Home

Nieuws 1329 x bekeken 6 reacties

België wil haast met ontpoldering

Den Haag – Vlaanderen begint 22 november met een procedure tegen Nederland over de ontpoldering van de Hedwigepolder. Dat heeft de Vlaamse president Kris Peeters aangekondigd. Vlaanderen vindt dat Nederland de afspraken die gemaakt zijn te langzaam uitvoert.

Peeters kondigde de procedure vrijwel gelijk aan met een uitspraak van de rechtbank in Den Haag, in de zaak die de Vogelbescherming heeft aangespannen tegen de Staat over de Hedwigepolder. Hieruit blijkt dat de Nederlandse Staat de Hedwigepolder niet op korte termijn onder water hoeft te zetten. De Vogelbescherming wilde afdwingen dat de Staat haast maakte met het ontpolderen, maar volgens de rechter is de ontpoldering van de Hedwigepolder een zaak tussen Nederland en Vlaanderen en is de Vogelbescherming geen partij in het conflict.

De Vogelbescherming is teleurgesteld over de uitspraak, maar reageert dat het vast staat dat de Hedwigepolder onder water moet. De Vogelbescherming roept het nieuwe kabinet in wording daarom op zo snel mogelijk met de ontpoldering te beginnen.

Kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP) en Jaco Geurts (CDA) hebben Kamervragen gesteld over de kwestie. Ze vragen wat de stand van zaken is in het overleg met Vlaanderen. De politici constateren aan de hand van de uitspraak van de Haagse rechtbank dat de regering een relatief grote beleidsvrijheid heeft als het gaat over natuurherstel in de Westerschelde. Geurts en Dijkgraaf, tegenstanders van ontpoldering, willen weten of deze beleidsruimte ook benut wordt door de regering.

Ook de Europese Commissie wil dat Nederland de gemaakte afspraken over natuurherstel nakomt en is inmiddels een officiële procedure begonnen.

Laatste reacties

 • theorikyreintjes1

  Houdt het nooit op met die waanzin over ontpolderen. De wereld bestaat uit uit het grootste gedeelte uit water. En heel veel onbeteelbaregrond en echte natuur. Daarbij verhongeren veel mensen op de wereld! Ik hoop dat deze figuren die voor ontpolderen zijn, ook eens flink honger krijgen.

 • swart260

  Uiteraard heeft Belgie grote haast met het verdrinken van de Hedwigepolder, omdat die samen met de naastgelegen Doelpolder het koelwaterrecevoir vormen voor de kerncentrales in de havens van Antwerpen. Tevens is zo'n grote watervlakte een noodzakelijke buffer voor een vloedgolf na een aardbeving of bij een zware storm, immers de beveiliging van deze kerncentrales voldoen niet meer aan de nieuwste veiligheidsvoorschriften.

 • Bison

  Zet de boel maar onder water,...Stupid is as stupid does.
  kunnen ze het over 20 jaar weer leeg pompen,..creeert economie.

  theorikyreintjes1(ik ga bekant stotteren van die naam)waarom maak jij je eigen naar dat er mensen verhongeren in de wereld?
  Voel jij je er soms verantwoordelijk voor dat ze daar in die honger gebieden maar door blijven fokken als ze de huidige populatie niet eens kunnen voeden van wat ze daar kunnen produceren?.
  Wel zielig voor die kleintjes maar...

 • politiek

  Wellicht heeft Aalt Dijkhuizen van de Universiteit Wageningen een correcte wetenschappelijk onderbouwde mening. Hij bracht immers naar voren om de hongersnood in derde wereldlanden met veeindustrie in Nederland te bestrijden. Strategisch gezien zouden dan die veeindustrieen prima passen in die polder. NIET onder water zetten dus. Aanvoer van de grondstoffen voor die veeindustrie is perfect aan die grote vaargeul en afvoer van vlees/melk/eieren ook perfect. Niet alles dus nog een keer extra verschepen en transporteren over de toch al volle snelwegen in Nederland. Afvoer meststoffen van de dieren ook perfet aan die grote vaargeul , de schepen behoefen dan niet leeg terug naar de plaats waar de grondstoffen geladen werden. Naast de Botlekindustrie bij Rotterdam , is er dan ook de geconcentreerde veehouderijindustrie in Nederland aan die grote vaargeul , om hongersnood te bestrijden in die landen waar men niet te eten heeft. Je red Nederland en je red die hongersnoodlanden. ( en je red de Hedwigepolder )

 • Romeijn

  Een kwalitatief gelijkwaardig alternatief waar de Vlamingen mee akkoord gaan is niet geboden: dan kan je niet anders dan je gewoon aan de afspraak houden.
  We hebben toch wel belangrijker zaken om ons druk over te maken?
  Waarom moet er toch zo een prestigezaak met louter emotionele argumenten van gemaakt worden?

 • Elevage

  Tuurlijk gaan de vlamingen niet accoord met een alternatief. Zij hebben de zinnen gezet op de Hedwigepolder omdat hen dat het beste uitkomt.
  Maar welicht kunnen ze in hun eigen land nog ergens een basin aanleggen voor de kerncentrales.
  Je gaat niet eerst de polders aanleggen en dan maar weer onder water zetten als het zo uitkomt. Gaan we dan binnenkort ook de 2e maasvlakte weer 'terug' geven aan de natuur?? Hou toch op, de economie draait gewoon door. We moeten vooruit boeren en niet achteruit.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.