelijk om regelmatige en strakke sleuven in het grasland te krijgen. Bovendien drogen de sleuven verder uit met als gevolg uitstoot van CO2 en gaan ze hierdoor helemaal openstaan. Soms komt de zode ook los te liggen. En dat waren precies de argumenten om destijds de sleepvoet-machine te introduceren. Voor kleigrond gelden soortgelijke bezwaren: in het voorjaar en in droge periodes valt het niet mee om de mest in de grond toe te dienen.

Laatste reacties

 • Albert Kuyerhuis

  Alle dierlijke mest injecteren? Kom nou!

  Moeten de veehouders dadelijk ook met zakjes achter hun koeien aan lopen om mest op te vangen? Krijgen grazende koeien een uitzonderingsregel in de voorgestelde mestwet?

  Zou het mogelijk zijn koeien te trainen zodat ze regelrecht in de zode injecteren of is het beter dat veehouders juist hun beesten trainen hun behoeften buiten de doen?

  Hebben de stedelingen van Koe in de wei al nagedacht over deze problematieken?

 • tessemakergj

  precies Albert , onze bestuurders en regelgevers zijn het spoor volledig bijster
  en dat al een lange tijd
  maar goed je hebt er mee te maken helaas

 • joannes

  Is al die kennis gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek? Waarin emissie afneemt wanneer direct wordt ingebracht. Op de een na laatste pagina de letterelijke conclusie! Er wordt voor zoveer ik kan zien geen rekening gehuiden met diverse grondsoorten op omstandigheden. http://www.kennisakker.nl/files/Kennisdocument/Mesttoeding_in_voorjaar.pdf

  Wanneer dat zo is vind ik dat er erg ¨smal¨ naar het probleem wordt gekeken. De bedrijfs, omgeving en grond omstandigheden zijn minstens even belangrijk dan de emissie kwaliteit. Bovendien kan die emissie kwaliteit nog behoorlijk verschillen blijkt uit de grafieken. En...... de conclusie ¨veel minder¨ is in de 3 verschillende omstandigheden niet gelijk dus ook, op z´n minst, variabel. Dit kan aan de lucht, aan het meten, de wind.... of wat dan ook gelegen hebben. Om daar nu een wet op te baseren?

 • minasblunders1

  Ach, ze doen maar wat daar bij dat ministerie. Veel kennis is er nu eenmaal niet.

 • farmer135

  hier op de zware klei is het zoiezo niet te doen om de mest in de grond te brengen, de grond scheurt dan kapot, niet best voor het grasland....

 • mtsvanoijen

  de groote bio bedrijven kunnen bijna hun gang gaan ,als ze daar meten blijkt alles binnen de norm te blijven maar met mest injecterer kan niks meer in het buiten land kan dit wel maar hier in dit landje doen ze maar wat heb ik het idee als het maar een eigen ik is

 • zanden

  'Zonder ontwikkelingsruimte kan van ons geen extra krachtsinspanning worden verwacht.', aldus Siem Jan Schenk. Maar ontwikkelingsruimte die de grondgebonden melkveehouderij aan de kant schuift zal de melkveehouderij richting bio-industrie opschuiven. Het is heel onverstandig om de doodlopende weg van de bioindustrie op te gaan. Want dat wordt het dan en is het al hier en daar bij een aantal hele grote bedrijven. De maatschappelijke weerstand zal toenemen. Zeker als steeds breder bekend wordt dat het Nederlandse melkvee gemiddeld nog maar ruim drie lactaties meegaat, vanwege gebreken en daarmee gepaard gaande kosten van uierontsteking en klauwproblemen. Gebreken die het gevolg zijn van stalvloeren, hygieneproblemen en het doorfokbeleid op hoogproductiviteit.

 • m.nieuweboer

  LTO zou er goed aan doen om de wetenschappelijke onderbouwing van deze wet eens op te vragen bij het ministerie die is er niet ,het is fictie en geen feiten. Het is wetgeving gebaseerd op het z.g.n voorzorgprincipe, waarvan door veel wetenschappers destijds is gezegd dat men nooit op deze gronden wetgeving mag maken want dat veelal contraproductief werken.En dat het injecteren van mest in de bodem het bodemleven doodt weet elke bodemkundige en praktische boer.
  Het middel is bij deze wet erger dan de kwaal

 • CropdusterNL

  Zoals het in diverse wetten ontbreekt aan wetenschappelijke onderbouwing, meeste zijn beleidsmatige aannames...fictie dus

 • Rapsody

  Waarom als maar symptoom bestrijding toepassen?.
  Waarom lossen we de zaken niet op aan de bron?.
  Mestinjectie vraagt 3 x zoveel vermogen van een trekker dan bovengronds uitrijden. Dus 3 x zoveel diesel de lucht in . Wat we denken te voorkomen om ammoniak vervluchtiging te voorkomen gaat aan emissies van diesel weer de lucht in.
  Tevens is het zo en dat weten we allemaal nog wel toen de MKZ crisis er was dat men op zon zat te wachten, vooral in Engeland waar de MKZ het hevigst was.De Ultraviolette straling maakt virussen dood ook Para en Salmonella .
  Nergens in de natuur wordt mest direct onder de grond gestopt. Alleen wij als mens menen dat het beter is . Wie bedenkt deze regeltjes?.
  Wat zijn de langdurige effecten op het bodemleven ,grondgesteldheid enz.
  Maar ja onze beleidsmakers ook op landbouw hebben zelf nooit een koe gemolken of een gewas geteeld. Diep triest.

 • boelenham

  wat te denken van het bodemleven, dat door de injectie van mest in de bodem dood gaat
  Uit onderzoek uit het verleden is gebleken dat 300 kg tot wel 2000 kg bodemleven per Ha per keer , gedood wordt door te injecteren, daardoor verteerd de mest langzamer ,waardoor de uitstoot en uitspoeling van vluchtig ammoniak wordt vergroot , dat nog afgezien van de extra dieselolie die gebruikt wordt door te injecteren

 • marina1904

  Een vraagje Moeten de ganzen hun mest ook injecteren want dat zou pas zoden aan de dijk zetten....

 • leo,s vriend

  Rhapsodie, Nergens op de wereld?? Vraag dat maar eens aan die ned. machinefabrieken die steeds meer zodebemesters in het buitenland verkopen.
  Tot in Rusland en Canada aan toe

 • tessemakergj

  @ Rapsody op je vraag wie dit soort regels bedenken
  dit zijn mensen die denken het beter te weten dan de natuur zelf , beetje dom , dit zijn dezelfde (domme) mensen die ,nog niet zo lang geleden , bedacht hadden dat ammoniak zure regen zou veroorzaken
  wat onmogelijk is want ammoniak is een base
  en les 1 scheikunde leert ons dat een base nooit zuur kan zijn
  dus deze mensen hebben niet het goede met de natuur voor
  maar bedenken dus regeltjes om boertje te pesten
  jammer maar je hebt er mee te maken
  en daarbij betaal je ook nog eens hun salaris

 • boelenham

  tessemakergj
  Je hebt ze door gj het is ter compensatie van uitstoot door auto,s door de 130kmregel de meerderheid heeft altijd het gelijk in Nederland , pech voor de boeren, die in dit geval in de minderheid zijn,deze wet heeft met milieu weinig te maken

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.